SAN JUAN 2

1'Lige a'kinana bakiá rawé kachi bilé newigime nerule alé we'ká riógichi Kaná anilichi, napu alé wa'lú ejiro bo'ígichi Galilea anilime, 'lige alé asale Esusi eyela. 2Esusi 'lige alué Esusi 'yuga járome abiena bayérigame nile alé newigime nerúgichi. 3'Liko alé newigime nerúgichi i'wilí ba'wila rekútame 'ma suwile. 'Lige Esusi eyela anele alué Esusi: ―'Ma suwí i'wilí ba'wila. 4'Lige Esusi nejele: ―¿Mueka, chonigá alaníché? Ta'chó sébago ne nila raweli. 5'Liko, Esusi eyela anele alué we'ká ralámuli nóchame: ―'La e'wawa suwábaga napu nulá alué. 6Usani sikolí jale alé, rejtete newárigime sikolí. A'pili sikolí osá naosa makué litro aminá pe u'tá bochime nile. 7'Lige Esúsika anele alué nóchame ralámuli: ―Bochiasi ba'wí alé sikolichi. 'Lige o'maka nóchame 'ma bochiasa a'rele, 8'liko Esúsika anele: ―Jípeko bilé alabate 'tuka ma'chí pasi pe'tá ba'wí, 'lige o'towa napurigá bajímala ye jena newigime nulame. 'Lige alarigá nokale alué ralámuli nóchame. 9'Lige alué newigime nulame bajile alué ba'wí. Napu'lige alué rió bajichi alué ba'wí 'ma i'wilí ba'wila gayénigime nile, 'lige tabilé machile koche yénika ma'chínigame níligo alué i'wilí ba'wila, alué we'ká nóchame ka 'la machile. 'Lige alué newigime repúmeka bayele alué rió napu newímili nílige, 10'lige anele: ―Suwábaga ralámuli bajchá ma'chí pame ju i'wilí ba'wila 'we a'lá gayénigime bajchá bajimia. 'Lige napu'lige 'ma suwábaga suwasa a'lige kulí ma'chí pame ju alué abé ta'mé ená kame i'wilí ba'wila. Nobi mueka tabiléchigo alarigá 'smíkó. Mueka nujubá ma'chí pákuru 'we 'la gayénigame i'wilí ba'wila. 11Ye nílekuru napu newálige alué Esusi 'we semátiri napu tabilé gayéname ju newá apiépiri rió tabilé gu'írasaká Onorúgame. Alé Kaná anilichi riógichi newale ba'wite alué i'wilí ba'wila rekútame pe bo'né 'nátaga. Alarigá 'la machile ralámuli alué Esusi 'la gayenio 'we semátiri newá. Alué Esusi 'yuga járome ka asíriga 'la bijchígale alué Esusi níligo napu Onorúgame julámioríle. 12'Lige pe abé i'libeko simíbale alé wa'lú gomíchitu 'tumi neraga, Kapernaumi anilichi we'ká riógichi simíbale, alé suwékimi napu ilí alué wa'lú ba'wí Galilea anilime. 'Lige simile Esusi alué bo'né eyela 'yuga 'lige bo'né nasípasi bonila 'yuga, 'lige bo'né nasípasi waíla 'yuga, 'lige alué Esusi oyéramechigó, 'lige alé Kapernaumi anilichi mochile pe u'kabi rawé. 13Napu'lige 'ma amulí sébachi wa'lú piesta Páskua anilime napu ralámuli jurío newame ju nélegá napu'lige alué Onorúgame ánjelila tabilé me'áligo alué abé bajchá o'chérigame u'kuchítiri israelita alé Ejipto anilichi, 'lige Esusi moyénale Rusaleni anilichi. 14'Lige alé wa'lú re'obá ra'pichílachi rewale jaré ralámuli o'toló ralinea mochígame, 'lige bo'átiri, 'lige baloma ralinea mochígame. Alué ajágame ralisá, Onorúgame kógilime nile. 'Lige abiena etele jaré ralámuli enomí nakulía mochígame, alué romano enomila 'lige jurío enomila. 15'Liko Esusi 'ma mabule suwábaga ralámuli napu ekí alé mochílige alé re'obá ra'pichílachi, 'lige alué bo'átiri, 'lige alué o'tolótiri. Esusi jaré iwía napubusa 'lige mo'yesa, aluete wejpísiga 'mélele alué ajágame alé uchúkame. 'Lige alué we'ká mesa napu alé jale enomí mochígame 'ma na'mínale, 'lige alué enomika 'ma rujsule ra'laga alemi. 16'Lige Esusi e'wele ra'íchaga anele alué baloma ralineme: ―'Ma buinasi ye baloma jena jágame. Ye galika ne o'nola galila júkuru. Ye galí pecha alekeri newárigime júkó napurigá ralinewa jena. ¡'Ma a'rélime júkuru yeti nocha! 17A'lige alué Esusi 'yuga járomeka nélále a'kinana ku ajánasa Esusi alué ra'íchili napu uchule 'ya osirúgime Onorúgame ra'ichálila. Regá anime ra'íchili: ―Neka asíriga galé ye galí ne o'nola galila 'lige 'we a'lá repú ne, alekeri me'liboli júkuru ne. 18'Liko napu'lige etea 'ma suwábaga ralámuli mabuchi, alué ralámuli juríoka anile: ―Mué a'lá nulérigime nísaká Onorúgamete napurigá ala'símala, newáwagó 'liko bo'né 'nátaga 'we semátiri tábiri napu tabilé gayéname ju ralámuli newá napurigá ramué machibómpá 'la Onorúgamete 'yárigame ko mué alieri a'walí. 19'Lige Esúsika nejele: ―'Ma na'minasi ye re'obá ne ku newámampá, pe bakiá rawé kachi 'ma gainámala ne newá. 20'Lige anile alué ralámuli jurío: ―Oká liá aminá usani bamí nochárigame ju ye re'obá newá, mueka pe bakiá rawé kachi 'ma gayénimorí. ¿Churigá 'la gayénimi oláché mué aliena yati pe bakiá rawé kachi? 21Tabilé námale alué ralámuli jurío Esusi tabilé alué re'obá olagá aníligo napu napuíme nílige alué ralámuli jurío, pe bo'nepi olagá anile, napu'lige me'lisuga alué Esusi ku ajánamio pe bakiá rawé kachi. 22'Liko a'kinana napu'lige me'lisuga 'lige uchéchigo siné ku ajánasa alué Esusi, alué Esusi 'yuga járome nélále napu anílige alué Esusi, a'liko abéchigo 'la bijchígile napurigá anile Onorúgame nila osilí 'ya nerúgame, 'lige alué Esusi ra'ichálilatiri. 23Napu'lige Rusaleni anilichi asagá piesta Páskua nerúgichi, asíriga we'ká ralámuli etele alué Esusi 'we semá 'sichi pe bo'né 'nátaga, 'lige asíriga 'la galegá etéleru Esusi alué ralámulite 'lige aminami asíriga 'la machile Onorúgamete julárigame ko. 24Esúsika tabiléchigo 'me we'ká ra'íchale ko alué ralámuli 'yuga. Tabilé 'la ruwile chieri níligo alué bo'né. Bo'neka 'we a'lá machile churigá ko ralámuli, aliena tabilé 'la 'nátame ko. 25Esúsika asíriga 'la machile alieri ko alué ralámuli na'tálila, tabilé ruilime najkile Esusi alué uché jaré ralámulite, pe bo'neka 'we a'lá machile.

will be added

X\