2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 22:1

1Sosiɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nyɛ̀ni ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀, kɛ bo Sedisɑdɛmmu kòo yɔ̃ yètìrì tu Sedidɑ Adɑyɑ birɛ Bosikɑti ɛì kou.

Share this Verse:

FREE!

One App.
859 Languages.

Learn More