1 TIMOTEO 4

1Ju Spiritu Santu vas naulh laʼixchivintiʼan ju lapanacni ju tanajun ixchivinti acsni naulh ni cataʼalinach astanch ju lapanacni ju catacʼapʼaʼ ju chivinti ixlacata ju Cristo. Chai catakʼasmatniyach ju aʼokxchokʼoni amamakaʼunin. Chai catalacaʼiyaʼ ixchivinti ju lhacaticuru. 2Chai ju anuch lapanacni catamasuyaʼ ju anuʼ chivinti tachi ju va istavasalanti mas va aʼokxchokʼonti. Pus mas taʼokxchokʼoi ixtʼalapanacni nin lacatsʼunin jantu alhixcani ixʼalhunutʼan. 3Ju yuʼunch va catanonaʼ ni jantu kʼox ni tamakʼaxtokcan chai ma alin vaiti ju jantu lai ucan. Chunch catanonaʼ mas yuchi ju Dios ju navikʼota tachi chun ju quilacatunaʼan chai tachi chun ju vaiti. Chai yuchi lhinavicalh ni laich caʼamaklhtayananauch chai cajunauch lakʼailaktsʼiuch ju Dios tachi chun ju quijnanʼan ju lhilacaʼantauch ju Cristo chai mispayauch ju stavasalanti. 4Pus tachi chun ju navita ju Dios si kʼox. Chai jantu tasqʼuini ni tuʼuʼ aclacmackʼalh. Va yuchi ni aclhixtaknilh lakʼailaktsʼiuch ju Dios acsni icʼamaklhtayananch tuʼuʼ. 5Pus isʼakstu Dios ju naulh ni na kʼox tachi chun ju ani taxtokni. Chai acsni icʼamaklhtayanan tuʼuʼ ni icjuni lakʼailaktsʼiuch ju yuchi pus jantu talakʼalhin icnavi acsni icʼui. 6Ni chunch ju alhimasuni ju quiʼalakʼavinʼan pus na kʼox amalaniniʼ aʼunaʼ laʼixmacni Cristo. Chai palai tachapun capujunaʼ ju mintacʼatsan ju chivinti junta najun tichi chavaich ju lhilaksiyau. Vachuʼ palai tachapun capujunaʼ ju mintacʼatsan ju kʼox lhamapʼaksin ju tʼaʼun muctaxtunuʼ. 7Nin lacatsʼunin jantu anavitʼi cuenta ju anuʼ chivinti ju tatʼajun nonin ju aʼokxchokʼoni amamakaʼunin. Pus ju ixchivintiʼan jantu lai catiʼaktaiju xamatiʼ ni laich camispa ju Dios ni va chivintich junita. Jantu anavitʼi cuenta. Alai va yuchi ju anavitʼi cuenta ta yu laich atsʼucʼu tachi ju kʼachani ju Dios. 8Ju quintʼalapanacniʼan acsni talhitalacaxnuj ju tuʼuʼ pus va ixlacatunaʼan ju talhilachapui. Para ju palai tasqʼuini yuchi ni acnavi tachi ju kʼachani ju Dios. Yuchach ju quintaʼaktaijuyan laquiʼatsucuntiʼan ju ani lacamunutpaʼ chai ixlacata ju quiʼatsucuntiʼan ju caʼalinach astan. 9Pus slivasalh junima chivinti chai lhijunch ni catalacaʼilh tachi chun ju lapanacni. 10Pus icnaviputunau tachi ju kʼachani ju Dios chai yuchi iclhichʼalhcatnanau chai ixlhichux quintachaput quincʼan icsastʼucʼau ju macxcai. Chai icnaviyau chunch ni iclhilacaʼantauch ju Dios ju lakʼajunta. Pus va yuchi ju lai amakʼalhtaxtunun chai yuchi ju quintamakʼalhtaxtun ni lhilacaʼanauch ju yuchi. 11Pus chunch ju alhimapʼaksitʼi chai chunchach ju amalanitʼi ju lapanacni. 12Chai mas va antacaʼ ju mintakʼayanti para jantu tuʼuʼ anavitʼi ta yu laich jantu tuʼuʼ capulhiulayan xamatiʼ. Alai atʼalacʼasutʼich tachi ju kʼox lhilaktsʼintaiti ixlacataʼan ju talhilacaʼanta ju Jesús. Amalacʼasuninch ni na kʼox ju chʼivinin chai ni salaka ju miʼatsucunti chai ni na amapʼaininin chai ni lacʼaʼinikʼoʼui ixchivinti Dios chai ni tʼalhonich ju Dios. 13Chai ni jantucaʼ lai icʼanacha pus va tsa anavitʼi cuenta ixlaktsʼinca ju ixchivinti Dios junta tatakʼaixtʼokʼa ju talhilacaʼanta ju Cristo. Vachuʼ amapʼaksitʼich ju yuʼunch chai amasunin ju ixchivinti Dios. 14Jantu alakʼaʼitʼi ni xamatiʼ calakʼalhinin ju kʼox mintacʼatsan ju xalhikʼailaktsʼinan ju Dios laʼixchivintiʼan ju tanajun ixchivinti. Chai ju yuʼunch ju talhinajun lacatalhavat tamokslanin ju ixmacaʼan ni cacʼatsacalh ni xtʼaknicʼantʼa ju milhichʼalhcat ni aʼunaʼ ju lapanacni ixchivinti Dios. 15Va tachi anavitʼich tachi chun ju ani taxtokni ju icjuntan. Chai anavitʼich ixlhichux ju miʼalhunut. Ju chunch catalaktsʼinan ixchuxʼan ni tʼaʼun palaich mispanaʼ ixchivinti Dios. 16Alhistʼacchʼokʼocʼach miʼakstu. Chai vachuʼ anavitʼi cuenta tuchʼi amalaniyaʼ ju lapanacni. Ju chunch atʼakʼalhtʼaxtʼuyaʼ ju uxintʼi chai vachuʼ catatakʼalhtaxtuyaʼ ju yuʼunchach ju catakʼasmatniyanch.

will be added

X\