IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 16

1Astan ju Pablo chai ju Silas tachaʼalh ju lakʼachakʼan Derbe chai astan taʼalh ju lakʼachakʼan Listra. Ju anch talhitajulh pumatam lapanac ju vachuʼ ixlhilacaʼanta Jesús chai ju yuchi Timoteo ixjuncan. Istsʼalh ixjunita pumatam chakoʼulh israelita ju ixlhilacaʼanta ju Jesús. Para ju ixpai ixchivinin ju lhigriego. 2Pus ju lhiʼalakʼavin laʼixmacni Jesús ju ixtavilanalh ju lakʼachakʼan Listra chai ju lakʼachakʼan Iconio ixtanajun ni na kʼox lapanac ixjunita ju Timoteo. 3Pus ju Pablo ixlacasqʼuin ni caʼalactʼaʼalh ju Timoteo junta cataʼanaʼ. Para pʼulhnan lhinaulh ixchʼucʼuca ju ixʼaxtʼakʼa. Pus ju israelitanin amachakʼan anch ixtacʼatsakʼojui ni griego ixjunita ju ixpai chai ixlhiyuchi jantu ixchʼucʼucanta. Ju chunch ni jantuch lai ta catitanaulh. 4Chai acsni ixtachaʼan ju lakatamin lakatamin lakʼachakʼan ixtajuni ju lhiʼalakʼavin laʼixmacni Jesús ju jantu israelitanin ixtajunita ni chunch catalalh tachi ju ixtanajuntach ju ixtamalakachan Jesús chai ju ixtalhinajun laʼixpujitatʼan ju ixtavilanancha ju Jerusalén. 5Pus ju ixtalhilacaʼanta ju Jesús lana ixlhichux ixʼalhunut ju ixtalhilacaʼanta ju yuchi. Chai tuncujun tuncujun ixtatalhavai ju vachuʼ ixtalhilacaʼanta Jesús. 6Pus ju Spiritu Santu jantu xaʼalacasqʼuini ju Pablo chai ju ixʼalactʼaʼanta ni cataʼalh nonin ju ixchivinti Dios ju xalacatʼun Asia. Pus ixlhiyuchi tatapasacha ju xalacatʼun Frigia chai ju xalacatʼun Galacia. 7Chai acsni tamilh ju xalacatʼun Misia ixtanajun ni cataʼanaʼ ju xalacatʼun Bitinia. Para ju Spiritu Santu jantu alacasqʼuinilh. 8Pus tapasatilalh laxalacatʼun Misia tus tachaʼalh ju lakʼachakʼan Troas. 9Pus ju acsnich atatsʼisni ju Pablo laktsʼilh tuʼuʼ tachi ju va laʼixʼaklakʼavanti. Laktsʼilh pumatam lapanac amachakaʼ Macedonia ni anch ixya chai ixtapainini. Ixjuni: “Atʼatʼich ju ani Macedonia. Aquilaʼaktaijuyauch ju quijnan”. 10Pus ni xalaktsʼin ju anuʼ lapanac ju Pablo tachi ju va laʼixʼaklakʼavanti pus lana tapuxcaulh ta yu laich catapuʼalh ju xalacatʼun Macedonia. Chai ju quitʼin icLucas. Icʼalactʼaʼalh. Icʼauch ju anch ni icmachakxauch ni yuchi ju quiʼucxtinʼan Dios ju xaquintatʼasaniyan ni acʼauch ajuninin ju amachakʼan anch ta yu laich cataputakʼalhtaxtulh chai jantu cataʼalh ju lacajipi. 11Pus ictajutauch lacabarco ju lakʼachakʼan Troas chai sok icpuʼau tus icchaʼauch ju lacatʼicstʼi lacatʼun ju vi lacaʼalama junta Samotracia juncan. Chai ni tuncunchokolh ictaxtuch chai icchaʼauch ju lakʼachakʼan Neápolis. 12Ju anch ictacutʼauch ju lacabarco chai icʼauch ju lakʼachakʼan Filipos junta ixlhinajun ju Roma. Pus ju anuʼ lakʼachakʼan saʼaktsulh ixjunita tachi chun ju lakʼachakʼanixni ju lhiʼanch xalacatʼun Macedonia. Pus ju anch ictolhtilau lakatʼui lakatʼutu avilhchan. 