AMƆƆSI 8:5

5Díndi bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú, otɑ̃̀nkù pɑ̀nwè kó dibɑnnii mɔ́nnɛ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ tì fítɛ́ ti diitì, tɛom̀pùtɛ̀ɛ mɔ́nnɛ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ ti óótɛ́ ti buɔ kɛ́cṹũnní tidiitì, kɛ́yɑɑtɛ sibièpeé, kɛ́yíɛ́ idíítí, kɛ́yɑɑtɛ cìdóò kó kucɛ̃́ɛ̃́kù.

Share this Verse:

FREE!

One App.
859 Languages.

Learn More