2 PITALUʼ 3

1Ji quiʼalakʼavin iclajumputunau ju ani. Ju ani yuchi ju ixlhilakatʼui alhiqui ju iclaʼatsʼoknuniu. Chai chux lakatʼui alhiqui iclapumalacpucujuchokoputunau ju salaka mintacʼatsanʼan. 2Pus ju makʼaniya lapanacni ju ixtanajun ixchivinti Dios na lhu chivinti ixtanajun. Chai ju quijnan ju ixtamalakachan Jesús icjuntau iclajuntau na lhu ixchivinti ju quiʼucxtinʼan chai quiʼamakʼalhtaxtunuʼan Jesús. Pus iclaʼatsʼoknuniu ni laich aclamapastʼacʼaniyau ju tuchi iclajuntau chai tuchi ixtanajun ju makʼaniya lapanacni. 3Pus pʼulhnan acʼatsʼatʼit ju ani. Acsni vanin minta ju avilhchan acsni caminchokoyaʼ ju Cristo pus cataʼalinach ju lapanacni ju catalhitsʼiʼinaʼ ixtaxtokni Dios. Chai catanaviyaʼ ju macxcai ixkʼachat ixlacatunaʼan. 4Chai chani catanonach: “Tajuch ni jantuch min ju Jesús ni sala najunta ni caminchokoyaʼ. Tus acsni tanita ju milacpaʼitniʼan jantu tuʼuʼ tapaxata. Chunch ju tailhiʼancanta tachi ju ixjunita tus acsni navicantachalhch ju lacamunutpaʼ”. Chunch ju catanonach. 5Para alin tuchi ju tacapputun. Ju yuʼunch tacʼatsai ni laʼixchivinti Dios alilh ju lactʼiyan ju makʼanchich. Chai ju xcan ju ixma ju ani lacamunutpaʼ ju Dios punavilh ju lacatʼun. 6Pus ju yuʼunch tanajun ni jantu tuʼuʼ tapaxata para va tacapputun ni akmuxtucalh ju lacamunutpaʼ ju ixʼalin ju acsnich chai ju lapanacni tanitajukʼolh ju lacxcan. 7Pus ju lactʼiyan chai ju lacatʼun ju alin ju chavai vana laʼixchivinti Dios ju makʼacanta tus acsni calacxavacanach. Makʼacanta tus acsni cachinach ju avilhchan acsni camakʼosaspitcanach ju lapanacni chai acsni camacaʼancanaʼ laʼixmakʼalhkʼajnatʼan ju yuʼunch ju jantu tatalhoni ju Dios. 8Pus ji quiʼalakʼavin jantu acʼaptʼit ni jantu chun putekʼeʼanta ju Dios ju avilhchan tachi ju quijnanʼan. Ju yuchi lhilhcai tam avilhchan tachi ju tam milh cʼata cava. Chai ju tam milh cʼata ju yuchi lhilhcai tachi ju va lakatam avilhchan cava. 9Jantiyuʼ ni va jantu sai camimputulh ju quiʼucxtinʼan Cristo tachi ju quintakʼalhtasunitan. Jantu chun lai mas chun tanajun ju aliʼin. Para ju yuchi lacsni quintalhiʼanan. Jantu lacasqʼuin ni xamatiʼ catitsʼankʼa. Ju yuchi lacasqʼuin ni chux tamch catapastaclh chai catalhilacaʼalh ju yuchi. 10Ju tam akʼalhonaʼ chin ju tsʼis acsni jantu cʼatsacan ni lai cachilh. Pus vana va chun cajunaʼ ju anuʼ avilhchan acsni caminchokoyaʼ ju Cristo chai caʼamakʼosaspitkʼocanaʼ ju lapanacni. Jantu xamatiʼ cacʼatsayaʼ ni acsnich ju lai camilh ju yuchi. Chai ju acsnich na pʼas camacatʼonaʼ acsni catsʼankʼayaʼ ju tʼiyan. Chai tachi chun ju taxtokni na scacata catajunaʼ chai cataxtʼajkʼoyaʼ. Chai ju lacatʼun chai tachi chun ju alinch ju anch calhcukʼoyaʼ. 