IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 22

1―Quiʼalakʼavin chai ju uxijnan ju lhinonatʼit sia quijnanʼan ju israelitanin juntau. Aquilakʼasmatniuch. Va iclajumputunau tuchi icnavita. 2Chai acsni takʼasmatlh ni ixʼaxakʼalacan laʼixchivintiʼan lacalhihebreo pus palai sek tatava ju lapanacni. Chai ju Pablo chani alacjuni: 3―Ju quitʼin vachuʼ icʼisraelita. Iclokʼontacha lakʼachakʼan Tarso laxatʼun Cilicia. Para icquitakʼayachilh ju ani Jerusalén. Ju Gamaliel yuchi ju quiʼamamakaʼunuʼ ixjunita. Chai ju yuchi kʼox quimalani chux ju ixlhamapʼaksinʼan ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan. Chai ju quitʼin ixlhichux quiʼalhunut xacnavi tachi ju xacmachakxani ju ixkʼachat ju Dios. Chunch ju xaclai tachi ju uxijnan navipʼutʼunatʼit ju chavai. 4Ju quitʼin vachuʼ na xacʼalhixcaji ju talhilacaʼanta Jesús. Chai xacʼachʼapai chai xacʼatʼalhnui ju jokʼatni chai ju chakolun chai xaclhinajun ixmaknicaʼan. 5Ju xakʼai pali chai chux ju yuʼunch ju talhinajun laquilhiquijnanʼan ju israelitanin juntau laich catajunin ni yuʼunch ju quintaxtaknilh ju alhiqui ju xacʼalhiʼani ju quintʼaʼisraelitanin amachakʼan Damasco. Va xacʼamputun puxconaʼ ju talhilacaʼanta Jesús ni laich tachʼin acʼalhimilh ju ani Jerusalén ni laich caʼamamakʼalhkʼajnicalh. 6Pus ju quitʼin icʼalh. Chai acsni xacʼanta ju lacati chai xacchaʼamputun vanin ju lakʼachakʼan Damasco pus kʼatuncu ixjumputun. Chai acsni iclhicʼatsanalh lactʼiyan ju xatapulhcuyacha. Tapulhculh junta xacʼantau. Chai na pʼas ju xamapulhcui. 7Chai lana tin ictama lacatʼun chai ickʼasmatlh lakatam chivinti junta chani quijuni: “Saulo. Saulo. Jantu alhimakchʼapʼu ju quilapanacni. Acsni chʼun u lai tachi ju va jun quitʼin ju qʼuilhimakchʼapʼui”. 8Pus ju quitʼin ickʼalhtailh. Icjuni: “Tis chavaichʼat ji ucxtin”. Chai quijuni: “Ju quitʼin icJesús amachakaʼ Nazaret. Quitʼinch ju qʼuilhimakchʼapʼui”. 9Pus ju xaquintatʼaʼanta ju lacati talaktsʼilh ju maclhcu chai na kʼox tatalhanalh. Para jantu xatamachakxai ju ixchivinti tichi chavaich ju xaquintʼachivinin. 10Chai icjuni: “Pus tijuch ju acnaviyaʼ ji quiʼucxtin”. Chai ju yuchi quijuni: “Akʼostʼaʼulh. Aʼinchich ju lakʼachakʼan Damasco. Anch ju aʼuncʼantʼachich chux tuchi ju iclacasqʼuin ni anaviyaʼ”. 11Pus ju quitʼin jantu lai xacʼalacʼavanan ni va quilakpuchʼapalh ju anuʼ maclhcu. Pus ju xaquintatʼaʼanta va quintamakchʼapalhiʼalh. Quintalhiʼalh ju lakʼachakʼan Damasco. 12Ju anch ixtʼajun pumatam lapanac ju Ananías ixjuncan. Ju yuchi ixnavikʼojui chux tachi ju najun laʼixlhamapʼaksin Moisés. Chai chux ju istʼaʼisraelitanin amachakʼan anch na kʼox lapanac ixtalhiulai. 13Pus ju yuchi quilakmilh. Chai acsni taya vanin junta xacvi pus chani quijuni: “Quilakʼau Saulo alacʼavanch”. Pus ju anuch pantsʼiquis lana laich icʼalacʼavanalh chai iclaktsʼilh ju yuchi. 14Chai ju yuchi quijunich ni ma Dios ju quisacxtulh. Ma yuchach ju Dios ju ixtalakʼayai ju makʼaniya quilacpaʼitniʼan. Chai ju yuchi ma quisacxtulh ni laich acmispanilh tuchi lacasqʼuin ni acnaviyaʼ. Chai ma quisacxtulh ni aclaktsʼinaʼ ju istsʼalh ju na salaka ixʼalhunut. Chai ma ackʼasmatniyaʼ ju ixchivinti. Pus iclaktsʼilh chai ickʼasmatnilh. 15Chunch ju xaquinavi ni ma lacasqʼuin ju yuchi ni acʼalacjunaʼ chux ju lapanacni tuchi ju xaclaktsʼin chai tuchi xackʼasmatʼa. 