2 TIMOTEO 3

1Amachʼakxatʼich ju ani. Acsni vanin chimputun ju avilhchan acsni caminchokoyaʼ ju Cristo pus na lhu caʼalinaʼ ju makʼalhkʼajnat. 2Pus caʼalinaʼ ju lapanacni ju va isʼakstuʼan caʼamapainichokocanach. Chai catakʼachaniyaʼ ju tumin. Chai catanonaʼ ni palai lackʼoxin tajunita. Palai jantu ju aliʼin. Chai jantu tuʼuʼ catalhiulayaʼ ju ixtʼalapanacʼan. Chai macxcai chivinti catanonaʼ. Chai jantu cataquiclacaʼiyaʼ ju ixpaiʼan ixnatiʼan. Chai jantu tuʼuʼ catalhiulayaʼ ju lhakʼailaktsʼinch ju anavinicanta. Chai jantu tuʼuʼ catalhiulayaʼ ju ixtaxtokni Dios. 3Chai jantu catamapainiyaʼ ju ixtʼalapanacʼan. Chai jantu lai caʼamakʼoxamixicanaʼ. Chai va kʼaya catalhichivinach ju ixtʼalapanacʼan. Chai jantu lai amapʼaksichokocan isʼakstuʼan. Chai kʼai tajunita catajunaʼ. Chai jantu catakʼachaniyach ju kʼox. 4Catamakʼaxtʼakʼach ju ixtʼalapanacʼan. Chai jantu tuʼuʼ catakʼasmatʼaʼ. Chai na kʼai catacʼatsayaʼ va laʼisʼakstuʼan. Chai palai tuʼuʼ catalhiulayaʼ ju ixkʼachat ju lacamunutpaʼ. Palai jantu ju Dios. 5Catatalacasuyach tachi ju vasalh talhilacaʼanta ju Dios para lana jantu catasuyaʼ ju ixtachaput Dios laʼisʼatsucuntiʼan. Pus alackʼostʼi ju yuʼunch. 6Pus sia yuʼunch alin ju taʼaʼokxchokʼonun. Ju yuʼunch tatanui laʼixchakaʼan ju chakolun ju va jantu taʼacʼatsananta chai taʼamalacaʼini ixchivintiʼan. Pus ju anuch chakolun na lhu alactuʼunti ju tanavita. Para tapuxcajui aliʼ taxtokni ju jantu soknicʼa. 7Pus ju yuʼunch takʼasmatni ixchivinti va tichi chavaich para jantu tavanan lai tamachakxai ju stavasalanti ixlacata ju Cristo. 8Pus ju makʼanchich ju Janes chai ju Jambres tatʼalakʼailh ju Moisés. Pus chunchach vachuʼ talai ju ani lapanacni. Jantu kʼox talhiulai ju stavasalanti ixlacata ju Cristo. Jantuch kʼox ju ixʼatalacpastʼacʼatʼan ju yuʼunch. Pus lana tasui ni jantu talhilacaʼanta ju Cristo. 9Para tachi ju tatapasalh ju ixtʼalaxcai ju Moisés acsni tasu ni va aʼokxchokʼonin ixtajunita pus vana va chunch catapasayaʼ ixlacataʼan ju ani aʼokxchokʼonin. Jantu lai catatailhiʼanaʼ ju ixʼaʼokxchokʼontiʼan. Aktsʼiya catasuyach ni va lakachapunin tajunita. 10Para ju uxintʼi cʼatsʼatʼa ta yu xacʼamalaninin chai ta yu ixjunita ju quiʼatsucunti chai tuchi xacnaviputun chai ni vasalh iclhilacaʼanta ju Jesucristo. Chai cʼatsʼatʼa ni jantu tavanan jeks xacʼui. Cʼatsʼatʼa ni na xacʼamapaininin chai xacchʼixkʼojui tachi chun ju macxcai. 11Cʼatsʼatʼa ta yu xacxcaicanta chai ta yu xacmakʼalhkʼajnan. Cʼatsʼatʼa tuchi ictapasalh ju lakʼachakʼanixni Antioquía chai Iconio chai Listra. Cʼatsʼatʼa ta yu xaquintamamakʼalhkʼajni. Para lhichux quimakʼalhtaxtulh ju quiʼucxtin Jesús. 12Pus tachi chun ju tatsucuputun tachi ju kʼachani ju Cristo Jesús camamakʼalhkʼajnicanaʼ. 13Para ju na taʼalactuʼunun chai ju taʼaʼokxchokʼonun palai kʼai junita catajunaʼ. Ju yuʼunch cataʼaʼokxchokʼonunach ju aliʼin chai caʼokxchokʼocanaʼ isʼakstuʼan. 14Para ju uxintʼi va tachi alacʼaʼitʼi ju tuchi lanitʼach chai cʼatsʼaich ni stavasalanti chai cʼatsʼaich tichi chavaʼitnich ju tamalanitan. 15Pus tus milhitalacatʼicstʼin ju mispʼatʼa ju ixchivinti Dios ju tsʼokcanta. Anchach ju pucʼatsacan ni lai takʼalhtaxtucan acsni maklacaʼanican ju Cristo Jesús. 16Pus tachi chun ju ixchivinti Dios ju tsʼokcanta isʼakstu ju Dios ju amaʼatsʼokʼulani ju lapanacni. Chai ni chunch junita ju ixchivinti Dios pus anchach ju pulanican ju kʼox chai pucʼatsacan junta jantu soknicʼa ju laquiʼatsucuntiʼan. Chai ni laktsʼincan ju ixchivinti Dios pus lai pulakʼoxican ju quiʼatsucuntiʼan. Chai anchach ju pulanican ju atsucunti ju kʼox lhiulai ju Dios. 17Chai ni chunch junita ixchivinti Dios pus jantu tuʼuʼ cʼacxni laʼisʼatsucunti ju ixlapanac ju Dios ni lai cacʼatsa ju ixkʼachat ju Dios chai lai canaviyaʼ.

will be added

X\