IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 14

1Pus ju Pablo chaich ju Bernabé acsni tachaʼalh ju lakʼachakʼan Iconio pus kʼaixtam tatanucha laʼixpujitatʼan ju istʼaʼisraelitanin. Chai ni na kʼox ju xaʼamavasalani ju lapanacni ju chivinti ixlacata ju Jesús pus na lhu talhilacaʼalh ju yuchi. Na lhu ju israelitanin chai ju jantu israelitanin. 2Pus ju acsnich ju israelitanin ju jantu ixtalacaʼi taʼamaktalhkʼamanalh ju yuʼunch ju jantu israelitanin ixtajunita. Tatʼalaxcailich ju ixtalhilacaʼanta Jesús. 3Pus ni na lhu xatalhilacaʼan ju Jesús pus ju Pablo chaich ju Bernabé makʼanch tatavi ju anch chai ixtamasui ju chivinti ixlacata ju kʼai ixʼucxtinʼan Jesús chai lana jantu ixtatalhanan. Va ixtalhilaksi ju Dios ni yuchi ju caʼaʼaktaijuyach. Chai ju Dios axtaknilh ju Pablo chai ju Bernabé ixtachaputʼan ni lai xatanavi ju tuʼuʼ ju laich catapucʼatsalh ju lapanacni ni vasalh Dios ju xaʼalacmalakachayachilh chai ixtanavi ju lhamakʼan. Ju chunch laich catacʼatsayaʼ ju lapanacni ni slivasalh tachi ju ixtanajun ju Pablo chaich ju Bernabé acsni alacjuni ni na alacmapaini ju lapanacni ju Dios. 4Para ju amachakʼan anch quilhmactʼui ixtajunita. Ju aliʼin ixtachʼakʼokʼai ju israelitanin ju jantu ixtalhilacaʼanta Jesús. Chaich ju aliʼin ixtachʼakʼokʼai ju ixtamalakachan ju Jesús. 5Pus ju israelitanin chaich ju yuʼunch ju jantu israelitanin ixtajunita chaich ju xalackʼajin ucxtinin kʼaixtam tataiʼula ixlacchivintiʼan ni catamamaxanilh ju Pablo chai Bernabé. Ixtanajun ni caʼalacatʼalhmayach. 6Para acsni tacʼatsa ju Pablo chaich ju Bernabé pus lana taʼatsʼalalh. Taʼalh ju lakʼachakʼan Listra chai ju lakʼachakʼan Derbe ju xalacatʼun Licaonia. Vachuʼ talacaputocʼalh ju aliʼ lakʼachakʼanixni ju vanin ixvi. 7Ju anchach vachuʼ alacjuni ju lapanacni ni laich catatakʼalhtaxtulh chai jantu catitaʼalh ju lacajipi. 8Pus anch ju lakʼachakʼan Listra ixvi pumatam lapanac ju va ixchʼantakʼalhita tus laʼixpulakʼau. Jantu tavanan lai ixʼalhtanan. 9Pus ju yuchi kʼasmatnilh ixchivinti ju Pablo chai ju Pablo machakxalh ni ixlacaʼi ju anuʼ lapanac ni lai palaich canavi ju Dios. 10Pus yuchi pʼas lhixakʼala. Chanich juni: ―Sokch atʼai ju laminchʼajaʼ. Pus ju anuʼ lapanac alhtujnutaya chai tsuculh alhtanan. 11Pus ju acsnich ixtalhavat lapanacni talaktsʼilh ju tuchi ixnavita ju Pablo chai talactʼasalh. Pus ju yuʼunch ixtachivinin ju lhilicaonia. Chai laʼixchivintiʼan chani ixtanajun: ―Ju diosnin quintalakmintanch para tatalacasuta tachi ju va lapanacni. 12Ixtanajun ni ma yuchi ju isdiosʼan Júpiter ju Bernabé chai ju Pablo ma yuchi ju isdiosʼan Mercurio ni yuchach ju palai lhu ixchivinin ju Pablo. 13Pus ju amachakʼan anch ixtayajuta ju ixpujitatʼan lacamacni chai anch ixtalakʼayai ju isdiosʼan ju Júpiter ixjuncan. Pus ju xapali anch alakmilh ju Pablo chaich ju Bernabé chai lhimilh ju vacax ju ixpixtumucʼacanta ju xanti. Ju yuchi chaich ju lapanacni va ixtanajunch ni catamakniniyaʼ ju Pablo chaich ju Bernabé ni ixtanajun ni diosnin ixtajunita. 