1 CORINTO 9

1Ju quitʼin ixtamalakachan ju Cristo icjunita. Chai lai icnavikʼojui tachi chun ju lai tanavi ju aliʼin ixtamalakachan ju Jesús. Ju quitʼin vachuʼ iclaktsʼilh ju quiʼucxtinʼan Jesucristo tachi ju talaktsʼinta tachi chun ju aliʼin ixtamalakachan. Chai mavasalata ju Cristo ni ixtamalakachan icjunita ni laich xalhilacʼapʼinatʼit ju yuchi acsni xaclajunau ju ixchivinti. 2Mas tanajun ju aliʼin ni jantu ixtamalakachan Cristo icjunita para ju uxijnan cʼatsʼayatʼit ni vasalh chunch icjunita. Pus ni xalhilacʼapʼinatʼit ju quiʼucxtinʼan Cristo laquinchivinti pus yuchi lhicʼatsʼayatʼit ni ixtamalakachan Cristo icjunita. 3Chai chunchach ju iclhakʼalhtayanan va tichi chavaich ju quisacmi ni vasalh ixtamalakachan Cristo icjunita. 4Acsni quintamavai ju yuʼunch ju icʼajuni ixchivinti Dios pus lai icʼui chai lai ickʼotʼa tachi chun ju quintaxtakni. 5Ni va caʼixʼalilh ju quiʼamachakaʼ pus lai xactʼaʼalh junta icʼan amasuninin ixchivinti Dios. Pus ni chunch ju talai ju aliʼin ixtamalakachan ju Cristo chai ju Pitaluʼ chai ju ixʼapʼisekʼen ju Jesús pus vachuʼ lai chunch xaclalh. 6Ja va aquijnanchʼas ju jantu lhijun ni acmacaju ju quilhichʼalhcat quincʼan chai aquilamavauch ni iclajunauch ixchivinti Dios. 7Tis taropach ju laich calasa ni jantu caxtaknicalh ju ixtalhaja. Chai ju tam achʼananaʼ ja jantu anch taxtuchokoi ju ixvaiti ju laʼixlhichʼalhcat. Chai ju tam lapanac ni alin ju ixborregojni ja jantu cakʼotʼaʼ ju ixleche ju ixborregojni. 8Pus acsni iclajunau ju chunch jantu va ixchivinti tam quintʼalapanac ju icnajun. Para vachuʼ chunch najun ju lhamapʼaksin ju tsʼoklh ju Moisés. 9Pus chani najun laʼixlhamapʼaksin ju Moisés: “Ma jantu amakʼenkʼatʼanutʼi ju tuʼuʼ ju mivacax acsni tʼajun putayanaʼ ju cebada acsni papʼakxcan. Chach sacʼulh lacatsʼunin”. Chunch ju najun laʼixlhamapʼaksin ju Moisés. Pus acsni naulh ju Dios ni chunch ju catsʼoklh ju Moisés jantu va yuchi ju vacax ju ispastacta. 10Alai naulh ju chunch ni laich camachakxayau ta yu lhijunch ni calanaviu laquiʼatsucuntiʼan. Pus ju tanavi ixcuxtuʼan laich catalhilaksich ni anch catasuchokoyaʼ ju ixvaitiʼan. Chai vana va chun ju ixlakneknin cebada. Ju yuʼunch talhilaksich ni anch ju catasuchokoyach ju ixvaitiʼan vachuʼ. 11Pus ju quijnan acsni iclajunau ju ixchivinti Dios pus tachi ju va icchʼanauch ju anuʼ chivinti lamiʼalhunutʼan. Chai ja jantu lhijun ni aquilaʼaktaijuch lacatsʼunin ju laquimaktasqʼuinit quincʼan. 