APOCALYPSE 13:1

1Kɛ̀ n yɑ̀ musĩ̀mmù mɑmù kɛ̀ mù yɛ̀tìní dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ mɔkɛ yɛyɔ yɛ̀yiekɛ̀, nɛ̀ yɛyìè ntɛpíítɛ̀, bɑ́ dìì yènnì kɛ̀ dì òkɛ́ dipìì, bɑ́ dìì yuu kɛ̀ dì wɑ̃̀ri kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nKuyie.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1245 Languages.

Learn More