14Para acsni tacʼatsa ju ixtamalakachan ju Jesús yuʼunch ju Pablo chaich ju Bernabé tuchi ixtanaviputun ju lapanacni pus lana takʼexlh ixpumpuʼan. Chunch ixtalai ju israelitanin acsni na macxcai ixtalhiulai ju tuʼuʼ. Chai ju Pablo chai ju Bernabé talakʼalh ju lapanacni chai pʼas ixʼaxakʼalai. Chai chani alacjuni: 15―Quintʼalapanacni tʼas ni va naviyatʼit ju ani. Ju quijnan vachuʼ va lapanacni icjuntau tachi ju uxijnan. Chai yuchi iclhimintau ju ani ni va iclajumputunau ni amacʼaʼuntʼit ju ani taxtokni ju jantu tuʼuʼ ixtapalhni chai alhilacʼapʼitʼitch ju Dios ju lakʼajunta. Yuchi ju navilh ju lactʼiyan chai ju lacatʼun chai ju alama chai tachi chun ju alin ju anch. 16Ju makʼanchich ju Dios alacaʼinilh chux ju lapanacni ni catatsuculh tachi ju kʼachanich kʼantam kʼantam. 17Para aktsʼiya ixmacamin ju tuʼuʼ ju catalhimispalh ju lapanacni ni tʼajun ju yuchi. Ju yuchi ixʼanavini kʼox ju lapanacni. Ju yuchi macamin ju xcan ju minacha lactʼiyan. Chai quintalalhavaniyan ju quiʼachʼanantiʼan chai va tachi quintaxtakniyan quivaitiʼan chai quinkʼachatʼan laquiʼalhunutʼan. ―Chunch ju ajuni ju lapanacni ju Pablo. 18Para mas ixʼajuni chunch ju Pablo chaich ju Bernabé na xcayama tamalacaʼinilh ju lapanacni ni jantuch caʼamakninicalh ju vacax. 19Para ju acsnich tamilh ju israelitanin ju jantu ixtalhilacaʼanta Jesús. Ju yuʼunch ixtamintacha ju lakʼachakʼanixni Antioquía chai ju Iconio. Chai ju yuʼunch tamaktalhkʼamalh ju ixtalhavat lapanacni chai talacatʼalhma ju Pablo. Chai ni ixtanajunta ni nitach pus taxakʼamaxtulh lacamacni lakʼachakʼan. 20Para ju aliʼin ju vachuʼ ixtalhilacaʼanta Jesús acsni talacaxcʼavitnu ju Pablo pus ju yuchi kʼostavi. Chai alactʼatanuchokolh ju lakʼachakʼan. Chai acsni tuncunchokolh pus ju Pablo tʼaʼalh ju Bernabé ju lakʼachakʼan Derbe. 21Chai ju anch tajunilh ju lapanacni ni laich catatakʼalhtaxtulh chai jantu cataʼalh ju lacajipi ni catalhilacaʼalh ju Jesús. Chai na pumalhu talhilacaʼalh ju yuchi. Chai astan ju Pablo chai ju Bernabé taminchokolh ju lakʼachakʼan Listra chai ju lakʼachakʼan Iconio chai ju Antioquía. 22Chai ju lakatamin lakatamin lakʼachakʼan junta xatatapasatilai ixtaʼaʼaktaijui ju lapanacni ni palai lai catalhilacaʼalh ju Cristo. Chai vachuʼ ajuni ni jantu tavanan catamacaulh ju ixti Dios. Chai ajuni ni aktsʼiya tasqʼuini ni camakʼalhkʼajnanau ni tanuputunau junta lhinajun ju Dios. 23Chai tasacxtulh ju lapanacni ju catalhinonaʼ laʼixtalhavat ju talhilacaʼanta ju Jesús. Chai acsni tatʼachivinilh ju Dios chai tatascajalh pus tajunilh ju lapanacni ni ixʼucxtinʼan Dios ju caʼalaclhistʼacʼaʼ ni talhilacaʼanta ju yuchi. 24Pus tataxtulh ju anch ju Pablo chai ju Bernabé chai tatapasatilalh ju xalacatʼun Pisidia chai taʼalh ju xalacatʼun Panfilia. 25Chai tajunilh ixchivinti Dios ju amachakʼan Perge chai astan taʼampa tus tachaʼalh ju lakʼachakʼan Atalia. 26Anchach ju tajucha lacabarco chai taʼanchokolh ju lakʼachakʼan Antioquía junta ixtataxtuta acsni tataiʼula ju ixlhichʼalhcatʼan. Chai acsni tucaʼ ixtataiʼulata pus ju lapanacni ju ixtalhinajun laʼixpujitatʼan ju amachakʼan anch tatapaininilh ju Dios ju na amapaininin ni yuchi ju caʼaʼaktaiju laʼixlhichʼalhcatʼan. Pus ju chavai ju Pablo chai ju Bernabé ixtanavikʼota chai ixtaminchokota. 27Chai acsni tachaʼalh ju anch pus tamakʼaixtokkʼo chux ju yuʼunch ju ixtalhilacaʼanta Jesús chai ju Pablo chaich ju Bernabé alacjuni tachi chun ju taxtokni ju xaʼalactʼanavi ju Dios ju yuʼunch. Vachuʼ ajuni ni xalakʼaʼini ju Dios ni vachuʼ catalhilacaʼanilh ju Jesús ju jantu israelitanin tajunita. 28Pus ju Pablo chaich ju Bernabé na lhu avilhchan alactʼatavi ju vachuʼ ixtalhilacaʼanta Jesús ju amachakʼan anch.

will be added

X\