ROMANOS 3

1¿Tacha 'la júkó jurío níriga 'lige sikerétigame níriga pe'tá isílala guwala wi'chila? 2'We 'la júpaché jurío níriga 'lige sikirétigame níriga pe'tá isílala guwala napugiti Onorúgame 'yáligame alué bo'né Onorúgame nila ra'íchali alué ralámuli jurío 'ya ejperégame 'lige jipe bijí alué ra'íchali oyérilime niru. 3'Lige ¿chukimélawé 'ma a'resa Onorúgame oyeria jaré alué ralámuli 'lige napu 'la sikirétigame nile pe'tá isílala guwala wi'chila? ¿'Lige 'lacha alekeri 'ma tabilé sébili olámalawé Onorúgame napu sébili olámorílige? 4Tabilé alarigá ju, Onorúgameka sébili olame ju rekó ralámulika tabilé sébili olame ke. Regá aníché Onorúgame nila ra'íchali: Mué Onorúgame, mueka tabilé siné 'yégali ruwime ju, alekeri napu'lige ralámuli anichi 'we 'yégali ra'íchame ko mué, mueka senibí neyúrimala. 5Regá 'nátame ju jaré ralámuli: «Napu'lige cha nokisuga 'lige ku guwana na'tásiga, suwábaga e'nesi chiena 'la semá 'sime ko Onorúgame ka. 'Liko tabilé 'la ju Onorúgame gastigaria ramué napu'lige cha nokisuga.›› (Regá ra'íchame ju ralámuli napu tabilé Onorúgame oyérame ju.) 6Tabilé 'la ju alarigá na'talia. Onorúgameka tabilé 'yégimala napu'lige raweli sebasa napu Onorúgame gastigo 'yámili ju ralámuli. 7Abirigáchigo jaréchigo regá anime ju: «Napu'lige ne 'yégali ra'íchachi, Onorúgame gu'írame kéré ne. Onorúgame pecha gastigáromili júkó ne'chí.» 8Jaré ralámuli anime ju, alarigá nejime kará ne rejcholi, tabiléchigo bijchiá júkó, alué ralámulika gastigáriwili ju. 9¿Abé a'ká ralámuli niru ramué jurío abé a'lá 'nátame me'tagá uché jaré ralámuli? Tabilé. Napurigá aní ne, suwábaga ralámuli tabilé a'lá alawégame niru rekó jaré jurío nírige 'lige aminami jaré tabilé jurío ke. 10Regá aní Onorúgame nila ra'íchali: Tabilé 'wesi ralámuli mochí bi'wígame alawégame. 11Tabilé 'wesi i'té 'la námame churigá ka alué a'lala 'nátili. Tabilé 'wesi i'té 'la oyérinilime Onorúgame. 12Suwábaga 'ma a'rele Onorúgame oyeria, pe napuchíbiriga 'nátaga e'yena, suwábaga 'we cha noká. Tabilé 'wesi ralámuli mochí 'la semáriga 'nátame, nibilé pe bilé. 13Napu'lige ra'icha pe chibiyeti ra'íchame ju, 'lige 'we 'yégali ra'íchame ju. Asíriga ená nílime ju ralámuli alué ra'íchali gepua napurigá kame ju bilé sinowí sowelá. 14'Lige 'we gawéliga ra'íchame ju ralámuli olagá, 'we ayóniga ralámuli. 15'Lige 'we jigame ju ralámuli me'liachi. 16Asíriga resíriga a'reme ju ralámuli, asíriga pobre a'reme ju. 17Alué ralámulika senibí na'áuka ejperégame ju. 18Tabilé nirame ju Onorúgame, tabilé majame ju Onorúgame. Regá aní Onorúgame nila ra'íchali. 19'We 'la machiaa 'we 'la ma'chígime anió alué ra'íchali alé osilichi napu ju Moisesi osilila napurigá 'la machiboa alué napu nígame niru alué osilí tabilé 'wesi mochigo jena wijchimoba 'la sébali olame, ye ra'íchalika júkuru napurigá machiboa alué napu nígame niru alué osilí suwábaga ralámuli tabilé a'lá alawégame niru jena wijchimoba ejperégame, 'lige suwábaga 'we cha nokame Onorúgame gastigárimala. 