11Pus ni catsʼankʼakʼoyaʼ tachi chun ju ani taxtokni pus tasqʼuini ni salaka aʼuntʼit lamiʼatsucuntiʼan. Chai atʼalhonitʼit ju Dios. 12Tasqʼuini ni apʼacxantʼaʼitʼit ju Cristo chai slivasalh alacʼasqʼuintʼit ni vatsʼalhti cachilh ju anuʼ avilhchan acsni caminchokoyaʼ ju quiʼucxtinʼan Cristo chai caʼamakʼosaspitcanach ju lapanacni. Pus ju acsnich calhcukʼoyaʼ ju tʼiyan. Catsʼankʼakʼoyaʼ. Chai ju xataxtokni ni na cascacayaʼ pus caxtʼajkʼoyaʼ. 13Para ju quijnanʼan pacxantaitauch ju sastʼi tʼiyan chai ju sastʼi lacatʼun tachi ju quintakʼalhtasunitan ju Dios. Chai ju anch va si salaka cajunaʼ. 14Ju uxijnan ji quiʼalakʼavin ni pʼacxanatʼit ju Cristo ni caminchokoyaʼ chai catasastʼichokoyaʼ ju tʼiyan chai ju lacatʼun pus ixlhichux miʼalhunutʼan alhistʼaccʼantʼit. Ju chunch acsni caminchokoyaʼ ju yuchi pus jantu lhquiliqui cajunaʼ ju miʼatsucuntiʼan. Alai salaka cajunaʼ laʼixmacni ju yuchi. Vachuʼ catalaktsʼinan ju Dios ni jantu va atʼalakʼaitʼonatʼit ju aliʼin. 15Amachʼakxatʼit ni yuchi jantu sai lhiminta ju Cristo ni va lacasqʼuin ni palai lhu catatakʼalhtaxtulh ju lapanacni chai jantu cataʼalh ju lacajipi. Chai vana va chun ju taʼatsʼoknunitan ju quilakʼauʼan Pablo ju na mapainiyau. Chunch ju atsʼoknunta ju yuchi ni Dios ju xtaknilh ju kʼox ixtacʼatsan. 16Chai vana va chun ju lhichivinin ju ixʼamapaininti Dios laca aliʼ ixʼalhiqui ju atsʼoknunta ju Pablo. Chai laʼixʼalhiqui ju yuchi na alin ju chivinti ju na xcai machakxacan. Chai ju jantu kʼox tamachakxai chai ju va tam tam tanajun pus mas tamachakxai para tanajun ni jantu chun nomputun ju ixchivinti. Chunch tanajun ni va jantu tanaviputun. Chai chunch vachuʼ taʼulhtui ju aliʼ ixchivinti Dios ju tsʼokcanta. Para ju chunch talai catatsʼankʼakʼalhiyaʼ. 17Para ju uxijnan ji quiʼalakʼavin ni cʼatsʼayatʼit ni chunch ju talai ju yuʼunch ju va taʼaʼokxchokʼonun pus alhistʼaccʼantʼit. Jantu xcai ni aʼokxchʼokʼocʼantʼit laʼixchivintiʼan ju anuch alactuʼunin lapanacni. Chai ju chunch va acʼapʼaʼitʼit ju tuchi pʼas lhilacʼapʼinatʼit ju chavai. 18Alai va palai lhu amachʼakxatʼit ju lamapainin ju quintanaviniyan ju Dios. Chai palai amispʼatʼit ju quiʼucxtinʼan chai quiʼamakʼalhtaxtunuʼan Jesucristo. Chach lakʼayacalh ju yuchi ju chavai chai tus va tavananch. Chunch vasalh cava.

will be added

X\