MARC 14:54

54Kɛ̀ Piɛri ntũ nYesu kɛ díɛtirì, kɛ yɑ̀ɑ tɑnnɛ̀nko ikuɔ́ nìùtì diɛwè kó kudɑ̀nkù miɛkɛ, kɛ́nkɑri tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì borɛ̀, kɛ iiri muhɑ̃ɑ̃́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1536 Languages.

Learn More