1 PITALUʼ 5

1Ju quitʼin icmaklhinajun lacatalhavat ju talhilacaʼanta ju Jesús. Chai iclaktsʼilh ju ixmakʼalhkʼajnat ju Cristo chai acmaklakʼayacanaʼ ju Cristo acsni calaktsʼinau ni calakʼayacanaʼ ju yuchi. Pus iclamapʼaksiputunau ju uxijnan ju vachuʼ lhinonatʼit lacatalhavat ju talhilacaʼanta ju Jesús. 2Kʼoxich alhistʼactʼitch ju lapanacni junta chʼalhcʼatnanatʼit ju uxijnan. Ju yuʼunch mas talhilacaʼanta ju Dios para chunch tajunita tachi ju tuʼuʼ borregojni. Na tamaktasqʼuini ju ixʼalhistʼacʼaʼan. Chai ju uxijnan chunch untʼatʼit tachi ju xaʼalhistacnin. Pus alhistʼactʼit lacakʼachatch. Chai ni va nonatʼitch ni va lacatapʼastu ju amanavinicʼantʼit pus jantu anavitʼit. Chai jantiyuʼ alhiʼamaklhtʼayanantʼit ju ixlhichʼalhcat Dios ni va apʼulhaʼapʼutʼuntʼit. Va ixlhichux miʼalhunutʼan ju anavitʼit ju ixlhichʼalhcat. 3Jantu atʼalacʼasutʼit tachi ju tam xakʼai ju va kʼai junita. Jantu atʼalacʼasutʼit chun laʼixʼucxlacapuʼan ju lapanacni ju taxtaknitan ju Dios ni alhistʼacʼaʼitʼit. Alai va atsʼucʼutʼit tachi lakatam lhilaktsʼintaiti ixlacataʼan ju yuʼunch ju alhistʼacʼatʼit. 4Chai acsni catalacasuchokoyach ju Cristo ju tucan xakʼai alhistacnaʼ pus ju uxijnan ju alhistʼacʼatʼit ju lapanacni ju tachi borregojni tajunita pus axtʼaknicʼanaʼitʼit ju mintalhajaʼan. Yuchi ni alakʼayakʼalhicʼanaʼitʼit. 5Vachuʼ ju uxijnan ji tsʼalan. Aqʼuiclacʼaʼitʼit ju talhinajun lacatalhavat ju talhilacaʼanta ju Cristo. Chux ju uxijnan alaqʼuiclacʼaʼitʼit chai jantu kʼai alhicʼatsʼatʼit tuʼuʼ. Chunch alatʼit ni chani ju tsʼokcanta: Ju Dios ma na xcaji ju va talhitakʼayai tuʼuʼ. Para ma aʼaktaijui lacaʼamapaininti ju jantu tuʼuʼ talhitakʼayai. 6Pus jantu tuʼuʼ alhitʼakʼayatʼit ni cʼatsʼayatʼit ni na tachapun ju Dios. Chai ni jantu tuʼuʼ alhitʼakʼayayaʼitʼit pus ju yuchi catalakʼayayan acsni cachinaʼ ju avilhchan ju lhcata ju yuchi. 7Aʼunitʼit ju Dios tachi chun ju lhamakʼanininatʼit ni aktsʼiya tuʼuʼ talhiulayan. 8Acʼatsʼanantʼit. Chai skʼala atsʼucʼutʼit. Chunch ju alatʼit ni yuchi ju lhacaticuru ju mintʼalaxcaiʼan junita. Chai ju yuchi chun lai tachi ju tuʼuʼ maktiliʼ ju tʼasai ni chavani. Ju lhacaticuru va puxcolhitʼajun tichi chavaich ju lai catʼalalhajalh. 9Pus asamakʼantʼit ju tuchi tamapastʼacʼaniyan ju lhacaticuru. Slivasalh ixlhichux ju miʼalhunutʼan alhilacʼapʼitʼit ju Cristo. Acʼatsʼatʼitch ni vana va chun tatʼajun makʼalhkʼajnin ju aliʼin milhiʼalakʼavinʼan laʼixmacni Cristo tachi ju makʼalhkʼajnanatʼit ju uxijnan. Si chun tamakʼalhkʼajnan mas vanta anchach cava. 10Para Dios ju aʼaktaijunun lacaʼamapaininti. Chai isʼakstu ju cataxtakniyan ixtachaput ni chunch aʼuntʼit tachi ju aktsʼiya lacasqʼuin ju yuchi. Chai yuchi ju cataʼaktaijuyan ni va tachi alhilacʼapʼitʼit ju yuchi mas va tuchi camilh. Chai cataxtakniyan ixtachaput ju yuchi. Chai cataʼaktaijuyan ni jantu tavanan alhilacʼapʼinaʼitʼit tuʼuʼ atumpa. Va yuchi ju Cristo. Chai yuchach ju tasacxtutan ni laich atʼanuyaʼitʼit ju lactʼiyan junta alin ju stavasalanti atuncunuʼ junta va jonkʼalhita. Chai lai atʼanuyaʼitʼit ju anch va ixlacaʼatalh ni lhilacʼapʼinatʼit ju Jesucristo. Anchach ju atʼanuyaʼitʼit astan acsni makʼalhkʼajnantʼit pantsʼiquis ju ani lacamunutpaʼ. 11Yuchach ju Dios ju alin ixtachaput ju jonkʼalhita. Chach lakʼayacalh ju yuchi tus va tavananch. Chunch vasalh cava. 12Yuchi ju Silvano ju catalhiʼaniyan ju ani ju iclaʼatsʼoknuniyau ju uxijnan. Ju quitʼin icnajun ni yuchi ju quilakʼauʼan ju lai lhilaksican. Pus va lacatsʼunin ju iclaʼatsʼoknuniyau. Iclamapʼaksiyau. Chai iclajunauch ni stavasalanti ju xaclajunau acsni iclajuniu ni chunch ju quintapuʼaktaijun ju Dios laʼixʼamapaininti. Pus va tachi alhilacʼapʼitʼit ju yuchi. 13Pus ju vachuʼ talhilacaʼanta ju Cristo ju ani tavilanalh lakʼachakʼan Babilonia asacxtuta vachuʼ ju Dios tachi ju tasacxtutan ju uxijnan. Ju yuʼunch chai ju Marcos taʼamacʼaminin. Ju Marcos tachi ju va quintsʼalh iclaktsʼin. 14Alamacʼamitʼit ju pumatamin lacaʼamapaininti. Ictapainini ju Dios ni cataʼaktaijuyan ni jantu calacʼalh ju miʼalhunutʼan tachi chun ju uxijnan ju lhilacʼapʼinatʼit ju Jesucristo. Chunchach vasalh cava.

will be added

X\