IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 17

1Pus ju Pablo chai ju Silas tatapasacha ju lakʼachakʼan Anfípolis chai ju lakʼachakʼan Apolonia. Astan tachaʼalh ju lakʼachakʼan Tesalónica. Chai ju anch ixʼalin ixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. 2Pus ju Pablo tavilh ju anch ju lakʼachakʼan lakatʼutu semana. Chai tachi ju aktsʼiya ixlai acsni jintaʼ ixchaʼan ju yuchi pus alh laʼixpujitatʼan chai lakatʼutu avilhchan paʼastacni amasunilh ju lapanacni ixchivinti Dios. 3Chai laʼixchivinti Dios ju tsʼokcanta anch ju ixʼapumavasalanich ju lapanacni ni aktsʼiya istasqʼuinich ni camakʼalhkʼajnalh ju anuʼ ju ixnoncan camalakachatachilh Dios. Chai canilh chai astan cataʼacxtuchokolh junta ixmacnucanta. Chai ixʼalacjuni: ―Ju anuʼ Jesús ju iclajunau ju uxijnan yuchach ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. 4Pus ju aliʼin israelitanin talhilacaʼalh ju Jesús chai tachʼakʼokʼalh ju Pablo chai ju Silas. Vachuʼ na lhu griegonin ju na ixtalakʼayai ju Dios talhilacaʼalh ju Jesús. Chai vachuʼ na lhu chakolun ju xalackʼajin ixtajunita talhilacaʼalh ju yuchi. 5Para ju israelitanin ju jantu ixtalhilacaʼanta Jesús talhacchaʼanilh ju Pablo chai ju Silas ni na lhu ixtachʼakʼokʼai. Chai tamakʼaixtoklh ju lapanacni ju kʼai ixtajunita ju jantu ixtachʼalhcatnan ni va ixtamalhekninch. Pus na lhu tatakʼaixtoklh chai na ixtalactʼasai. Pus taʼalh laʼixchakaʼ ju Jasón chai tapʼastu ixtatanuputun ni va ixtapuxcajui ju Pablo chai ju Silas. Va ixʼamaxtuputun ni laich ixʼamakʼaxtaknilh laʼixtalhavat lapanacni. 6Para jantu alhitajucalh ju anch. Pus taxakʼamalhiʼalh ju Jasón chai ju aliʼin ju ixtalhilacaʼanta Jesús lacapuʼucxtin. Pʼas ixtalhichivinin ju Pablo chai ju Silas. Ixtanajun: ―Vanta anchach ju taʼan ju anuʼ lapanacni tatʼajun juninin ju lapanacni ni jantu catachʼakʼokʼalh ju kʼai quiʼucxtinʼan César. Chai ju chavai tamilh ju ani. 7Chai ju ani Jasón aʼulata ju yuʼunch laʼixchakaʼ. Pus ju yuʼunch lana jantu tuʼuʼ talhiulai ju ixlhamapʼaksin ju César ju lhinajun laquilakʼachakʼanʼan. Ju yuʼunch tanajun ni alai yuchi ju kʼai ucxtin pumatam ju Jesús juncan. 8Pus acsni takʼasmatlh junima chivinti pus ju lapanacni chai ju xalackʼajin ucxtinin ju anuʼ lakʼachakʼan na tatalhkʼamalh. 9Pus ju Jasón chai ju aliʼin taxtaknilh tumin ju ucxtinin. Chai ju ucxtinin alacjuni ni caʼaxtaknichokocanaʼ ju ixtuminʼan acsni tavanan catataxtulh ju anuʼ lakʼachakʼan ju Pablo chai ju Silas. Pus acsnicaʼ ju amacajuncalh ju Jasón chai ju aliʼin. 10Pus ju acsnich atatsʼisni ju lhiʼalakʼavin laʼixmacni Jesús lana tamalakachalh ju Pablo chai ju Silas ni cataʼalh ju lakʼachakʼan Berea. Chai acsni tavanan tachaʼalh ju anch taʼalh laʼixlacpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. 