IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 11

1Pus ju ixtamalakachan ju Jesús chai ju aliʼin ju vachuʼ ixtalhilacaʼanta Jesús ju ixtavilanancha ju xaʼestado Judea takʼasmatlh ni vachuʼ talacaʼinilh ixchivinti Dios ju yuʼunch ju jantu israelitanin ixtajunita. 2Chai acsni tavanan anchokolh ju Jerusalén ju Pitaluʼ pus ju aliʼin istʼaʼisraelitanin ju vachuʼ ixtalhilacaʼanta Jesús tatʼalakʼailh. 3Tajunich: ―Tajuch ni va xalakpʼinch ju lapanacni ju jantu quintʼaʼisraelitaninʼan tajunita chai laich va lakputam xaʼalactʼavaʼin. 4Pus ju Pitaluʼ lana ajunkʼo tachi chun ju ixtapasatach. Alacjuni: 5―Ju quitʼin xacvilhcha ju lakʼachakʼan Jope. Xactʼajun tʼachiviniʼ ju Dios. Chai iclaktsʼilh tuʼuʼ tachi ju va kʼai pumpuʼ. Makʼastutʼatʼi ixchʼinicanta. Chai makʼalhtajucalh ju lactʼiyan. 6Pus ju quitʼin na icskotutulh chai iclaktsʼilh ni anch ixtatajumanalh ju atapacxat chai ju maktilin chai ju lu chai ju tsʼokʼo. 7Chai ickʼasmatlh lakatam chivinti junta quijuni ni ma ackʼostavi. Ma acʼamaknilh ju anuʼ ixtayanalh atapacxat chai ma acʼulh. 8Para ju quitʼin icjunich: “Jantuch ji quiʼucxtin. Ju quitʼin jantu tavanan icquilhcʼatsata ju tuʼuʼ ju jantu lai ucan tachi ju iclhilanitauch ju quijnan ju israelitanin icjuntau”. Chunch icjuni. 9Para aktam quinkʼalhtaichokocalh tus lactʼiyan. Chai quijuni ni ma jantu acnaulh ni jantu lai ucan tuʼu acsni najuntach ju Dios ni lai ucan. 10Paktʼutuch xaquijuni ju Dios ju chunch chai astan lhiʼanchokocalh ju anuʼ kʼai pumpuʼ ju lactʼiyan. 11Pus ju acsnich lana tachilh ixpumatʼutuʼan lapanacni ju lacachakaʼ junta xacvi. Amachakʼan Cesarea ixtajunita. Quiʼamalakachanicanchilh. 12Pus ju Spiritu Santu quijunilh ni acʼalactʼaʼalh chai jantu actilhamakʼaninilh. Pus icʼalactʼaʼalh chai ju ani ixpumachaxanʼan quiʼalakʼavinʼan quintatʼaquilalh. Pus ictanuchauch laʼixchakaʼ ju anuch lapanac ju xaquintʼasanita. 13Chai ju yuchi quintajunin ni ma ixlaktsʼinta pumatam anquilh laʼixchakaʼ. Ma anch ixya chai ma juni ni ma camalakachalh ju ixlapanacni ni ma cataʼalh ju lakʼachakʼan Jope. Ma calhinaulh quintʼasanica ju quitʼin. 14Ma quitʼin ju acʼajunach ju chivinti ju lai cataputakʼalhtaxtuyaʼ ju yuchi chai chux ju tatanun laʼixchakaʼ. 15Chai acsni ictsuculh chiviniʼ pus vachuʼ alakmilh ju Spiritu Santu ju yuʼunch tachi ju quintalakminch ju quijnanchʼan ju makʼanch. 16Pus ju acsnich icpastaclich ju ixchivinti ju quiʼucxtinʼan Jesús acsni quintajunin ni ma slivasalh amakpaxanalh lacaxcan ju Xivan. Para ju quijnan ma acʼamaklhtayananau ju Spiritu Santu tachi ju aliʼin taʼamaklhtayanalh ju xcan acsni taʼakpaxlh. Ma chunch quintajunin ju Jesús. 17Pus Dios ju alacxtaknilh vachuʼ ju Spiritu Santu ju yuʼunch tachi ju quintaxtaknitan ju quijnanʼan acsni lhilacaʼantauch ju quiʼucxtinʼan Jesucristo. Chai ni chunch ju xalai pus tis chavaich ju quitʼin ni lai acsaspitlh ju Dios. ―Chunch ajuni ju lapanacni ju Pitaluʼ. 18Pus acsni takʼasmatlh junima chivinti lana sek tatavi ju ixtamalakachan ju Jesús chaich ju aliʼin. Tatsuculh lakʼayanin ju Dios. Chai tanaulh: ―Ni sala chunch ju xatapasai pus ju Dios aktsʼiya lacasqʼuin ni vachuʼ caʼalilh ju isʼatsucuntiʼan ju lactʼiyan ju yuʼunch ju jantu israelitanin tajunita acsni va catamacaulh ju ixʼalactuʼuntiʼan. 19Acsni tavanan maknicalh ju Stipan pus tsucucalh mamakʼalhkʼajninin ju aliʼin ju vachuʼ ixtalhilacaʼanta ju Cristo chai taʼatsʼalalh ju yuʼunch. Ju aliʼin sia yuʼunch taʼalh tus laxalacatʼun Fenicia chai ju xalacatʼun Chipre chai ju lakʼachakʼan Antioquía. Pus ju anch jantu xamatiʼ ixtajuni ju ixchivinti Dios. Va yuʼunch ju istʼaʼisraelitanin. 20Para ju sia lhiyuʼunch ixtamakminta vachuʼ amachakʼan Chipre chai Cirene. Pus ju yuʼunch acsni tatanucha ju lakʼachakʼan Antioquía vachuʼ alacjuni ju jantu israelitanin ni laich catatakʼalhtaxtulh chai jantu cataʼalh ju lacajipi ni catalhilacaʼalh ju kʼai ucxtin Jesús. 21Pus ju kʼai ucxtin Jesús na alacʼaktaijulh chai ixlhiyuchi na pumalhu tamacaulh tachi aktsʼiya ixtalhilanitach chai talhilacaʼalh ju kʼai ixʼucxtinʼan Jesús. 22Pus acsni takʼasmatcha ju amachakʼan Jerusalén ju vachuʼ ixtalhilacaʼanta Jesús ju tuchi ixtʼajun tapasanaʼ ju lakʼachakʼan Antioquía pus lana tamalakachalh ju Bernabé ni caʼalh ju anch. 23Chai acsni chaʼalh ju yuchi pus laktsʼilh ni na lhu ixʼaʼaktaijuta ju Dios laʼixʼamapaininti chai na lhikʼachalh. Chai alakmapʼaksilh ixchuxʼan ni ixlhichux ixʼalhunutʼan catachʼakʼokʼakʼalhilh ju kʼai ixʼucxtinʼan Jesús. 24Ju Bernabé na kʼox lapanac ixjunita chai ju Spiritu Santu ixlhinonkʼojui laʼisʼatsucunti chai ixlhichux ixʼalhunut ixlhilacaʼanta ju Jesús. Pus ju lapanacni acsni takʼasmatnilh ju ixchivinti na lhu talhilacaʼalh ju kʼai ucxtin Jesús. 25Pus ju astanch ju Bernabé taxtulh. Alhch ju lakʼachakʼan Tarso. Alh puxconaʼ ju Saulo. Chai acsni lhitajucha tʼamilh ju yuchi ju lakʼachakʼan Antioquía. 26Chai tam cʼata tatʼatolhcha ju amachakʼan anch ju ixtalhilacaʼanta ju Jesús. Chai na lhu lapanacni amalanicalh ixchivinti Dios. Pus ju lakʼachakʼan Antioquía anchach ju pʼulhnan alhimapakaʼucanchalhch ju ixtalhilacaʼanta Jesús laʼixtapakaʼut ju Cristo. 27Chai acsni ixvilhcha ju Bernabé ju Antioquía pus tataxtucha ju Jerusalén ju lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. Tamilh ju lakʼachakʼan Antioquía. 28Pus ju pumatam sia yuʼunch Agabo ixjuncan. Chai lakatam avilhchan acsni ixtatakʼaixtokta ju ixtalhilacaʼanta Jesús pus ju yuchi taya chai ju Spiritu Santu juni ni caʼajunilh ju lapanacni ni caʼalinaʼ ju kʼai chavan ixlhilacaputsʼun ju lacamunutpaʼ. Chai vasalh chunch ju tapasalh acsni kʼai ucxtin ixjunita ju Claudio. 29Pus ju ixtalhilacaʼanta Jesús ju amachakʼan Antioquía tanaulh ni catamakʼaixtʼokʼaʼ ju tumin ju laich caʼaxtaknicanaʼ ju amachakʼan Judea ju vachuʼ ixtalhilacaʼanta Jesús. Ixtanajun ni pumatamin pumatamin caxtʼakʼaʼ tachi ju ixmaktasuich. 30Pus chunch ju tanavi. Chai tamalakachalh ju Bernabé chai ju Saulo ni catalhiʼalh ju tumin chai cataxtaknilh ju xalackʼajin ju ixtalhinajun sia yuʼunch ju ixtalhilacaʼanta Jesús.

will be added

X\