1 CORINTO 12

1Iclacasqʼuin ji quiʼalakʼavin ni amachʼakxatʼit ixlacata ju lhakʼailaktsʼin ju quintaxtakniyan ju Spiritu Santu. 2Pus apʼastʼactʼit. Acsni jantucaʼ ixlhilacʼapʼinatʼit ju Jesús ixmalacʼaʼinicʼantʼatʼit ni na tuʼuʼ ju santo mas jantu lai chivinin. 3Pus iclacasqʼuin ni lai amachʼakxayaʼitʼit ta yu pucʼatsacan ni tʼajun chiviniʼ tam lapanac laʼixtachaput ju Spiritu Santu. Chai yuchi iclalhijunau ju ani. Acsni xamatiʼ chivininch laʼixtachaput ju Spiritu Santu pus jantu lai chani catinaulh: “Chach mamakʼalhkʼajnikʼalhicalh ju Jesús”. Chai jantu lai xamatiʼ catinaulh ni lhilaksich ju Jesús chai yuchach ju ixʼucxtin ni jantu caʼaktaijulh ju Spiritu Santu ni lai chunch canaulh. 4Na tijlhu alin ju lhakʼailaktsʼin ju xtʼakʼa ju Spiritu Santu ixlacata ixlhichʼalhcat ju Dios. Para va pumatam ju xtʼakʼa. Va yuchi ju Spiritu Santu. 5Chai na tijlhu alin ju lhichʼalhcat laʼixmacni Dios para va pumatam ju chʼalhcatnanican. Va yuchi ju Jesús. 6Chai yuchi ju Dios ju axtakni ju pumatamin tijtamin lhichʼalhcat. Chai isʼakstu ju Dios ju quintaxtakniyan ju quintachaputʼan ni lai naviyau ju tuchi lhichʼalhcat ju quintalhcaʼulanitan ju yuchi. 7Pus laʼisʼatsucuntiʼan ju pumatamin pumatamin tasui ixtachaput ju Spiritu Santu ni laich caʼapuʼaktaiju ju aliʼin. 8Pus ju pumatam xtaknicanta ju lhakʼailaktsʼin ni na acʼatsananta chai laich sok amalaninin ixchivinti Dios. Chai ju apumatam xtaknicanta ixlhakʼailaktsʼin ni na lai masui ixchivinti Dios junta palai xcai machakxacan. Chai yuchi ju Spiritu Santu ju axtakni ixtʼiyunʼan ju ixlhakʼailaktsʼinʼan. 9Chai ju apumatam xtaknicanta ju ixlhakʼailaktsʼin ni ixlhichux ixʼalhunut ju lhilaksi ixchivinti Dios ni vasalh camuctaxtuyaʼ tachi ju najun ju yuchi. Chai vana yuʼ ju Spiritu Santu ju xtaknita ju ani lhakʼailaktsʼin. Chai ju apumatam xtaknicanta ju ixlhakʼailaktsʼin ni lai palaich anavi ju takʼankʼanin. Para vana yuʼ ju Spiritu Santu ju xtakni ju chunch lhakʼailaktsʼin. 10Ju apumatam xtaknicanta ju ixlhakʼailaktsʼin ni laich navi ju tuʼuʼ lhamakʼan. Chai ju apumatam xtaknicanta ju lhakʼailaktsʼin ni laich najun ixchivinti Dios. Chai apumatam xtaknicanta ixlhakʼailaktsʼin ni lai camispa ni yuchi ju Spiritu Santu ju axakʼalai ju lapanacni u jantu. Chai ju apumatam xtaknicanta ixlhakʼailaktsʼin ni laich cachivinaʼ atumpa chivinti mas jantu aktam chivininta ju chunch. Chai ju apumatam xtaknicanta ixlhakʼailaktsʼin ni laich camavasalayaʼ ju anuʼ chivinti. 11Para tachi chun ju ani lhakʼailaktsʼin isʼakstu ju Spiritu Santu ju xtʼakʼa chai yuchi ju alhvakxtaknikʼojui ju pumatamin tachi ju kʼoxich lhiulai isʼakstu. 12Ju quilacatunaʼan va lakatam. Para na lhu ju ixpuchʼalhcatna. Para mas na lhu ju ixpuchʼalhcatna va lakatamch lacatuna junita. Pus vana va chun tachi chun ju talhilacaʼanta ju Cristo. 13Acsni tavanan akpaxtauch pus ju Spiritu Santu quintanavinitan tachi ju va lakatam lacatuna juntau ju quijnanʼan ju lhilacaʼantauch ju Cristo ni si pacxankʼotauch ju anuʼ Spiritu Santu. Va lakatam lacatuna juntau mas israelitanin juntau u jantu israelitanin. Mas xalapanac juntau u tam xamatiʼ ju matiʼ ixʼucxtin. 14Na lakalhu ju ixpuchʼalhcatna ju quilacatunaʼan. Jantu va lakatam. 