11Pus palai kʼox ixjunita ju ixʼalhunutʼan ju amachakʼan Berea. Palai jantu ju amachakʼan Tesalónica. Pus ju amachakʼan Berea na ixtakʼasmatputun ju ixchivinti Dios chai chux avilhchan ixtalaktsʼin ixchivinti Dios ju tsʼokcanta. Va istacʼatsaputun u vasalh tachi ju ixtanajun ju Pablo chai ju Silas u jantu. 12Pus na lhu israelitanin talhilacaʼalh ju Jesús. Vachuʼ na lhu ju griegonin talhilacaʼalh chai sia yuʼunch ixʼalin ju chakolun chai ju papanin ju xalackʼajin ixtajunita ju anuʼ lakʼachakʼan. 13Para acsni tamachakxalh ju israelitanin amachakʼan Tesalónica ni ixtʼonacha vachuʼ ju lakʼachakʼan Berea amalaniniʼ ixchivinti Dios ju Pablo pus taʼalh ju anch chai tamaktalhkʼamalh ju lapanacni. 14Pus ju acsnich ju ixlhiʼalakʼavin laʼixmacni Jesús lana tamalakachalh ju Pablo ni caʼalh laʼixquilhtuʼ alama. Para ju Silas chai ju Timoteo tatavilhcaʼ ju lakʼachakʼan Berea. 15Chai ju yuʼunch ju tatʼaʼalh ju Pablo ni catamacuvilayaʼ ju lacati talhichaʼalh ju lakʼachakʼan Atenas. Chai acsni ixtaminchokoputun ju yuʼunch pus ju Pablo alacjuni ni catajunantach ju Silas chai ju Timoteo ni vatsʼalhti catalakʼalh ju Pablo. Pus taminchalh ju ixtʼaʼalhtanin ju Pablo. 16Pus ju Pablo acsni ixʼalacpacxan ju Silas chai ju Timoteo ju lakʼachakʼan Atenas na amakʼaninilh acsni laktsʼilh ni na lhu taxtokni ixʼalin ju ixtalaktsʼin tachi ju isdiosnin ju amachakʼan anch. 17Pus yuchi va tsa ixlhiʼan laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin chai ixʼalactʼachivinin ju yuʼunch chai ju aliʼin lapanacni ju vachuʼ ixtalakʼayai ju Dios. Vachuʼ chux tuncujun ixʼalactʼachivinin ju lapanacni ju ixʼalacpakxtʼokʼa ju laclhitamau. 18Chai ju aliʼin ixʼamamakaʼun ju Epicúreo chai ju ixʼamamakaʼun ju Estoico ixtatʼachivinin ju Pablo. Pus ju aliʼin sia yuʼunch ixtalaclajuni: ―Va kʼaya najun ju anuʼ lapanac ju na lhu chivinin. Chai ju aliʼin ixtanajun: ―Ju yuchi tachi ju va ixnonach ni alin atumpa dios. Chunch ixtanajun ni va ixʼajuni ju Pablo ixlacata ju Jesús chai ixʼajuni ni lai lokʼonchokocan mas nitach. 19Pus takʼailhiʼalh ju Pablo junta ixtatakʼaixtʼokʼa ju xalackʼajin junta Areópago ixjuncan. Chai tajuni: ―Iccʼatsaputunau tis talakxtuch ju ani sastʼi atalaninti ju naʼun. 20Pus ju tuchi quilamakʼasmatniuch tachi ju va sastʼi atalaninti iclhiulayau. Chai iccʼatsaputunau tuchi ju nomputunch ju ani. ―Chunch ju tajuni ju Pablo. 21Pus tachi chun ju amachakʼan Atenas chai ju amachakʼan alacatam lacatʼun ju anch ixtatʼajun jantu tuʼuʼ atumpa ixtanavi. Va yuchi ni ixtanajun u ixtakʼasmatʼa ju tuʼuʼ sastʼi atalaninti. 22Pus ju acsnich ju Pablo taya laʼixlacaitat junta ixtatakʼaixtokta ju xalackʼajin junta Areópago ixjuncan chai chani ajuni: ―Quintʼalapanacni amachakʼan Atenas iclalaktsʼinau ni slivasalh na tʼalhoniyatʼit ju midiosʼan. 