13Chai ju lakatam avilhchan paʼastacni ictaxtuchau ju lakʼachakʼan. Icʼauch ju lacxcan. Anch ixtaʼanch tʼachivinin ju Dios ju lapanacni. Pus ictolauch anch chai ni ixtatakʼaixtokta ju aliʼin chakolun pus icʼajuniu ixchivinti Dios. 14Pus pumatam chakoʼulh ju quintakʼasmatnin Lidia ixjuncan. Ju yuchi istʼai lakslapulh pumpuʼ chai amachakaʼ Tiatira ixjunita. Chai ju yuchi na ixlakʼayai ju Dios. Chai ju kʼai ucxtin Dios aktaijulh ju Lidia ni laich xamachakxai tuchi ixtʼajun nonaʼ ju Pablo. 15Chai ju yuchi makpaxacalh chai chux ju ixtatanumanalh laʼixchakaʼ. Chai astan quintatapaininin. Quintajunanch: ―Ni nonatʼit ni vasalh iclhilacaʼan ju quiʼucxtinʼan Jesús pus caʼauch tolhnin laquinchakaʼ. Chunch ju xaquintajunan chai tapʼastu xaquintalhiʼanan. 16Pus ju aktam acsni icʼauch junta ixtatʼachivinin ju Dios ju lapanacni pus icpakxtokvi pumatam atsiʼ ju ixtanun ju lhacaticuru laʼixʼalhunut. Chai ju anuʼ lhacaticuru ixnajun tuchi catapasayaʼ mas tucaʼ tapasai. Chai ixʼalin ju ixʼucxtinin ju anuʼ atsiʼ chai ju yuʼunch na lhu ixtapulhajaich laʼixchivinti ju anuʼ atsiʼ. 17Pus ju yuchi ixchʼakʼokʼai ju Pablo chai ju quijnanch. Na pʼas ixchivinin chai chani ixnajunch: ―Ju ani lapanacni ixlapanacni tajunita ju Dios ju vilhcha talaclhman. Ju yuʼunch tajunan ta yu laich apʼutʼakʼalhtʼaxtʼuyaʼitʼit ni jantu apʼitʼit ju lacajipi. 18Pus na lakalhu avilhchan ju ixquilhuntʼajun ju chunch. Pus ju Pablo jeks ulh chai talakaspʼitlh chai juni ju lhacaticuru ju ixtanun laʼixtanquilhacni ju anuʼ atsiʼ: ―Icjunan laʼixtapakaʼut ju Jesucristo ni atʼaxtʼu laʼixlacatuna ju atsiʼ. Pus lana taxtulh ju anuʼ pantsʼiquis ju lhacaticuru. 19Para ju ixʼucxtinin ju anuʼ atsiʼ acsni talaktsʼilh ni ixtaxtuta ju lhacaticuru chai jantu lai ixtapulhajai aliʼ laʼixchivinti ju atsiʼ pus lana tachʼapalh ju Pablo chai ju Silas. Alhiʼancalh lacapuʼucxtin junta ixtavilanancha ju xalackʼajin ucxtinin. 20Chai acsni alacmalacasunicalh ju lackʼajin ucxtinin pus ju anuʼ lapanacni chani tajunich: ―Ju ani tayanalh jokʼatni va israelitanin tajunita chai na tamaktalhkʼaman ju quintʼaʼamachakʼanʼan. 21Ju yuʼunch tamasui ju ixʼatalanintiʼan. Para ju quijnanʼan ju romanonin juntau jantu lai naviyau tachi ju tanajun ni jantu chun najun laquilhamapʼaksinʼan. 22Pus ju acsnich ju amachakʼan anch tatʼalasalh ju Pablo chai ju Silas. Chai astan ju xalackʼajin ucxtinin talhinaulh ixmaxtunica ixpumpuʼan ju Pablo chai ju Silas chai talhinaulh ixʼakʼainekmacaʼan lacaqʼuiu. 23Chai acsni na paklhu ju xaʼalackʼainekmai pus alactʼalhnucalh lacapulachʼin. Chai junicalh ju alhistacnan lacapulachʼin ni kʼoxich caʼalhistaclh. 24Chai ju yuchi ni chunch juncan pus alacmanulh palai pulacni lacapulachʼin. Chai alacchʼantʼalhma. 25Pus acsni chaʼalh paitat tsʼis ju Pablo chai ju Silas ixtatʼajun tʼachivinin ju Dios chai ixtatʼajun milhpanin ju Dios chai ju ixʼalactʼatʼalhnucanta vachuʼ takʼasmatnilh. 26Pus ju acsnich lana na tataclh ju lacatʼun chai ju xalactantun ju lacapulachʼin ixtalacchiqʼuixkʼojui. Chai ju xamalhtich ju pulachʼin lana talhtekʼakʼo. Chai ju cadena ju ixpuchʼican ju tachʼin lana talaklhvakkʼo. 