16Chai astan va quisacmilh tijuch ju icpacxan. Quijuni ni ackʼostavi chai acʼakpaxlh. Chai aclhilacaʼalh ju quiʼucxtin Jesús. Pus ju chunch ju yuchi aquixacaniyaʼ ju quiʼalactuʼunti. Chunch ju quijuni ju Ananías chai chunch ju icnavilh. Ju Pablo tailhiʼalh ju ixchivinti chai chani ajuni ju lapanacni: 17―Pus acsni icminchokolh ju ani Jerusalén pus icʼalh tʼachiviniʼ ju Dios lacakʼai pujitat. Pus ju anch iclaktsʼilh tuʼuʼ tachi ju va laquiʼaklakʼavanti. 18Iclaktsʼilh ju Jesús chai ju yuchi quijuni ni va tsʼalhti actaxtulh ju ani Jerusalén. Jantu aquintitalacaʼiniyach ju quinchivinti ju amachakʼan ani. 19Para icjuni: “Quiʼucxtin ju yuʼunch tacʼatsai ni xacʼan lakatamin lakatamin pujitat chai tachʼin xacʼalhiʼan ju lapanacni ju ixtalhilacaʼantan ju uxintʼi chai xacʼalakanekmai. 20Chai acsni tamaknilh ju Stipan ju milapanac ixjunita pus vachuʼ quitʼin anch xacmakya chai na kʼoxich xaclhiulai ni tamaknilh. Chai quitʼin ju iclakmakʼa ju ixpumpuʼan ju taʼamakninilh”. Chunch icjuni ju Jesús. 21Para ju yuchi quijuni ni acʼalh. Aquimalakachayach na makat ni laich acʼalacjunaʼ ju ixchivinti ju yuʼunch ju jantu israelitanin tajunita. Chunch ju quijuni ju Jesús. 22Pus ju ixtalhavat lapanacni tus acsnich na kʼox takʼasmatnilh ixchivinti ju Pablo. Para acsni naulh ju chunch pus ju yuʼunch na pʼas ixtalactʼasai. Ixtanajun: ―Amaknitʼich ju ani ya jokʼat. Jantuch lhijun ni vanach catsuculh. 23Pus va tachi tsʼau ixtalactʼasai. Tamaxtulh ju ixcujuʼan tachi ju va catamakniyach lana chai kʼom tatantamacstʼalh ju tʼun. 24Pus ju comandante acsni laktsʼilh ni chunch ixtalai ju lapanacni pus lana ajuni ju ixtaropajni ni catalhiʼalh ju Pablo pulacni lacacuartel chai cataʼulanilh. Ju chunch tsʼa ma cachivinilh. Canaulh tuchi ixtalhixcajich ju lapanacni. 25Pus talhiʼalh. Tamakchʼilh lacaʼaxtʼakʼan ni ixtanajun ni cataʼulaniyaʼ. Pus ju acsnich ju Pablo juni ju xacapitán ju vanin ixya: ―Ca jantu lhijun ju lhamapʼaksin ni lai quilalakanekmau ni vachuʼ iclatʼaputekʼecantauch ju uxijnan ju romanonin untʼatʼit chai jantucaʼ quilaktsʼinicanta ju quilhamakʼan u alin ju quintalakʼalhin u jantu. 26Pus acsni kʼasmatlh ju ani ju xacapitán pus ju yuchi alh juniniʼ ju comandante. Junich: ―Kʼox apʼastʼactʼi ju tuchʼi aʼulhtʼuyaʼ ju anuʼ lapanac. Ju yuchi vachuʼ quintatʼaputekʼecantan ju quijnanʼan ju romanonin juntau. 27Pus ju acsnich ju comandante lakʼalh ju Pablo chai junich: ―Aqʼuiʼunch. Ja quilatʼaputekʼecantau ju quijnan ju romanonin icjuntau. Chai ju Pablo naulh: ―A. 28Pus ju comandante kʼalhtailh. Junich: ―Ju quitʼin na laklhu icmapalalh ni laich actʼaputekʼecalh ju romanonin. Para ju Pablo juni: ―Ju quitʼin tus acsni tavanan ictsuculh ictʼaputekʼecanta ju romanonin ni vachuʼ chunch ixjunita ju quimpai. 29Pus ju acsnich lana tamacoʼulalh ju yuʼunch ju ixtaʼulaniputun. Vachuʼ ju comandante na talhanalh ni machakxalh ni vachuʼ ixtʼaputekʼecanta ju romanonin ju Pablo chai ju yuchi ixlhinajunta ixmakchʼica ni laich caʼulanicalh. 30Pus ju comandante va iscʼatsaputun istavasalanti tuchi talakʼalhin ju ixtalhichivimakʼan ju israelitanin. Pus ni tuncunchokolh ju yuchi alactʼasanilh ju xalackʼajin palijni chai ixchuxʼan ju ixʼucxtinin ju israelitanin. Chai lhinaulh ixmakxkʼotca ju Pablo chai astan takʼailhimilh junta ixtatakʼaixtokta ju yuʼunch.

will be added

X\