1 PITALUʼ 4

1Ju Cristo makʼalhkʼajnalh ju quilacataʼan acsni quitsuouchilh ju ani lacamunutpaʼ. Pus vana alhilakʼaʼitʼit ju uxijnan acsni tamamakʼalhkʼajniyan ju lapanacni mas navitʼatʼit ju kʼox. Pus ju chunch mamakʼalhkʼajnican tasui ni vasalhch macajunta ju macxcai. 2Chai ju yuchi mas tʼajuncaʼ ju ani lacamunutpaʼ para jantuch vana yuʼ ju navi ju macxcai ixʼatalacpastʼacʼat. Alai yuchi ju canaviyaʼ ju kʼachani ju Dios. 3Pus acsni tucaʼ ixlhilacʼapʼinatʼit ju Cristo pus ixnaviyatʼit va tuchi ixtalakxtuch tachi ju talai ju jantucaʼ talhilacaʼanta ju yuchi. Pus ixnaviyatʼit tachi chun ju alactuʼunti ju ispʼastʼacʼatʼit. Chai ixnaviyatʼit ju macxcai ixkʼachat ju milacatunaʼan. Chai ixtʼakʼapʼayatʼit. Chai ixpʼinatʼit junta lai cʼatan junta va kʼaya ixlayatʼit. Chai va tachi ixʼalactʼatʼakʼapʼatʼonatʼit ju aliʼin. Chai ixlakʼayayatʼit ju misantoʼan tachi ju jantu lhijun laʼixlhamapʼaksin Dios. Para kʼoxich ju chavai. Jantu lhijun ni vana va chunch ju alatʼit. 4Pus ju chavai ju yuʼunch ju jantucaʼ talhilacaʼanta ju Cristo na va talhamakʼaninin ni jantu vanach alactʼanaviyatʼit ju alactuʼunti tachi ju ixtʼanaviyatʼit pʼulhnan. Chai na macxcai chivinti ju talhichivinan. 5Para ju yuʼunch catajunach ju Jesucristo tajuch ni va chunch ju xataʼulhtuyan. Chai ju yuchi lakasivi ni caʼamucʼanikʼalhiyaʼ ixʼalactuʼuntiʼan ju lapanacni ju tatʼajuncaʼ chai ju tanitach. 6Yuchi alhijunicalh ixlacata ju Cristo ju lapanacni ju tanitach ju chavai ni laich catatsucuyanta ju ixtacuvinʼan ju lactʼiyan. Chai mas caniyaʼ ju ixlacatunaʼan tachi ju nican ju ani lacamunutpaʼ para catatsucukʼalhiyanta lactʼiyan tachi ju Dios ni jonkʼalhita. 7Vaninch minta ju ixʼaclanti ju lacamunutpaʼ. Pus ixlhiyuchi chunch ju atsʼucʼutʼitch ta yu apʼutʼalacʼasutʼit ni acʼatsʼanantʼatʼit. Akʼaichʼokʼocʼantʼit miʼakstuʼan. Chai atʼachʼivinintʼit ju Dios. 8Chai ju tucan tasqʼuini yuchi ni alamapʼainitʼit ixlhichux miʼalhunutʼan. Ju vasalh amapaininin na lhu macʼacxai ixtalakʼalhin ju akʼantam. 9Alamalakʼavitʼit ju milhiʼalakʼavinʼan laʼixmacni Cristo ju tachin laminchakaʼan. Chai jantu lacatalhkʼamti ju anavitʼit ju chunch. 10Ju Dios taxtaknitan pumatamin ju uxijnan lakatamin lhakʼailaktsʼin. Pus apʼuʼaktʼaiʼutʼit ju aliʼin tachi ju lhijunch ni canavilh tam lapanac ju lai lhistʼacʼa ju lhakʼailaktsʼin ju xtaknita ju Dios ni jantu va camakʼatsʼankʼa. Chai ju Dios tijtam tijtam ju xtʼakʼa ju lhakʼailaktsʼin. 