DANNIYƐƐRI 9:7

7Kuyie nfɔ̃́ nwennimu pɑ́íí, tíì cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ dò nkɛ́kɛ̃́kùnnɛ timɑ́ɑ̀. Tíì te ifɛi Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ díɛtirì, bɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ bo yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ ti dɑ yetɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1653 Languages.

Learn More