MARC 14:10

10Kɛ̀ Sudɑɑsi Isikɑdiyoti, Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kóò mɔù kɔtɛ kɛ́yɑ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ bo bɛ̀ pĩ nYesu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1550 Languages.

Learn More