GÁLATAS 5

1'We 'la 'nátaga nokísiwa o'maka. Aka Kristo 'ma o'tóché alué gastigo napu ramué narépuliké. Tase uché ku oyériwa alué 'nátili napu nígame ju alué ralámuli jurío, alueka 'we 'la sébali olame ju napu aní alué osilí napu Moisesi osale. 2Neka 'we 'la ma'chígime ruwíbá, 'emi oyérasaká alué 'nátili 'la rewagachi moinamio ralámuli 'la sikirétigame nísaká pe'tá isílala wi'chila u'kuchí ejtemali, 'liko Onorúgame níriká pecha 'la bi'wígame alawégame kérélamalagó rekó anié 'emi: «Ramueka 'ma 'la Kristo oyérame nírupá.» 3Neka 'la ruwíbá, apiépiri ralámuli 'la bijchígame 'la rewagachi moyéname ko bilé ralámuli 'la sikirétigame nísaká pe'tá isílala wi'chila, 'liko alué ralámuli 'ma pecha gainámalagó ku a'rea alaké 'nátili rekó ku 'la a'rénilie. 4'Emi 'we 'la sébali olagá ejperégame nisa 'la bi'wígame alawégame gainamio mayega 'la sébali olagá suwábaga napu aní alué osilí nulalí rejcholi napu Moisesi a'rele, pe chajkena 'nátame kérélamala 'emi, alésíko 'ma tabilé narémala 'emi napu nejí Onorúgame. 5'Lige ramueka 'ma 'la machigá mochiru tabilé narépuli nírigo gastigo, napugiti ramueka 'ma narékame nírigime Onorúgame Alawala pe 'we 'la bijchígiga 'la sébali olamio Onorúgame napurigá anile. 6Kristo Esusi níriká tabilé chérikáwé rekó tabilé sikirétigame nírige pe'tá isílala wi'chila napurigá aní alé osilichi napu a'rele Moisesi. Kristo Esúsika pe najkí 'nalina napurigá 'we 'la Onorúgame oyéraga ejperélawa, 'we 'la niraga uché jaré ralámuli 'la bijchígiga napu aní Onorúgame ra'ichálila. 7'Émika 'ma 'we 'la bijchígime kéturu napu aní Onorúgame ra'ichálila. 'Lige ¿chieri 'smíbaché se'winátiri 'nátili 'ya 'emi napurigá 'emi a'rémala 'la Onorúgame oyeria? 8Ye 'nátilika tabilé Onorúgame nejílala ju, alué Onorúgame napu 'emi 'yale 'nátili napurigá 'emi 'la Onorúgame oyéramala. 9Pe u'tá ajchésiga lebarura ri'ligó rusichi 'la bochígimi nabame ju alué párisi. Pe a'chigóriga ju napu'lige bilé ralámuli 'we 'la 'nátaga eyene, 'lige pe'tá se'winárigariga na'tasa, 'ma cha ikime ju suwábaga alué a'lala 'nátili. 10Neka tabilé mayé se'wináriga na'tamio 'emi. Neka mayé Onorúgame gite 'we 'la semáriga na'tamio 'emi. Nobi Onorúgameka 'wéchigo a'wágame gastigárimalagó apiépiri ralámuli napu se'nú 'nátili beníriga eyena 'emi. 11'Emi Onorúgame oyérame napurigá ne, ne bijí 'we nuligá enásaká napurigá 'la sikirétigame niwa pe'tá isílala wi'chila, 'liko alué ralámuli jurío 'