IXTAMALAKACHAN JU JESÚS 10

1Pus ixʼalin pumatam lapanac amachakaʼ Cesarea ju Cornelio ixjuncan. Ju yuchi xaʼucxtin tam cientos taropajni ixjunita chai ju anuch taropajni Italiano ixʼajuncan. 2Pus ju yuchi chai chux ju ixtatanumanalh laʼixchakaʼ ixtalhilacaʼanta ju Dios chai ixtalakʼayai. Chai ju yuchi na lhu ixʼaxtakni ju tumin ju quilhpatinin sia yuʼunch ju israelitanin mas jantu israelita ixjunita ju yuchi. Chai va tachi ixtʼachivinin ju Dios. 3Pus lakatam avilhchan tachi lakatʼutu hora atokʼoxanaʼ ju Cornelio laktsʼilh pumatam ixʼanquilh ju Dios. Para tachi ju va laʼixʼaklakʼavanti ju laktsʼilh. Chai ju anuʼ anquilh mapakaʼulh ju Cornelio. 4Pus ju Cornelio lana va skotutukʼalhi chai talhanakʼalhtailh: ―Tijuch ji quiʼucxtin. Chai chani juncanch ju Cornelio: ―Ju Dios pastacnikʼo acsni ixtʼachʼivinin ju yuchi chai ixlacata ju tumin ju pʼuʼaktʼaiʼui ju quilhpatinin. 5Pus ju chavai amalakʼachʼatʼich ju lapanacni lakʼachakʼan Jope. Chach taʼalh tʼasaniniʼ pumatam lapanac ju Simón juncan. Ju yuchi vachuʼ Pitaluʼ juncan. 6Ju yuchi tʼajun laʼixchakaʼ pumatam ju vachuʼ Simón juncan. Yuchi ju alakʼoxiniʼ axtʼakʼan. Ju yuchi amachakʼananta vanin laʼixquilhtuʼ alama. Pus yuchi ju cajunanch tuchi ju anaviyaʼich. 7Pus acsni anchokolh lactʼiyan ju anuʼ anquilh ju quitʼachivininchilh ju Cornelio pus ju yuchi tʼasanilh pumatʼui ixlapanacni chai pumatam ixtaropa ju ixnavini ixlhichʼalhcat. Pus ju anuʼ taropa vachuʼ ixlhilacaʼanta ju Dios. 8Pus ju Cornelio ajunkʼo tuchi ixtapasata chai amalakachalh ju lakʼachakʼan Jope. 9Ni tuncunchokopa ixtaʼanta ju lacati chai acsni ixkʼatuncumputun pus vanin ixtachaʼamputun ju lakʼachakʼan Jope. Pus lana acsnich ju tocʼalh lacasotea ju Pitaluʼ. Va ixtʼachivimputun ju Dios. 10Para slivasalh na ixchavanita chai na ixvemputunch. Chai acsni ixtʼoncan lakʼoxinica ju ixvaiti pus ju yuchi lana laktsʼilh tuʼuʼ tachi ju va laʼixʼaklakʼavanti. 11Laktsʼilh ju lactʼiyan ni talhtekʼa chai takʼalhtajulh tuʼuʼ tachi lakatam kʼai pumpuʼ. Makʼastutʼatʼi ixchʼinicanta. Takʼalhtaju tus lacatʼun junta ixvi ju Pitaluʼ. 12Chai laktsʼilh ni anch ju ixtatanumanankʼo tachi chun ju atapacxat ju alhtanan ju ani lacamunutpaʼ. Vachuʼ ixtatanumanalh ju lu chaich ju tsʼokʼo. 13Chai ju acsnich ju Pitaluʼ kʼasmatlh ixchivinti pumatam ju chani juni: ―Akʼostʼaʼulhch ji Pitaluʼ. Amaknitʼich ju ani tayanalh atapacxat. Aʼuyaʼich. 14Para ju Pitaluʼ chani akʼalhtayanalh: ―Jantu ji quiʼucxtin. Ju quitʼin jantu tavanan icʼuta tuʼuʼ ju jantu lai ucan tachi ju iclhilanitau ju quijnan ju israelitanin icjuntau. 15Pus xakʼalachokocalh ju Pitaluʼ ixlhipaktʼuich. Chanich ju juni: ―Ju najuntach ju Dios ni lai ucan tun va anau ni jantu lai ucan. 16Pus paktʼutu ju junicalh chunch chai astan ju kʼai pumpuʼ lhiʼanchokocalh ju lactʼiyan. 17Pus ju Pitaluʼ ispastacvi laʼixʼalhunut tuchi ju canomputulh ju anuʼ ju laktsʼilh tachi ju va laʼixʼaklakʼavanti. Pus lana acsnich ju talhasacminilh ju ixchakaʼ ju Simón ju lapanacni ju ixʼamalakachanicantachilh ju Cornelio. Ixtachaʼanta ju laʼixquilhtalacxtutu ju ixchakaʼ ju Simón. 