27Chai acsni cujcha ju alhistacnan lacapulachʼin chai laktsʼilh ni ilhtekʼakʼojuich ju pulachʼin pus maxtulh ju ispada. Ixmaknichokoputuncan isʼakstu ni ixnajun ni caʼixtaʼatsʼalhkʼolhch ju tachʼinin. 28Para ju Pablo pʼas xakʼala. Juni: ―Tun va amaknichʼokʼocʼa. Anich icvilhkʼoju. 29Ju acsnich ju anuʼ alhistacnan lacapulachʼin sqʼuinlh ju maclhcu chai vatsʼalhti tanu pulacni lacapulachʼin. Na ixʼaxqʼuipʼipʼitnintach ni na ixtalhananta. Chai va lhikʼox axakʼala ju Pablo chai ju Silas. 30Chai acsni amaxtulh makspaʼ asacmich. Ajunich: ―Quintʼalapanacni tijuch ju lai acnavi ni laich actakʼalhtaxtuyaʼ chai jantu acʼalh ju lacajipi. 31Chai ju yuʼunch tajunich: ―Alhilacʼapʼich ju kʼai ucxtin Jesús ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios chai amakʼalhtʼaxtʼucʼanaʼ ju uxintʼi chai chux ju tavilanalh laminchakaʼ. 32Ju acsnich ju Pablo ajunich ixlacata ju kʼai ixʼucxtin Jesús. Ajuni ju alhistacnan lacapulachʼin chai chux ju ixʼalactʼatanui laʼixchakaʼ. 33Chai mas na istsʼistacaʼ para ju anuʼ alhistacnan lacapulachʼin alacchʼakʼanilh ju Pablo chai ju Silas junta ixlacmacʼatsanicanta. Chai ju yuchi chai chux ju ixʼalactʼatanui lacachakaʼ taʼakpaxkʼo. 34Chai astan alackʼailhiʼalh laʼixchakaʼ chai amavalh. Pus ju yuchi chai tachi chun ju ixtatanumanalh laʼixchakaʼ na ixtalhikʼachanch ni ixtalhilacaʼanta ju Jesús. 35Chai acsni tunculh pus ju ucxtinin amalakachachilh ju ixpulasiyajni. Tajunich ju alhistacnanch lacapulachʼin ni caʼalacmaxtulh ju Pablo chai ju Silas. Chach taʼancha laʼixchakaʼan. 36Pus ju alhistacnan lacapulachʼin quijunilh ju Pablo ju anuʼ chivinti. Junich: ―Ju ucxtinin quintajuni ni ma aclamaconauch. Pus ju chavai atʼaxtʼutʼitch. Aʼinchitʼitch. Jantu tuʼuʼ alhamakʼaninintʼit. 37Para ju Pablo ajunich ju pulasiyajni: ―Ju quijnan ictʼaputekʼecantauch ju romanonin. Para ju uxijnan quintalakanekmanch laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni mas jantucaʼ xaquintakʼasmatnin ju ucxtinin u alin ju quintalakʼalhin quincʼan u jantu. Va yuchi ni quintatʼalhnunch lacapulachʼin. Pus ju chavai ja tanajun ni va sekch aquintamaxtuyan. Ca jantu. Chach taminchokolh isʼakstuʼan chai aquintamaxtun. 38Pus ju pulasiyajni taʼanchokolh juninin ju xalackʼajin ucxtinin ju ani chivinti. Pus ju yuʼunch na tatalhanalhch acsni tacʼatsalh ni ixʼalactʼaputekʼecanta ju romanonin ju Pablo chaich ju Silas chai ni jantu tuʼuʼ alhitajunicalh talakʼalhin ju alhilakanekmacalh. 39Pus ju xalackʼajin ucxtinin tamilh lacapulachʼin. Tatapaininilh ju Pablo chai ju Silas ni catamacʼacxanilh. Chai astan tamaxtulh lacapulachʼin chai ajuni ni catataxtulh ju anuch lakʼachakʼan. 40Pus ju Pablo chai ju Silas tataxtulh lacapulachʼin. Taʼalh laʼixchakaʼ ju Lidia. Chai ju anch ajuni ju ixlhiʼalakʼavinʼan ni jantu catamacaulh ju Jesús. Chai astan tataxtulh ju anuch lakʼachakʼan.

will be added

X\