1 PITALUʼ 3

1Vachuʼ chun ju uxijnan ji chakolun ju icʼantʼatʼit. Aqʼuiclacʼaʼitʼit ju mimpapaʼan. Pus ju chunch mas tucaʼ talacaʼita ju ixchivinti Dios ju mimpapaʼan para catalhilacaʼanaʼ ju Cristo acsni catalaktsʼinaʼ ju kʼox miʼatsucuntiʼan mas jantu tuʼuʼ aʼunitʼit. 2Ju yuʼunch catalhilacaʼanaʼ ju Cristo acsni catalaktsʼinaʼ ni salaka ju miʼatsucuntiʼan chai ni tʼalhoniyatʼit ju Dios. 3Jantu va yuchi ju anavitʼit cuenta ju milacatunaʼan. Ju tam xamatiʼ jantu acsnich ju na cʼus tasui acsni maxantilai ju ixʼai u lhu calacatocʼalh ju tuʼuʼ oro u na kʼox camalakchʼini. 4Alai yuchi ju na cʼus putalacasui ju tam lapanac acsni na kʼox ju minacha laʼixpulacni ixʼalhunut. Yuchi ni va seknicʼa lapanac cava. Yuchi ju ani ju ixmaxantilaca ju quiʼatsucuntiʼan chai ju yuchi jantu lai takʼalhi. Chai yuchi ju slivasalh kʼox lhiulai ju Dios. 5Ju makʼanch chunchach ju ixtalhimaxantilai isʼatsucuntiʼan ju chakolun ju ixtalhilacaʼanta ju Dios. Ju yuʼunch ixtalhilaksi ju Dios chai ixtaquiclacaʼi ju ixpapaʼan. 6Tachi ju Sara. Ju yuchi ixʼamachakaʼ ixjunita ju makʼaniya ixlapanac Dios ju Abraham ixjuncan. Ju yuchi quiclacaʼilh ju ixpapa chai lhixakʼalalh ucxtin. Pus ju chavai tachi ju va isʼatsiʼin untʼatʼit ni vachuʼ anaviyaʼitʼit ju kʼox chai jantu tuʼuʼ atʼalhoniyaʼitʼit. 7Vachuʼ ju uxijnan xapapaninch ju alin ju miʼamachakaʼan. Kʼox atʼatsʼucʼutʼit ju miʼamachakaʼan chai alakʼayatʼitch. Acʼatsʼatʼitch ni na tachapun untʼatʼit ju uxijnan para ju tam chakoʼulh jantu na chun tachapun ju ixlacatuna. Chunchach ju alatʼit ni mintʼiyunʼan ju amaklhtʼayanantʼatʼit ju lamapainin ju tanavinitan ju Dios acsni taxtaknitan ju miʼatsucuntiʼan ju conkʼalhiyanta ju lactʼiyan. Pus ni chunch ju atʼatsʼucʼutʼit ju miʼamachakaʼan pus jantu xtuʼuʼ catasastucniyan acsni atʼachʼivinaʼitʼit ju Dios. 8Pus vachuch iclajumputunau ju ani. Va lakatamch anavitʼit ju miʼalhunutʼan. Chach taxcaniyan vachuʼ ju miʼalhunutʼan acsni apumatam tʼajun makʼalhkʼajnaʼ. Alamapʼainitʼit tachi ju lhiʼalakʼavinch. Chach na tʼayeka va ju miʼalhunutʼan. Jantu alhitʼakʼayatʼit ju tuʼuʼ. 9Jantu alamapʼuspʼitnitʼit ju macxcai acsni tuʼuʼ macxcai ju anavicʼanaʼitʼit. Nin yuchi ni lai aʼunitʼit macxcai chivinti ju tajunan macxcai chivinti. Alai va asqʼuinitʼit ju Dios ni caʼaxtakniyaʼ kʼox isʼatsucuntiʼan. Asqʼuintʼit ju kʼox ixlacataʼan ni cʼatsʼayatʼit ni Dios tasacxtutan ni vachuʼ axtʼaknicʼanaʼitʼit ju kʼox miʼatsucuntiʼan. 10Pus chani najun laʼixchivinti Dios ju tsʼokcanta: Ma va tichi chavaich ju lacasqʼuin ni lhikʼach chai kʼox cava ju isʼatsucunti pus ma calhistaclh ju isimakʼat. Ma jantu canaulh ju macxcai nin taʼaklhtamat chivinti. 11Ma jantu canavi tuʼuʼ macxcai. Ma va yuchi ju canavi ju kʼox. Ma capuxcaulh ixlhichux ixʼalhunut ta yu laich kʼox catʼaʼucxuntsuculh ju aliʼin. 