18Tachivinilh. Taʼasacminilh ni anch catavi ju Simón ju vachuʼ juncan Pitaluʼ. 19Pus ju Pitaluʼ vana ixtʼajun pastacnaʼ ju tuchi ixlaktsʼinta tachi ju va laʼixʼaklakʼavanti. Pus ju acsnich lana chani junilh ju Spiritu Santu: ―Ixpumatʼutuʼan lapanacni tapuxcoyan. 20Akʼostʼaʼulh. Atʼakʼalhtʼaʼutʼich. Atʼapʼinchich chai tun va atʼilhamakʼanin ni quitʼin ju icʼamalakachanitachin. 21Pus ju acsnich ju Pitaluʼ alakʼalh ju ixtamalakachan ju Cornelio chai chani ajuni: ―Quitʼinch ju quilapuxcoyau. Tijuch ju quilhilalakmintauch. 22Chai ju yuʼunch chani tajuni: ―Yuchi ju Cornelio ju quintamalakachanitachin. Ju yuchi xaʼucxtin tam cientos taropajni junita. Chai ju yuchi na kʼox lapanac junita chai na lhilacaʼanta ju Dios. Chai tachi chun ju israelitanin na kʼox lapanac talhiulai. Pus ju yuchi ma malakachanicanchilh ju ixʼanquilh Dios chai ju yuchi ma juni ni ma catʼasaniyan ni ma laich cakʼasmatnin ju tuchʼi aʼunaʼich. ―Chunch tajuni ju Pitaluʼ ju anuch lapanacni. 23Pus ju acsnich ju Pitaluʼ ajunich ni catatanu pulacni. Chai anch ju talakacujlich. Chai acsni tuncunchokopa pus alactʼaʼalh. Vachuʼ tamakʼalh aliʼin amachakʼan Jope ju vachuʼ ixtalhilacaʼanta Jesús. 24Acsni alakatamch avilhchan jumpa tatanucha ju lakʼachakʼan Cesarea. Pus ju Cornelio na ixʼalacpacxanvi. Ixʼalactʼasanitach ju ixlhiʼalakʼavin chai ju aliʼin ju palai kʼox ixʼamigojni ixtajunita. 25Chai acsni chaʼalh ju Pitaluʼ pus taxtuchilh ju Cornelio ni camacʼamiyaʼ. Taʼaktsokotanilh vanin laʼixchʼajaʼ. Va ixlakʼayaputun. 26Para ju Pitaluʼ makchʼapayaulh. Chanich juni: ―Atʼaich. Ju quitʼin vachuʼ va iclapanac. 27Pus tsuculh tʼachiviniʼ chai tʼatanu laʼixchakaʼ. Chai ju anch alhitaju na lhu lapanacni ju ixtatakʼaixtokta. 28Chai chani alacjuni: ―Ju uxijnan cʼatsʼayatʼit ni iclhilanitau ju quijnan ju israelitanin icjuntau ni talakʼalhin cava ni actʼalaktanu pumatam ju jantu israelita. U mas va actanu laʼixchakaʼ. Para ju Dios quimasunita ni jantu xamatiʼ ju va jantu tuʼuʼ ixtapalhni cava. Chai jantu kʼox ni acnaulh ni jantu ictʼaʼalhtanamputun xamatiʼ. 29Pus yuchi iclhimilh acsni qʼuintʼasanich chai jantu tuʼuʼ xacʼajuni ju xamalakʼachʼayachiʼ. Chai ju chavai iclasacmiyau tuchi ju quilalhitʼasaniyauch. 30Pus ju Cornelio junich: ―Lakatʼatʼich avilhchan xajun acsni xacvi laquinchakaʼ. Tachi chavai hora ixjunita. Jantu tuʼu xacʼuta chai xactʼajun tʼachiviniʼ ju Dios. Chai iclaktsʼilh pumatam anquilh ju taya laquiʼucxlacapuʼ. Na slamnica ixjunita ju ixpumpuʼ. 31Chai quijuni ni ma quinkʼasmatnitach ju Dios acsni ictʼachivinilh. Chai ma pastackʼojui ju lamapainin ju xacʼanavinita ju quilhpatinin. 32Chai quijuni ni ma acmalakachalh ju quilapanacni ju cataʼalh ju lakʼachakʼan Jope. Ma chach takʼailhiminan ju uxintʼi. Ma anch ju tʼaʼun ju laʼixchakaʼ akʼantam Simón ju ixlakʼoxiniʼ axtʼakʼan. Ju yuchi ma anch amachakʼananta vanin laʼixquilhtuʼ alama. Chai ma acsni atʼanaʼ pus ma aqʼuiʼunaʼ ju ixchivinti Dios. Chunch ju quijuni. 