IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 7:16

16Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó duɔ́mmu kɛ̀ dí nɑ ibotí tɛì kɔbɛ, dí bɛ̀ kùɔ dí bɑ́ɑ́ kuɔ́ nhòmɔù mɛsémmɛ̀, di mɛ mbɑ́ɑ́ fíé iwũɔ̃ bɛ bɔkɛ̀. Kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ yɛ̀ bo nɑɑ́ ndi kpɛ́í ndidíìntɑ̃́rì kɛ di bɔ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1231 Languages.

Learn More