DANNIYƐƐRI 9:3

3Kɛ̀ m boú dinùù kɛ dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì, kɛ cóú n yuu mutɑ́pɛí, nkɛ́bɔ́útɛ́ n Yiɛ̀ nKuyie mbíɛ́kɛ̀ kɛ bo kù dɔu nkɛ kù bɑ̀ńtɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1550 Languages.

Learn More