12Ju aliʼin amamakaʼunin ni lai aktʼaiʼuyatʼit laʼixmaktasqʼuinitʼan ja va a ti quijnanch ju jantu lai aquintilaʼaktaiju ju laquimaktasqʼuinit quincʼan. Pus mas lhijunch ni chunch aquilaʼulhtu para jantu tavanan tuʼuʼ iclasqʼuinitauch ju uxijnan. Alai va iclhilakʼaʼitauch ju quimakʼalhkʼajnat quincʼan acsni ixʼalin ju quimaktasqʼuinit quincʼan. Ju chunch jantu tuʼuʼ lai catiʼasastucnilh ju lapanacni acsni acnonau ju chivinti ixlacata ju Cristo. 13Ju uxijnan cʼatsʼayatʼit ni anch ju tasuchokoi ixvaitiʼan tachi chun ju tachʼalhcatnan laquimpujitatʼan ju israelitanin juntau. Chai vana va chun ju tamakchʼalhcatnanch junta maknican ju atapacxat ju lhikʼailaktsʼincan ju Dios. Vachuch anch ju tasuchokoi ju ixvaitiʼan. 14Pus vana va chun ju lhamapʼaksinilh ju quiʼucxtinʼan Jesús. Ju yuchi najun ni anch ju catasuchokoyach ju ixvaitiʼan tachi chun ju tanajun ju chivinti ixlacata ju Cristo. 15Para ju quitʼin jantu tavanan icnavita ju chunch mas chunchach ju naulh ju Jesús. Chai jantiyuʼ ju iclalhiʼatsʼoknuniyau ju chavai ni chunchach ju aquilanaviniu ju quitʼin. Lana jantu kʼox iclhiulai ni xamatiʼ aquintaiʼinilh ju quinkʼachat ni laich iclajunau ju ixchivinti Dios chai jantu tuʼuʼ iclasqʼuiniyau. Pus ni va aclasqʼuiniu ju tuʼuʼ pus palai kʼox iclhiulai ni lanach alai va acnilh. 16Pus acsni icnajun ju chivinti ixlacata ju Jesús jantu lai iclhitakʼayai ni iccʼatsai ni tasqʼuini ni chunch ju aclalh. Pus ni jantu acmuctaxtu ju ismasuca ju anuʼ chivinti ca na aquimamakʼalhkʼajni ju Dios ni yuchach ju xaquixtakni ju ani lhichʼalhcat. 17Pus ni va quiʼakstu cava ju icsacxtuta ju ani lhichʼalhcat pus ca laich caʼixʼalilh ju quintalhaja. Para jantu va quiʼakstu ju icsacxtuta ju ani quilhichʼalhcat. Alai Dios ju quinavita ixlapanac chai quixtaknita ju lhichʼalhcat ni acʼajunilh ju lapanacni ixlacata ju istsʼalh. Yuchi ju Jesús. Chai tasqʼuini ni acmuctaxtuyaʼ. 18Pus mas quixtaknita ju ani lhichʼalhcat ju Dios chai mas naulh ju Jesús ni anchach ju lai acvenchokolh para ju quitʼin jantu icpulhajaputun ixchivinti Dios acsni icʼajuni ju lapanacni ixlacata ju Jesús. Chai ju quintalhaja yuchi ni na alin ju quinkʼachat ni lai va chunch icʼajuni ju lapanacni ixchivinti Dios. 19Pus ju quitʼin jantu ixlapanac icjunita tam xamatiʼ ju va quintʼalapanac junita. Para icchʼalhcatnani tachi chun ju lapanacni ni tsʼa ma lai palai lhu catalhilacaʼalh ju Jesús. 20Acsni icʼalactʼavi ju quintʼaʼisraelitanin pus chunch iclai tachi ju talai ju yuʼunch. Ju yuʼunch talhilaksi ju makʼaniya ixlhamapʼaksin ju Dios. Pus vachuʼ chunch icnavi tachi ju najun ju anch mas iccʼatsai ni jantu tasqʼuini ni vana chun acnavilh. Para chunch iclai ni tsʼa ma laich palai aquintakʼasmatnilh acsni icʼajuni ixlacata ju Cristo. 