IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 2:1

1Dɛ kó difɔ̃nkúò ndi ti ìtɛ́mɛ̀ kɛ́kɔ́ntɛ́ kɛ́tũnnɛ dikpɑ́ɑ̀ kó kucɛ kùù yìɛ̀nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tipèntì kou, ti Yiɛ̀ nKuyie nti nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ńdòmmɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti nfirì Seii tɑ̃rì kɛ dɔ̀ yɛwe pɛ́u.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1220 Languages.

Learn More