MARC 14:3

3Kɛ̀ Yesu ḿbo Bɛtɑnnii Simɔɔ dikɔ̀nnì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Bɛ̀ kɑ̀ri dìì mɔ̀nnì kɛ yo nkòo nitipòkù mɔùu tɑroo kɛ tɔ dimɑ́tìdénnì pɛ́írì, kɛ̀ dì pìɛ́kɛ́ tùdɑ̀ɑ̀rí idíítí diɛyì kou bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ wè mutie bɛ̀ tú mù nɑ́ɑ́rì, kɛ́ dì bɔ̀ɔ́tɛ́ kɛ́cóú nYesu yuu tùdɑ̀ɑ̀rí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1235 Languages.

Learn More