IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 7:12

12Kɛ̀ di kemmu ku tié nkɛ ì pĩ nkɛ dɔɔri ì yɛ̃mmɛ̀. Mɛm̀mɛ di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù bo mpĩ́mmɛ̀ kù di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ kɛ́ ndi dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ kù do bɛ́innɛ̀ di yɛmbɛ̀ kɛ ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More