1 TIMOTEO 5

1Jantu tavanan alakʼakʼaimatʼi ju va papach. Alai amasunin tuchi najun laʼixchivinti Dios tachi ju va junch mimpai ju tʼaʼun juniniʼ. Chai ju mintʼachuncaʼ amapʼaksitʼi tachi ju va miʼalakʼavinch. 2Chai ju na lactʼacuninch chunch ju amasunin tuchi najun laʼixchivinti Dios tachi ju alatʼi ni minati cava. Chai ju va atsiʼincaʼ amapʼaksitʼi tachi ju va miʼalakʼavinch. Para jantu va yuchi ni va tumpa alhipʼastʼactʼi. 3Atʼalhoninch chai aʼaktʼaiʼutʼich ju animacontilacanta ju vasalh va isʼakstuʼan tatʼajun. 4Para ju tam chakoʼulh ju nimacontilacanta ni catʼanimacontilacalh isʼaskʼatʼa u tam ixpapanti pus chach yuʼunch ju taʼaktaiju ju laʼixmaktasqʼuinit. Pus lhijunch ni catamapuspʼitnilh ju ixpaiʼan u ixnatiʼan tuchi tamakʼalhkʼajnalh ixlakʼayacaʼan. Chai ju Dios na kʼoxich lhiulai acsni chunch lai ju tam askʼatʼa. 5Para ju tam chakoʼulh ju va nimacontilacanta chai ju va isʼakstu tʼajun lhilaksi ju Dios chai va tachi tapaininich chai va tachi tʼachivininch tsʼis chai tuncuj. 6Para ju tam chakoʼulh mas nimacontilacanta ju na kʼachani ixtaxtokni ju ani lacamunutpaʼ pus mas tʼajuncaʼ para ju Dios laktsʼin ni tachi ju va nita. 7Pus yuchi ju alhimapʼaksitʼi ju lapanacni. Ju chunch ni matich cajunaʼ ixʼalactuʼuntiʼan ixlacata ju ani taxtokni. 8Pus ju tam xamatiʼ ni jantu caʼaktaiju ju ixpai ixnati u ixlakʼau u ixpuxlimti u ixcucu u ixquin u yuʼunch ju tatanumanalh laʼixchakaʼ laʼixmaktasqʼuinitʼan pus lana putalacasui ni jantu slivasalh ni lhilacaʼanta ju ixchivinti Dios. Va palai lakʼalhini ixlhamapʼaksin ju Dios ju yuchi. Palai jantu ju jantucaʼ lhilacaʼanta ju Cristo. 9Laich catsʼokʼulanicalh ixtapakaʼut tam chakoʼulh ju nimacontilacanta ni caʼaktaijucalhch ju pacxanta sesenta cʼata chai va pumatam ixpapa ixjunita. 10Vachuʼ tasqʼuini ni catanaulh chux ju lapanacni ni na ixnavi lamapainin. Chai tasqʼuini ni alakʼayalh ju isʼaskʼatʼan chai yauch ixʼajuni ni xamatiʼ ixlakacujtilaputun laʼixchakaʼ chai ixʼachʼalhcatnani ju ixlapanacni Dios mas va lacatʼicstʼi ixlhicʼatsai chai ixʼaʼaktaijui ju na ixtamakʼalhkʼajnan chai va tachi ixnavich tachi chun ju amapaininti. Pus ni ixnavi tachi chun ju ani pus lai tsʼokʼulanican ixtapakaʼut. 11Para ju animacontilacanta ju va palaicaʼ atsiʼin jantu atsʼokʼulatʼi. Pus ju aliʼin sia yuʼunch catamacomputunach ju lhichʼalhcat ju tanaulh ni tanaviputun ixlacata ju Cristo chai catatamakʼaxtokchokoputunach. Ni chunch catanavi pus matich cunaʼ ispantsʼiquisʼan ni lai lhu catanavi ju ixlhichʼalhcat Dios. 12Chai ju chunch caʼulanicanaʼ ixtalakʼalhinʼan ni tamacaulich ju lhichʼalhcat ju ixtakʼalhtasuta ni catanaviyaʼ. 13Vachuʼ tapusmani ni jantu tuʼuʼ tanaviputun. Va taʼatalacnunun ju lakʼachakʼanixni. Chai jantu va yuchi ni jantu tachʼalhcatnan para va tamapuchokoi ju chivinti chai tatachʼanui junta jantu ixcuentaʼan chai talhichivinin ju taxtokni ju jantu lhijun ni catanaulh. 