IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 12

1Ju acsnich avilhchan ju kʼai ucxtin Herodes tsuculh amamakʼalhkʼajniniʼ ju aliʼin ju ixtalhilacaʼanta Jesús. 2Ju yuchi lhinaulh ixmaknica ju Jacobo ixlakʼau ju Xivan. Maknicalh lacaspada. 3Chai acsni laktsʼilh ni na kʼoxich talhiula ju israelitanin pus vachuʼ lhinaulh ixchʼapaca ju Pitaluʼ. Pus ju acsnich xacʼatan ixjunita acsni ixtaʼui ju xkapavati ju jantu ixtalhiyajuta ju xatʼin. 4Pus acsni tachʼin navicalh ju Pitaluʼ lana tʼalhnucalh. Chai quilhmaktʼatʼi taropajni ju ixtalhistʼacʼa. Pumatʼatʼin ju xalhcayocanta. Ju kʼai ucxtin ixnajunta ni astan caʼixmaxtulh chai laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni caʼixmakʼosaspitlh chai caʼixlhinaulh ixmaknica. Ixnajunta ni acsnich ju chunch ixlalh acsni ixtapasata ju anuʼ cʼatan acsni ixtaʼui ixborregoʼan ju israelitanin ixpupastaccan ju anuʼ atatsʼisni acsni tatakʼalhtaxtulh laʼixʼanintiʼan ju xalackʼajin istsʼalan ju makʼaniya ixlacpaʼitniʼan. 5Pus ju taropajni na kʼox ixtalhistʼacʼa ju Pitaluʼ junta ixtʼalhnucanta. Para ju lapanacni ju ixtalhilacaʼanta Jesús va tachi ixtatapainini ju Dios ixlacata ju yuchi. 6Pus ju anuʼ atatsʼisni acsni ixnajunta ju Herodes ni camaxtuyaʼ ju Pitaluʼ ni catuncunach pus ju Pitaluʼ ilhtatai. Pictutamin ixtamanalh ju taropajni. Chai ju Pitaluʼ ixmakchʼicanta lacalakatʼui cadena. Chai ju aliʼin ju ixtalhistʼacʼa ixtayanalh laʼixquilhtalacxtut ju pulachʼin. 7Pus lana chincha pumatam ixʼanquilh ju kʼai ucxtin Dios chai na putuncujun va ju lacapulachʼin. Pus ju anquilh piclalh ju Pitaluʼ laʼixpakʼaxtiʼ. Macuju chai chanich juni: ―Akʼostʼaʼulhch vatsʼalhti. Pus ju cadena ju ixpumakchʼicanta lacpatajunilh laʼixmacaʼ ju Pitaluʼ. 8Chai ju anquilh chani junich ju Pitaluʼ: ―Alakʼoxitʼich ju micinturón. Achʼantʼanutʼich ju minchʼanxtʼakʼan. Chai chunch ju navilh ju Pitaluʼ. Chai junichokocalh ju Pitaluʼ: ―Amakʼanchʼitʼich ju mimakatanut. Aqʼuinchʼakʼokʼach. 9Pus ju Pitaluʼ tʼataxtulh ju anquilh. Chʼakʼokʼalh. Para ju yuchi jantu iscʼatsai ni vasalh cava ju tuchi ixnavi ju anquilh. Ju yuchi va ixnajunch ni ca va aklakʼavanalh. 10Pus tatapasalh junta ixtayanalh ju taropajni ju alhistacnin chaich ju alacatam junta ixtayanalh ju alhistacnin. Chai tachaʼalh laxamalhtich si tsasnat junta putaxtucan lacapulachʼin. Puʼancan ju lakʼachakʼan. Chai ju anuʼ malhtich va isʼakstu talhtekʼa chai ju yuʼunch tataxtulh. Taʼalhtanalh tus tachaʼalh junta kʼankʼatʼiyui ti chai ju acsnich ju anquilh lana macaulh ju Pitaluʼ. 11Ju acsnich chilh ju ixʼatalacpastʼacʼat ju Pitaluʼ chai ju yuchi chani naulh: ―Ju chavai icmachakxai ni slivasalhch ni xamalakachayachilh ju ixʼanquilh ju quiʼucxtin Dios chai quimakʼalhtaxtulh laʼixmacaʼ ju Herodes chai jantu chunch actitapasayaʼ ju chavai tachi ju ixtalacasqʼuin ju aliʼin quintʼaʼisraelitanin. 