23Pus ju quitʼin icquipixiyalhnalh junta alin ju midiosnin chai iclhitajulh lacatam junta mokslayatʼit ju ixlhakʼailaktsʼin ju midiosʼan chai ju anch chani ju tsʼokcanta: “Ixʼanuch ju anuʼ dios ju jantu icmispayau”. Pus ju anuʼ ju tʼalhoniyatʼit ju uxijnan mas jantu mispʼayatʼit yuchach ju iclajunau ju quitʼin. 24Yuchach ju navilh ju lacamunutpaʼ chai tachi chun ju taxtokni ju alinch. Chai yuchach ju xaʼucxtin lactʼiyan chai ju ani lacatʼun. Pus ju yuchi jantu lai tanui ju lacpujitat ju va yajutach lapanac. 25Ju yuchi jantu tasqʼuini ni va cachʼalhcatnanilh ju va tam lapanac tachi ju va camaktasqʼuinilh tuʼuʼ ni yuchach tucan ju quintaxtaknikʼojun ju quiʼatsucuntiʼan chai quiʼaxanitʼan chai tachi chun ju taxtokni ju maktasqʼuiniyau. 26Ju Dios navilh ju pʼulhnan lapanac chai si ixʼapapanatnich juntau tachi chun ju quijnanʼan ju tʼonau ju ani lacamunutpaʼ. Chai Dios ju quintaʼulatan ju ani lacamunutpaʼ. Chai yuchi ju quintalhcanitan ju quiʼatsucuntiʼan chai yuchach ju najun taʼanchach ju catsucuyaʼ pumatamin pumatamin. 27Chunch ju navilh ju kʼai ucxtin Dios ni laich catacʼatsa ju lapanacni ixlacata ju yuchi chai catamispalh. Catalhitaju ni jantu vasalh makat tʼajun ju yuchi laquiʼalhunutʼan. 28Laʼixmacni yuchi ju tʼonau chai alin ju quintacʼatsanʼan. Tachi ju tanaulh ju aliʼin makʼaniya atalaninin ju mintʼachivintiʼan ixtajunita. Ju yuʼunch tanaulh ni isʼaskʼatʼan Dios juntau. 29Chai ni isʼaskʼatʼan Dios juntau pus jantu kʼox ni canonau ni chunch junita ju Dios tachi ju tuʼuʼ lhinavicanta oro u plata u chiux tachi ju talacxuclakʼoxi ju lapanacni laʼixmacaʼan chai tachi ju kʼoxich talhiulai. 30Pus ju makʼanchich ju Dios va chʼixlh ju ixlhitontoʼan ju lapanacni. Para ju chavai kʼasi alacjuni tachi chun ju lapanacni ixlhilacaputsʼun ju lacamunutpaʼ ni catamacaulh ju ixʼalactuʼuntiʼan. 31Ni lhcaʼulata ju yuchi ju avilhchan acsni sok calaktsʼintanuyach tachi chun ju lapanacni pus yuchi lhinajun ju Dios ni catamacaulh ju ixʼalactuʼuntiʼan. Chai ju yuchi sacxtutach pumatam ju canonaʼ tichi chavaich ju catakʼalhtaxtuyaʼ chai tichi chavaich ju camamakʼalhkʼajnicanaʼ. Chai apumavasalanilh tachi chun ju lapanacni ni chunch ju catapasayaʼ ni macxtuchokolh ju anuʼ lapanac junta ixmacnucanta. ―Chunch ju ajuni ju lapanacni ju Pablo. 32Pus acsni takʼasmatlh ni lai macxtuchokocan junta macnucan pus ju aliʼin va talhitsʼiʼilh. Chaich ju aliʼin ixtanajun: ―Aclakʼasmatnichokopalauch aktam ixlacata ju ani ju naʼun. 33Pus ju acsnich ju Pablo taxtulh junta ixtatakʼaixtokta ju lapanacni. 34Pus ju aliʼin ju takʼasmatnilh ixchivinti ju Pablo talhilacaʼalh ju Jesús chai tachʼakʼokʼalh ju Pablo. Ju sia yuʼunch yuchi ju Dionisio ixjuncan. Ju yuchi pumatam xakʼai ixjunita sia yuʼunch ju ucxtinin ju ixtatakʼaixtʼokʼa junta Areópago ixjuncan. Vachuʼ ixʼalin pumatam chakoʼulh ju Dámaris ixjuncan chaich ju aliʼin lapanacni.

will be added

X\