FILEMÓN 1

1Ne Páulo 'we repori mué. Neka jipe jena ajtí galírale bajcháriga. Galírale bajcharu ne alué Kristo Esusi ra'ichálila beníriga eyénachi. Ye rió Timoteo 'we náolachigó reporali. Ye rió 'we oyérame ju alué Kristo Esusi napurigá mué 'lige napurigá ne. Ramueka 'we ganíliga etuwía mué, mué abiena alué nóchali nóchame kame napu nejile Onorúgame. 2Abiena 'we repori ne alué mukí Apia anilime, alué Esukristo oyérame napurigá ramué. Abiena repori ne alué rió Arkipo anilime. Alué rió Arkipo nejkuri alué Onorúgame nila ra'íchali beniria napurigá ramué. 'Lige abiena 'we repori ne alué ralámuli napu jsime ju alé napu mué Bilimoni bejté alué Onorúgame nila ra'íchali benimea. 3Onorúgame ramué O'nola 'la gu'írisa 'la képá 'emi, 'lige abiénachigó alué Wa'lula Esukristo, napurigá 'la bi'lepi 'nátaga mochímala 'emi Onorúgamecho, tabilé we'ká 'nátaga. 4Neka we'sá cheliera 'yame júturu Onorúgame, Onorúgame 'we 'la gu'írimpá mué. Neka akéturu 'we 'la oyérame ko mué alué Wa'lula Esusi ra'ichálila, 'lige 'we 'la galeme ko mué Esusi, 'lige 'we 'la na'temame ko mué Esukristo oyérame. Alekeri cheliera 'ya ne Onorúgame. 5Jaré ralámuli aní mué 'we a'lá bijchígime ko alué Esukristo ra'ichálila. Abiénachigó aní mué 'we 'la ganíliga eteme ko suwábaga ralámuli napu Onorúgame oyérame ju. 6Neka tánime ju Onorúgame napurigá a'walí 'yámala mué napurigá 'la e'wémala mué Onorúgame nila ra'íchali. Alarigá ka aminacho 'la námamala mué chiena 'la ka Kristo oyérilia. 7'Lige ne jipe 'we ra'sálagá ajtí, napugiti mué 'we 'la galeme kame alué ralámuli Esukristo oyérame, mué 'we semáriga oilárime kame alué ralámuli Esukristo oyérilichi. Alekeri 'we ra'sálagá ajtí ne. 8Ne 'we a'lá machíguru mué 'we a'lá rió ko, alekeri ruwimela ne bilé ra'íchali. Ne nígame júkuru bilé nóchali napurigá nulémala ralámuli, alué nóchali napu alué Kristo 'yale ne'chí, 9neka tabiléchigo nuléniligó mué. Neka pe najkí napurigá mué 'we 'la na'temámala alué ralámuli. Ne Páulo ya'má o'chérame kame, alekeri 'la niraga etewa ne. Jena galírale bajcháriga ajtí ne jipe, pe alué Esukristo ra'ichálila ruwime kóriká. 10Najkí ne napurigá 'la na'temámala mué Onésimo. Jipe alué rió Onésimo napurigá ne bo'né inolá neraga alarigá ju, napugiti 'we a'lá semáriga bijchígame alué O'nó Onorúgame nila ra'íchali. Ne ruigéturu alué ra'íchali galírale bajcháriga asagá. 11Alué rió nóchale alé mué bejtélachi 'ma we'ká rawé. 'Lige ta'mé wa'lú nejkúrile kaka, pecha Onorúgame oyérame níliga. Jípeko uché rajpé abé wa'lú nejkúrimala alué rió mué 'yuga 'lige akiná abiénachigó. 12'Lige ne jipe jula alué rió Onésimo alé napu mué ajtí. Jipe 'we 'la niraga etewa alué rió napurigá ne neraga. 13Neka machí mué 'we a'lá gu'írimio ne'chí, alekeri amulí ta'mé jula ne alué rió Onésimo, alué rió jena wa'lú nejkúrime nímiligó. 14Tabilé nulénili ne mué. Bo'né 'nátaga gu'íriwagó ne'chí. 15'La nílike'é 'másasa. Jípeko 'ma ku seba mué bejtélachi, jípeko 'la Onorúgame oyérame júkuru tase napurigá i'bé. 16Ne 'we a'lá galé alué rió Onésimo. Mueka jípeko abéchigo rasigá galé alué rió, mué 'yuga nóchame kame, 'lige Esukristo oyérame kame. 17Mué Bilimoni ne gompaniérola ju, alekeri jipe 'we a'lá niraga etewa alué rió Onésimo napurigá ne. 18Alué Onésimo cha 'sile i'bé. Onésimo wikasáká enomí, 'liko ne Páulo najtétamala alué enomí mué Bilimoni. 19Ne bo'né osá ye ra'íchali. Neka 'la bijchiá aní 'la najtétimia napu wiká alué Onésimo. 'We 'la niraga etewa ne'chí. Neka 'la semáriga nejkúrituru napu'lige mué resíriká eyénachi. 20Ne Páulo 'lige mué Bilimoni, ramueka okánika niru alué Esukristo oyérame, alekeri oilawa napu ne najkí. Oiláriwa ne'chí Kristo oyérachi. 21Neka 'la machí 'la sébali olámala ko mué, 'lige uché rajpé abé a'lá semáriga olámala mué 'lige, alekeri osé ne mué. 22Abiena 'ma 'la gatewa alé mué bejtélachi napu ne gojchimela alé sebasa, ne 'la sebásakabá alé mué bejtélachi. Mué 'we a'lá tániwa Onorúgame napurigá 'la alarigá nímala. 23Ye rió Epáprasi jena ajtí ne 'yuga galírale bajchárigachigó, alué Esukristo ra'ichálila benírime kóriká ralámuli. 'Lige alué ye rió Epáprasi 'we reporali náolachigó. 24Alué Marko, 'lige Aristarko, 'lige Rémasi, 'lige alué Lukasi 'we reporali náolachigó. Suwábaga ye ralámuli abiénachigó nóchame ju napurigá ne, alué Esukristo ra'ichálila ruyá. 25Semáriga gu'írisa 'la képá alué Wa'lula Esukristo 'emi ralámuli napu ekí alé ejperégame ju. Pe ekí képá ye ra'íchali. Wa'lú cheliérabá.

will be added

X\