TITO 3

1Mué Tito, uché ruyéwaguru alué Onorúgame oyérame napurigá 'la e'wímala alué gobierno napurigá nulá, 'lige napurigá nulá e'sélikame, 'we 'la ruyewa napurigá 'la bi'lepi 'nátili 'nátaga e'yénamala, napurigá 'we 'la rejchirúgame nímala 'we 'la nóchali nígame nímala. 2'Lige anéwaguru napurigá tabilé che anigá járomala chejaré ralámuli olagá, napurigá 'la kilí ralámuli nímala, 'la gu'íriwa uché jaré ralámuli tabilé che anigá, ta'mé 'we rióliga ilírowa tabilé gawéliga uché jaré ralámuli. 3Napu'lige ramué tabilé 'cho oyeria Onorúgame, tabilé inámame nile Onorúgame nila ra'íchali, tabilé e'weme Onorúgame. Pe chibi nokogá e'yéname nírige, tabilé 'la 'nátaga. 'We resítiri raweli oyérame nírige ramué 'yako. 'We cha nokame nírige ramué, nasuliga e'yéname nírige bilé nóchali, bujéniliga uché bilé rió nila nóchali. Aminami tabilé eténilime nírige ralámuli. 4Onorúgameka 'we galele ramué, alekeri buinálirukuru ramué resiti bowé o'kame nírigichi. 5Alarigá 'sílekuru napugiti 'we na'temáligame ramué. Ramueka 'we resí nokogá e'yéname nírigime, Onorúgameka abirigáchigo 'la e'kálekó. Onorúgameka 'ma bujélekuru alué chátiri 'nátili. 'Ma 'la e'kale ramué. Onorúgame Alawala 'sílikuru ramué alawala bi'wea. 6Onorúgameka Esukristo júlale napurigá nejímala ye Onorúgame Alawala. Alué ramué alawala bi'wele resítiri alawégame nírigichi. Alarigaka tabilé chojkila nírukuru ramué napurigá Onorúgame ramué gastigárimala uché siné rawé, 7'liko 'la nabí Onorúgame 'yuga mochíwaleké. Alarigá buwea mochiru. 8Ye ra'íchalika 'we bijchiá ju. Najkí ne napurigá mué Tito 'we e'wérili benírimala ye ra'íchali alué ralámuli Onorúgame oyérame napurigá alué ralámuli 'la sébali olame nímala napurigá Onorúgame nulá. Ye ra'íchali 'we 'la júkuru, 'lige ye ra'íchali akigá ralámuli ku 'la na'támala. 9Tabilé chujkíriwa alemi alué ralámuli 'yuga napu'lige alué ralámuli bochí anichi 'we machime kóriká chieri níliga alué ralámuli 'ya ejperégame, 'lige aminami tabilé chujkíriwa alemi alué ralámuli 'yuga napu'lige alué ralámuli bochí anichi 'we machime kóriká alué Moisesi nulalila. Pe a'bopi na'áuka mochime ju. Alarigaka tabilé 'la ju, pe a'bopi na'áuka mochíriga. 10Bilé rió Onorúgame oyérame 'ma ne'ochasa uché jaré ralámuli Onorúgame oyérame peka che nokachi, 'liko alué rió 'yuga ra'icháwaguru siné, osá kómá, 'lige tabilé e'wásaká 'liko 'ma se'wí juláwaguru. 11Alué rioka 'ma se'nú 'nátili cha'pígame nímime, 'la ma'chígame nélélamala alué rió resitiri 'nátili 'nátame ko. 12Ne julámala alé 'mi alué rió Artémasi o Tíkiko. Napu'lige 'ma sebasa alé Gresia 'liko yati simibóaguru mué alé Nikópoli anilichi napu ne asimela romó. 13Abiénachigó gu'íriwaguru abe alué oká rió napu alemi mo'iba, Senasi anilime rió ju bilé napu ra'íchali gateme ju, 'lige uché bilé rió Apolo anilime ju. 14'We 'la júkuru alué Onorúgame oyérame ralámuli benisá uché jaré ralámuli gu'íriga. 'Lige abiena 'we 'la júkuruchigó benisá alué inígame ralámuli gu'íriga. 15Suwábaga napu ekí júpá ne Páulo gompaniérola reporali nábilia mué. Abiénachigó reporali nábilia alué ralámuli Onorúgame oyérame ramué amígola napu mochí alé napu ajtí mué. Semáriga gu'írisa 'la kékuru 'emi Onorúgamete suwábaga 'emi. Pe ekí képá ye ra'íchali. Wa'lú cheliérabá.

will be added

X\