21Chai acsni icʼalactʼavi ju yuʼunch ju jantu tavanan tamispata ju makʼaniya ixlhamapʼaksin Dios pus jantu vachuʼ chunch iclai tachi ju najun ju anch. Para mas chunch iclai jantu icnajun ni jantu ictalhoni ju ixlhamapʼaksin Dios. Aktsʼiya icnaviputun tachi ju najunta ju Cristo. Para va chunch iclai ni tsʼa ma palai lai aquintakʼasmatnilh ju yuʼunch acsni icʼajuni ixlacata ju Jesús. 22Acsni ictʼaʼucxuntʼajun ju yuʼunch ju jantucaʼ kʼox tamachakxai ixchivinti Dios pus vachuʼ chunch ju iclai tachi ju talai ju yuʼunch junta jantu tʼalasai ixchivinti Dios. Chunch ju iclai ni tsʼa ma laich palai aquintakʼasmatnilh acsni icʼajuni ixlacata ju Jesús. Tachi ju junitach ju kʼantam kʼantam pus chunchach vachuʼ icmaktalacasui ju quitʼin. Tsʼa ma laich catalhilacaʼalh ju Cristo ju aliʼin lapanacni ju chunch. 23Chai icpunavi chunch ni palai lhu catalacaʼiniyaʼ ju ixchivinti Dios ixlacata ju Cristo. Chai vachuʼ laich acʼaʼaktaijuyaʼ ju aliʼin ixmakpitsica ju ixchivinti Dios. 24Ju uxijnan cʼatsʼayatʼit ta yu talai ju talalhajai laca tuʼuʼ atsʼalhti. Cʼatsʼayatʼit ni ixchuxʼan ju na taʼatsʼalai para va pumatam ju lhajai. Pus chunchach vachuʼ alatʼit ju pumatamin ju uxijnan. Chunch ju atsʼucʼutʼit tachi ju laich alhaʼayaʼitʼit ju anuʼ ju caxtʼakʼaʼ ju Dios ju lactʼiyan. 25Tachi chun ju tanaviputun talakmaskʼatin laca tuʼuʼ atsʼalhti slivasalh ni na talhistʼacʼach ju ixlacatunaʼan ni na tachapunin catajunaʼ. Ju yuʼunch chunch talaich ni taʼalhajanamputun ni laich cataʼamaklhtayanalh lakatam corona mas vatsʼalhti catakʼalhiyaʼ ju anuʼ corona. Pus ja va a ti quijnanchʼan jantu catilhistacvi ju quiʼatsucuntiʼan ni calhajayau ju quijnanʼan lakatam corona ju jantu lai tavanan catakʼalhiyaʼ. 26Pus ju tam tsʼalh ju navi talakmaskʼatin lacaʼatsʼalhti sok an junta lhcanicanta ni laich calhajayaʼ. Pus vachuʼ chunch ju quitʼin. Chunch ju ictsucui tachi ju lhcata ju Jesús ni laich aclhajayaʼ ju kʼox ju alin ju lactʼiyan. Chai ju tam tsʼalh ju navi talakmaskʼatin ta yu laich capulhajayaʼ acsni tʼalasai tam istʼatsʼalh jantu va kʼaya macʼan. Pus vachuʼ chunch ju iclai laquiʼatsucunti. Slivasalh ictʼalasai ju macxcai ju alin laquiʼalhunut. 27Quitʼin quiʼakstu ickʼaichokoi ju macxcai quiʼatalacpastʼacʼat. Jantu iclakʼaʼi ni aquimalactuʼuni ju macxcai ju alin laquiʼalhunut. Ni jantu chun aclalh pus ju Dios jantu aquintixtakniputulh ju quintalhaja ju lactʼiyan mas xacʼajunich ju lapanacni ju ixchivinti.

will be added

X\