20Rekó 'la sébali olame nírige alué nulalí Moisesi osilila pecha bi'wígame alawégame nírukó. Onorúgameka pecha animélagó: «Ye rioka 'la tabilé se'winá 'síkame neraga etewá ne.» Alué nulalí Moisesi osilílaka osirúgime júkuru pe napurigá 'la machiboa tabilé a'lá alawégame nírigo. 21Alué Moisesi 'lige alué ralámuli napu ruwime nile napu anele Onorúgame 'la ma'chígime ruwile tabilé chérikó Onorúgame níriga rekó tabilé sébali oliae alué napu nulá alué nulalí Moisesi osilila. 22Onorúgameka 'la niraga eté suwábaga ralámuli napu 'la bijchígime ju napu anile Esukristo 'lige napu 'la e'wame ju. Onorúgameka pecha chélágó rekó tabilé jurío ke ralámuli o rekó jurío ke ralámuli. 23Suwábaga ralámuli tabilé 'la bijchiá 'la bi'wígame alawégame ju, 'lige tabilé sébali olame ju napu Onorúgame najkí. 24Onorúgameka 'we na'temá ramué, alekeri júlale Kristo Esusi napurigá o'tomela suwábaga tabilé a'lá 'nátili (pecado). Alué 'sile suwábaga gatea. 25Onorúgameka Kristo Esusi júlale napurigá ramué neraga mukumela gulusichi. 'La bijchígisiká ramué, ramué neraga mukumea nawáligo Kristo Esusi 'liko Onorúgame 'la e'kámala ramué. Regá 'we 'la ma'chígime nérékuru chiena 'la na'tamao Onorúgame ramué. 'Lige ma'chígime nélékuru Onorúgameka tabilé yati gastigáriligo alué 'ya mochígame napugiti Onorúgameka 'we 'la buweme kame napurigá ku guwana na'tawa ramué. 26A'chigóriga jipe 'we 'la ma'chígime nérékuru chiena 'la na'temao Onorúgame ramué. 'Lige 'we ma'chígime nérékuru bijí 'we 'la na'tamame ko Onorúgame alué ralámuli napu 'la Esusi oyérame ju. 27Ramueka pecha regá anéwagó Onorúgame: «Ramueka 'we 'la sébali olame niru alué nulalí Moisesi nila.» Pecha 'la ju rekó alarigá aniá, pecha 'la sébali olame nírigime. Onorúgameka 'we na'temá ramué napugiti ramueka Esukristo oyérame nírigime. 28Onorúgameka pecha regá animélagó: «Ye rioka 'we a'lá alawégame ju napugiti 'la sébali olame kame napu nulá alué nulalí Moisesi osilila.» Onorúgameka iligá regá animela: «Ye rioka 'we a'lá alawégame ju napugiti 'la bijchígime kame napu aní ne.» 29Onorúgameka tase pe juríocho ralámuli na'temame ju, Onorúgameka na'temame ju suwábaga ralámuli rekó tabilé jurío ke. 30Onorúgameka pe bi'lepi ju, 'lige Onorúgame júkuru napu oyera suwábaga ralámuli napu oyérame ju Esukristo, alué jurío ralámuli 'lige alué tabilé jurío ralámuli. 31Rekó Esukristo oyérame nírige pecha regá na'táwagó: «Ramueka 'ma 'la bijchígime niru napu aní Esukristo, 'ma pecha najtékame júkó alué nulalí Moisesi nila.» Iligá tase a'rewa alué nulalí Moisesi nila. Alué Moisesi nulalílaka abiena najtékame ju. Napu'lige Esusi mukusá suwábaga 'la sébali ikile napu aní alué nulalí Moisesi nila.

will be added

X\