12Ma chunchach ju calalh ni cʼatsai ni quiʼucxtinʼan Dios alhistactʼajun ju soknicʼa ixʼalhunutʼan laʼixmacni yuchi. Chai akʼasmatni ju yuʼunch ni tuʼuʼ tasqʼuini. Para ju quiʼucxtinʼan Dios ma va kʼotʼitʼi alaktsʼin tachi chun ju tanavi ju amacxcai. Chunch ju najun laʼixchivinti Dios. 13Pus na lacatsʼunin ju lai catanavinin ju amacxcai ni slivasalh anavitʼit ju kʼox ju laʼixlhichux ju miʼalhunutʼan. 14Para mas tuʼuch alhimakʼalhkʼajnantʼit acsni anaviyaʼitʼit ju kʼox pus lana na akʼachʼanaʼitʼit. Jantu atʼalhonitʼit acsni va catamakʼesvaputunan. Nin calacʼalh ju miʼalhunutʼan. 15Alai alakʼayatʼit ju quiʼucxtinʼan Cristo chai alacʼaʼinitʼit ju yuchi. Chai va tachi anavitʼit cuenta ta yu laich alhikʼalhtʼayaʼitʼit ni xamatiʼ catasacmiyan tajuch ni va lacʼaʼiyatʼit ni catamakʼalhtaxtuyan ju Dios. Para va kʼoxich akʼalhtʼayanantʼit. Jantu alhitʼakʼayatʼit ju tuchʼi mispʼayatʼit. Atʼalhonitʼit ju Dios. 16Jantu tuʼuʼ anavitʼit ju va catalhixcanichokon ju miʼalhunutʼan. Ju chunch mas catalhichivininan tachi ju va alactuʼunin untʼatʼit para catamaxananach astan ni laich va kʼaya xatalhichivinanch ju kʼox miʼatsucuntiʼan ju uxijnan ju lhilacʼapʼinatʼit ju Cristo. 17Ni va calacasqʼuilh ju Dios ni amamakʼalhkʼajnicʼanaʼitʼit pus palai kʼox ni amamakʼalhkʼajnicʼanaʼitʼit mas navitʼatʼit ju kʼox. Palai jantu ni amamakʼalhkʼajnicʼanaʼitʼit acsni navitʼatʼit ju amacxcai. 18Pus vachuʼ ju Cristo makʼalhkʼajnalh. Ju yuchi va paktam nilh ixlacata ju quiʼalactuʼuntiʼan. Yuchi ju soknicʼa isʼatsucunti makʼalhkʼajnalh ju quilacataʼan ju jantu soknicʼa junita ju quiʼatsucuntiʼan. Chunch ju lalh ni lai isʼaskʼatʼan Dios cajumvi. Pus ju Cristo nilh laʼixlacatuna para acsni lokʼonchokolh amaklhtayananchokolh ju isʼatsucunti tachi ju aktsʼiya ixjunita ju lactʼiyan. 19Para acsni tucaʼ ixʼamaklhtayananchokota ju isʼatsucunti tachi ju aktsʼiya ixjunitach ju lactʼiyan pus ju Cristo quilalh junta ixʼatʼalhnucanta ju aliʼin tacuvin. Aquijunilh ixchivinti Dios. 20Ixtacuvinʼan ixtajunita ju makʼaniya lapanacni ju ixtatʼajun acsni ixtʼajun naviniʼ ju ixbarco ju Noé. Ju yuʼunch jantu ixtaquiclacaʼita ju Dios mas ixʼapacxantaji ni catalhilacaʼalh chai jantu jeks ixʼaʼuni. Pus ju acsnich na lacatsʼunin ju tatakʼalhtaxtulh acsni akmuxtucalh. Va pumatsajin lapanacni. 21Chai tachi ju yuʼunch ni tatakʼalhtaxtulh ju lacxcan pus vana va chun ju nomputun acsni akpaxtauch. Acsni akpaxtauch putasui ni Dios ju quintamakʼalhtaxtutanch va ixlacaʼatalh ni taʼacxtuchokolh ju Jesucristo junta ixmacnucanta. Acsni akpaxtauch jantu va yuʼ ni va cachʼakʼacalh ju quilacatunaʼan ju laca tuʼuʼ xcan. Para va nomputun ni lacasqʼuinauch ni kʼox cava ju quiʼalhunutʼan ju laʼixmacni Dios. 22Pus ju Jesucristo acsni taʼacxtuchokolh junta ixmacnucanta tanulh ju lactʼiyan chai ju chavai vanin tʼavilhcha ju Dios. Chai ju anquilhnin chai ju xaʼucxtinin anch chai ju xalackʼajinch anch taquiclacaʼi ju yuchi.

will be added

X\