SEDEMII 14:13

13Kɛ̀ n kù tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Áú n Yiɛ̀ nKuyie! Bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́ nhɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì bɛɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù mudoò bɛ̀ mɛ mbɑ́ nyĩɛ̃̀kù dikònnì kɑ̀ɑ yóó bɛ̀ duɔ́mmu mɛom̀pùmɛ̀ dɛ kó dihɛì miɛkɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1220 Languages.

Learn More