OSEE 2:1

1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Diyiè mɑrì bo mbo kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ sṹṹ ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kó mubirímú kɔ̃mɛ, kɛ bɑ́ ndò nkɛ́nɑ kɛ́kɑɑ nkɛ́deè. Bɛ̀ do bɛ̀ yu dɛ̀ kɛ tú bɛkpɑ́kpɑ̀rìbɛ̀, bɛ̀ bo bɛ̀ yu dɛ kɛ dɔ̀: Kuyie nfòùkù kó ibí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
859 Languages.

Learn More