ÉPHÉSIENS 1:20

20Nɛ̀ muù wɛ̃rímú mmu Kuyie nduɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Kirisi yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ̀ kù ò kɑ̀nnɛ ku borɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ dikɑ̀rì sɑ̀ɑ̀rì, ku bɑkù yoú.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1537 Languages.

Learn More