12Acsni pastaclh ju chunch ju Pitaluʼ pus alh laʼixchakaʼ ju Malia ixnati ju Xivan ju vachuʼ ixjuncan Marcos. Ju anch na lhu ixtatakʼaixtokta. Ixtatʼajun tʼachivinin ju Dios. 13Chai acsni salh ju xamalhtich lacakʼex ju ixvi lacati pus taxtuchilh pumatam atsiʼ ju Rode ixjuncan. Va ismispaputun tichi chavaich ju ixya. 14Chai ju yuchi ni kʼasmatnilh ixchivinti ju Pitaluʼ pus lana mispalh ni yuchi. Para ni na ixkʼachan pus jantu lhimalhtekʼakʼo ju malhtich. Lana atsʼalatanuchokolh lacachakaʼ. Quixtaklh ju chivinti ni Pitaluʼ ixya lacamalhtich. 15Para ju yuʼunch va ixtajunich: ―Va lakʼachʼapʼui ju uxintʼi. Para ju yuchi pʼas ixnajun ni vasalh yuchi. Pus ju acsnich ju yuʼunch ixtanajunch: ―Ca va yuchi ju anquilh ju lhistʼacʼa ju Pitaluʼ. 16Pus ju Pitaluʼ tailhiʼalh isaca ju malhtich. Chai acsni xcayama tamalhtekʼanilh talaktsʼilh chai talhamakʼaninilh. 17Para ju yuchi atamacyonilh ni va sekch catataya. Chai tsuculh ajuniniʼ tachi ju navilh ju kʼai ixʼucxtinʼan Dios acsni maxtulh lacapulachʼin. Chai alacjuni ni catamacʼatsanilh ju Jacobo chaich ju aliʼin ju ixtalhilacaʼanta Jesús. Chai acsni nonkʼo ju ani ju Pitaluʼ pus taxtulh. Ampa lhilacatam. 18Acsni tunculhch jantuch va ti lacatsʼunin alilh ju ixtalhantiʼan sia yuʼunch ju taropajni tuchi amapasalh ju Pitaluʼ. 19Pus ju Herodes lhinaulh ixpuxcajuca ju Pitaluʼ para jantu talhitaju. Ju acsnich ju Herodes makʼosaspitlh ju alhistacnin chai ni jantu lai xatajuni tuchi xatapasai pus lhinaulh ixʼamaknica. Chai astan ju Herodes taxtulh ju xaʼestado Judea. Alhch ju lakʼachakʼan Cesarea. Anch ju tolhcha. 20Pus ju amachakʼan Tiro chai Sidón anch ixtaʼi ju ixvaitiʼan laʼixtʼun ju kʼai ucxtin Herodes. Para ju acsnich ju Herodes na ixʼaxcajich. Pus ju yuʼunch talakmilh ju Herodes chai tanavilh ixʼamigoʼan ju Blasto. Ju yuchi xakʼai ixjunita ju anch laʼixpuʼucxtin Herodes. Pus tatʼatakʼoxilh ju chivinti ju yuchi ni yuchach ju catapaininilh ju kʼai ucxtin ni cacaplich ju ixtalhkʼamti. 21Pus ju Herodes lhcaʼula lakatam avilhchan acsni caʼalactʼachivinaʼ. Chai acsni chilh ju anuʼ avilhchan pus ju Herodes lakchʼi ju pumpuʼ tachi ixtalakchʼi ju ucxtinin. Chai tavi lacakʼai chakaʼ. Tsuculh aktʼasajunuʼ. 22Pus ju ixtalhavatʼan lapanacni pʼas tachivinilh. Tanajunch: ―Yuchi ju Dios ju chivinin. Jantiyuʼ va quintʼalapanacʼan. 23Pus ju acsnich pantsʼiquis pumatam ixʼanquilh ju kʼai ucxtin Dios lana xtaknilh ju ixtakʼankʼat ju Herodes ni lai xalakʼaʼi ni tajunilh ju lapanacni ni Dios ixjunita. Jantu xalakʼayai ju tucan Dios. Pus na lhu xatanui ju tsapu laʼixpajan chai yuchach ju xamakni. 24Para ixchivinti Dios ixmakpitsikʼocanta chai na lhu ju taquiclacaʼilh. 25Pus ju Bernabé chaich ju Saulo tataspʼitcha ju lakʼachakʼan Jerusalén acsni tamakʼaxtaklh ju tumin ju ixʼamalhiʼanican. Tatʼamilh ju Xivan ju vachuʼ ixjuncan Marcos.

will be added

X\