IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 7:13

13Kù bo ndi dɔ́ kɛ di dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ dí sṹṹ, kɛ̀ kù di duɔ́ nkupɛitóo, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ di pɑɑ nni mpɛí, kɛ̀ tidiitì mbo, kɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie nnɛ̀ odìfíè kó dɛtie kɛ̀ dɛ̀ mpɛí, kɛ̀ di wũɔ̃ mpɛí inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́ di tenkɛ̀ Kuyie ndo bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ di yɛmbɛ̀ kɛ miɛkɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1220 Languages.

Learn More