14Pus ni chunch ju talai ju va atsiʼincaʼ ju animacontilacanta pus yuchi iclhinajun ni chach aʼicalh. Chach taʼalilh ju isʼaskʼatʼaʼan chai chach kʼox talhistaclh ju laʼixchakaʼan. Ju chunch jantu tuʼuʼ catiʼalilh ju laich aquintapulhichivinin ju jantucaʼ talhilacaʼanta ju Cristo. 15Icjunan chunch ni aktsʼiya tachʼakʼokʼachokolh ju lhacaticuru ju aliʼin. 16Pus ju tam lapanac u tam chakoʼulh ju lhilacaʼanta ju Cristo ni alin ixnati u ixlakʼau ju va nimacontilacanta chach aʼaktaiju laʼixmaktasqʼuinit. Ju chunch ju ixtalhavatʼan ju talhilacaʼanta ju Cristo lai cataʼaktaijuyaʼ ju animacontilacanta ju vasalh va quilhpatinin tajunita ni lana va isʼakstuʼan. Jantu tasqʼuini ni cataʼaktaiju ju alin tam xamatiʼ. 17Tasqʼuini ni slivasalh catalhonicalh ju lapanacni ju tamuctaxtui laʼixlhichʼalhcatʼan acsni talhinajun lacatalhavat ju talhilacaʼanta ju Cristo. Vachuʼ caʼaʼaktaijucalh laʼixmaktasqʼuinitʼan. Chai palai catalhonicalh chai palai caʼaʼaktaijucalh ju yuʼunch ju tanajun ixchivinti Dios vachuʼ chai taʼamalaninin ixlhichux ixʼalhunutʼan. 18Pus chunch aʼulhtʼutʼi ni chani najun laʼixchivinti Dios: “Jantu amakʼankʼatʼanutʼi tuʼuʼ ju mivacax acsni tʼajun pʼakxnaʼ ju cebada”. Chunch ju najun. Chai ju alacatam chani najun: “Lhijunch ni camapalacalh ixtapalh ixlhichʼalhcat ju lapanac ju chʼalhcatnan”. Chunch ju najun. 19Pus jantu anavitʼi cuenta ni xamatiʼ lhichivinin pumatam ju lhinajun lacatalhavat. Va acsnich ju lai akʼasmatniyaʼ acsni catanonach tachi pumatʼui u pumatʼutu ni talaktsʼilh acsni xanavi ju anuʼ alactuʼunti. 20Para ju yuʼunch ju talhinajun para ixlaquilhtu va tsa taʼalactuʼunun akʼaich laʼixʼucxlacapuʼan ju aliʼin ju talhinajun. Ju chunch ju aliʼin catatalhananach vachuʼ. 21Pus ju Dios chai ju Jesucristo chai ju anquilhnin ju asacxtucanta si quintalaktsʼinan tuchi naviyau. Pus yuchi iclhitapaininiyan ni amuctʼaxtʼutʼich tachi chun ju ani taxtokni ju icjuntan. Vaklhtam chun alaktsʼi ju lapanacni. Jantu va pumacatami amapʼainitʼi. 22Jantu va sokʼo axtʼaknin ju ixlhichʼalhcat ju tam xamatiʼ ni calhinaulh lacatalhavat. Pus ni vatsʼalhti caxtaknicalh ju ixlhichʼalhcat chai astan jantu sok catailhiʼalh pus aʼulanicʼanaʼ ju mintalakʼalhin ju uxintʼi. Alai salaka aʼuntʼi ju uxintʼi. 23Ju atipuʼanta jantu va xcan ju akʼotʼi. Para akʼotʼi lacatsʼunin vino vachuʼ ni cacʼuchʼulh ju mimpajan ni va tsa tʼakʼankʼai. 24Ju ixʼalactuʼunti ju aliʼin lapanacni lana tasui. Chai ju aliʼin mas jantucaʼ lai tasui ju macxcai ju tanavi para astan aktsʼiya catatalacasuyach acsni cachinaʼ ju avilhchan ju lhcata ju Dios. 25Pus chunchach vachuʼ ju kʼoxi lhichʼalhcat ju tanavi ju aliʼin. Ju aliʼ lana tasui. Chai ju aliʼ tulai vatsʼalhti tasui. Para astan cacʼatsacanaʼ ni tanavita ju kʼox.

will be added

X\