33Pus yuchi vatsʼalhti iclhimalakachanichan ju quilapanacni. Chai na kʼoxich ni xatʼan. Pus ju chavai ju Dios quintalaktsʼinan tachi chun ju quijnan ju anich icvilau chai ickʼasmatputunau tachi chun ju chivinti ju xajunan ju Dios. 34Pus ju acsnich ju Pitaluʼ chani ajuni: ―Ju chavai icmachakxai ni vasalh vaklhtam chun ju alaktsʼin ju lapanacni ju Dios. 35Va tichi lapanac cava ju lakʼayai chai canavi ju soknicʼa pus yuchi ju kʼox lhiulai ju Dios. U ni quintʼaʼisraelita junita u ni jantu. 36Ju Dios quintamalakachanichin ju ixchivinti ju quijnan ju israelitanin icjuntau. Quintajunan ni makʼoxamixican laʼixʼalhunut ju Dios acsni lhilacaʼancan ju Jesús ni yuchach ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. Yuchi ju xaʼucxtin lhichux. 37Ju uxijnan cʼatsʼayatʼitch ni ixʼamalaninin ju Xivan chai ixʼamakpaxanan. Chai cʼatsʼayatʼit ni astan tsuculh amalaninin ju Jesús. Ju yuchi taiʼulacha ju ixʼamalaninti ju xaʼestado Galilea chai lacaputocʼakʼo chux ju lakʼachakʼan junta ixtatʼajun ju quintʼaʼisraelitanin. 38Ju uxijnan cʼatsʼayatʼit ni Dios ju xtaknilh ju Jesús amachakaʼ Nazaret ju Spiritu Santu ju xatanui laʼixʼalhunut chai ixlhiyuchi na ixʼalin ju ixtachaput. Cʼatsʼayatʼit ni va tachi ixnavitʼajun ju kʼox ju Jesús chai ixʼacʼuchʼukʼojui chux ju ixmamakʼalhkʼajni ju lhacaticuru. Lai chunch xanavi ni yuchi ju Dios ju ixtʼaʼalhtanan. 39Ju quijnan iclaktsʼiuch tachi chun ju ixnavi ju Jesús ju xalacatʼun Judea chai ju lakʼachakʼan Jerusalén. Para astan ju lapanacni tamakni. Tamaquilhta ju lacacurus. 40Para ju Dios malokʼoni ixlhilakatʼutu avilhchan chai quintamalacasunin ju quijnan. 41Para jantu chux ju lapanacni ju talaktsʼilh. Va quijnan ju makʼanch quintasacxtutanch ju Dios ni acnonauch ju tuchi iclaktsʼintauch. Pus ju quijnan ictʼavajiuch ju yuchi acsni tavanan lokʼonchokolh laʼixʼaninti. 42Chai yuchi ju pʼas quintajunan ni acʼajunau tachi chun ju lapanacni ni Dios ju ulata ju Jesús ni yuchi ju calaktsʼintanuyach ju lapanacni ju titʼajuncaʼ chai ju tanitach. 43Yuchi ju ixtalhichivinin chux ju makʼaniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios. Ju yuʼunch ixtanajun ni ma camacʼacxanicanaʼ ixtalakʼalhin va tichi chavaich ju calhilacaʼanaʼ ju Jesús. Ju Dios ma camacʼacxaniyaʼ va ixlacata ni nilh ju Jesús. ―Chunch ju ajuni ju Pitaluʼ. 44Chai acsni ixtʼajuncaʼ chiviniʼ ju Pitaluʼ pus lana alakmilh ju Spiritu Santu tachi chun ju ixtatʼajun kʼasmatnin ju ixchivinti. 45Pus ju israelitanin ju ixtalhilacaʼanta ju Jesús ju ixʼalactʼamintach ju Pitaluʼ na talhamakʼaninilh ni axtaknicalh vachuʼ ju Spiritu Santu ju yuʼunch ju jantu israelitanin ixtajunita. 46Pus ni ixtachivinin atumpa chivinti ju jantu ixtamispai chai ixtanajun ni yuchach ju xakʼai ju Dios yuchi ixtalhinajun ju ixʼalactʼaminta ju Pitaluʼ ni taʼamaklhtayanalh ju Spiritu Santu ju anuch lapanacni. 47Ju acsnich ju Pitaluʼ ajunich ju ixʼalactʼaminta: ―Jantu lai xamatiʼ catilhikʼalhtsʼaulh ju xcan ni jantu cataʼakpaxlh ju anich tavilanalh ni vachuʼ taʼamaklhtayanalh ju Spiritu Santu tachi ju quijnanʼan. 48Pus ju acsnich ju Pitaluʼ alhinaulh ixʼamakpaxaca ni ixtalhilacaʼanta ju kʼai ucxtin Jesús. Chai astan ju yuʼunch tatapaininilh ju Pitaluʼ ni catolhcha lakatʼui lakatʼutu avilhchan.

will be added

X\