15Pus ni laich cava cachivinilh ju quinchʼajaʼan laich chani canaulh: “Ju quitʼin jantu ixpuchʼalhcatna ju lacatuna ni jantu icmacaʼ”. Para mas chunch ju canaulh jantu nomputun ni jantu vasalh lacalacatuna ju tinui. 16U ni laich cava cachivinilh ju quiʼakʼaxkʼolhʼan laich chani canaulh: “Ju quitʼin jantu ixpuchʼalhcatna ju lacatuna ni jantu iclakchulh”. Para mas chunch ju canaulh jantu nomputun ni jantu lacalacatuna ju tinui. 17Pus ni va si lakchulh cava ju quilacatunaʼan tas anchach ju capakʼasmatnau. U ni va si akʼaxkʼolh cava ju quilacatunaʼan tas anchach ju capaxaniu. 18Para ju Dios lhilhcaʼulata ju lakatamin xataxtokni ju quilacatunaʼan tachi ju kʼoxich lhiula ju yuchi. 19Ni va lakatam ixpuchʼalhcatna ju lacatuna ixva pus matiʼ ixva ju lacatuna. 20Pus ju Dios mas quintaxtaknitan na lhu ju ixpuchʼalhcatna ju quilacatunaʼan para va lakatam lacatuna junita. 21Chai ju quilakchulhʼan ni laich cava cachivinilh jantu lai catijunilh ju quimacaʼan: “Jantu icmaktasqʼuiniyan”. Nin yuchi ju quiʼaktsulhʼan ni laich cava cachivinilh jantu lai catijunilh ju quinchʼajaʼan: “Jantu icmaktasqʼuiniyan ju uxintʼi”. 22Tachi chun ju pacxantau ju laquilacatunaʼan alin ju tasui tachi ju va jantu na lhu cachʼalhcatnalh. Para yuchach ju palai maktasqʼuiniyau. 23Chai alin ju pacxantau ju laquilacatunaʼan ju palai jantu tuʼuʼ lhiulayau. Para yuchach ju palai maxantilayau. Chai alin ju ixpuchʼalhcatna ju quilacatunaʼan ju jantu lhijun ni calaktsʼincalh chai ju yuchi kʼox malakchʼiniyau. 24Para ju ixpuchʼalhcatna ju quilacatunaʼan ju na cʼus pus jantu tasqʼuini ni acmaxantilalh. Chai ju puchʼalhcatna ju palai jantu tuʼuʼ lhiulacan pus yuchi ju palai maxantilayau. 25Ju chunch ju ixpuchʼalhcatna ju quilacatunaʼan jantu talaclasai. Alai va talalhistʼacʼa. 26Chai acsni camakʼalhkʼajnanaʼ lakatam ixpuchʼalhcatna ju quilacatunaʼan pus chux quilacatunaʼan vachuʼ makʼalhkʼajnan. Chai acsni cajuncanaʼ lakatam ixpuchʼalhcatna ju quilacatunaʼan ni na kʼox pus chux ju quilacatunaʼan na kʼachan. 27Pus vana va chun ju uxijnan. Ju uxijnan tachi ixlacatuna Cristo untʼatʼit. Chai pumatamin ju uxijnan tijtamin tijtamin lhichʼalhcat ju canaviyaʼ. 28Pus junta takʼaixtʼokʼau ju quijnanʼan ju lhilacaʼantauch ju Cristo alin ju tucan ixtamalakachan Jesús tajunita. Chai alin ju laich tanajun ixchivinti Dios mas jantu tucan ixtamalakachan Jesús tajunita. Chai alin ju na lai taʼamalaninin. Chai alin ju na lai tanavi ju tuʼuʼ lhamakʼan. Chai ju aliʼin lai palai tanavi ju takʼankʼanin. Chai ju aliʼin na tacʼatsai ta yu laich apuʼaktaijui ju aliʼin. Chai ju aliʼin laich talhinajun lacatalhavat ju talhilacaʼanta ju Jesús. Chai vachuʼ alin ju lai tachivinin atumpa chivinti mas jantu aktam tachivininta ju chunch. 29Para alaktsʼintʼit. Jantu si ixtamalakachan ju Jesús tajunita. Jantu si ixnonin ixchivinti Dios tajunita. Jantu si lai taʼamalaninin. Jantu si lai tanavi lhamakʼan. 30Jantu si lai palai anavi ju takʼankʼanin. Jantu si lai tanajun atumpa chivinti ju jantu aktam tachivininta. Chai jantu si lai tamavasalai ju anuʼ chivinti. 31Pus ixlhichux ju miʼalhunutʼan anavitʼit cuenta ta yu laich apʼuʼamaklhtʼayananaʼitʼit ju palai lackʼox lhakʼailaktsʼin ju xtʼakʼa ju Spiritu Santu. Para ju quitʼin aclajunau ta yu palai kʼox lana ju alayaʼitʼit.

will be added

X\