11Tachi ju tam lapanac ju xtaknican ju lhakʼailaktsʼin ni lai amalaninin ixchivinti Dios. Pus ni xtaknicanta ju chunch lhakʼailaktsʼin chach naulh tachi ju va junch Dios ju chivinin. U ni xamatiʼ xtaknicanta ju lhakʼailaktsʼin ni lai aʼaktaijunun chach cʼatsa ni Dios ju xaxtakni ju ixtachaput ni laich caʼaʼaktaijunulh. Ju chunch mas va tuchi ju canaviyau ju quijnanʼan ju lhilacaʼanauch ju Jesús capulakʼayacanaʼ ju Dios. Ju yuchi alin ixtachaput ju va jonkʼalhita chai aktsʼiya tasqʼuini ni calakʼayacalh ju yuchi tus va tavananch. 12Ji quiʼalakʼavin jantu alhamakʼaninintʼit acsni makʼalhkʼajnanatʼit laca tuʼuʼ tsʼinqʼui makʼalhkʼajnat. Jantu anaʼuntʼit ni jantu chun tapasacan laquiʼatsucuntiʼan ju chʼakʼokʼayau ju Jesús. 13Alai va alhikʼachʼantʼit acsni mamakʼalhkʼajnicʼanatʼit. Acʼatsʼatʼit ni vana va chun tamamakʼalhkʼajnilh ju Cristo. Chai ni mamakʼalhkʼajnicʼanatʼit ju chavai pus vachuʼ slivasalh akʼachʼanaʼitʼit acsni tavanan catasuyach ni yuchach ju Cristo ju tucan xakʼai. 14Ni macxcai lhichʼivincʼanatʼit va ixlacata ni lhilacʼapʼinatʼit ju Cristo va alhikʼachʼantʼitch. Yuchi lai alhikʼachʼantʼit ni tʼajun lamiʼalhunutʼan ju iSpiritu Santu ju Dios. Yuchach ju minchalh ju lactʼiyan. Chai yuchach ju taxtakniyan ju mintachaputʼan ni lai alhikʼachʼanaʼitʼit. Pus ju aliʼin lapanacni macxcai chivinti talhichivinin ju Dios para ju uxijnan lakʼayayatʼit. 15Para tun xamatiʼ ju milhiʼuxijnan amamakʼalhkʼajnicʼantʼit va ixlacata ju amakninti u ixlacata ju akʼalhaʼunti nin ixlhiyuchi ni va navitʼach ju tuʼuʼ ju jantu kʼox u nin ixlhiyuchi ni va kʼaya atʼanutʼich junta jantu mincuenta. 16Para acsni xamatiʼ camamakʼalhkʼajnicanaʼ ju va ixlacata ni maklacaʼanitach ju Cristo pus jantu camaxanalh. Alai va caxtaknilh lakʼailaktsʼiuch ju Dios ni laich makʼalhkʼajnan va ixlacata ni lhilacaʼanta ju Cristo. 17Ju chavai chilh ju avilhchan acsni cataiʼulayaʼ ju ixlaktsʼintanuca ju isʼaskʼatʼan Dios. Chai ni pʼulhnan calaktsʼintanucanau ju quijnanʼan ju lhilacaʼanauch ju Cristo pus painiʼitnich ju yuʼunch ju jantu talacaʼita ju ixchivinti Dios ixlacata ju Cristo. 18Pus ju quijnanʼan ju soknicʼa junita ju quiʼatsucuntiʼan mas makʼalhkʼajnanau ju ani para aktsʼiya catakʼalhtaxtukʼalhiyau. Pus ni chunch tapasai laquiʼatsucuntiʼan ju quijnanʼan pus tas va catijunach ju isʼatsucuntiʼan ju jantu talhilacaʼanta ju Cristo chai ju va taʼalactuʼununch. 19Pus ju na tamakʼalhkʼajnan va ixlacaʼatalh ni chunch ju lhilhcata ju Dios ju ixlacataʼan pus chach va tachi tanavilh ju kʼox chai chach tamakʼaxtaknikʼo isʼatsucuntiʼan ju Dios. Chach talhilaksilh ju Dios ni yuchi ju axtaknilh ju isʼatsucuntiʼan chai ju yuchi aktsʼiya muctaxtui ju ixchivinti.

will be added

X\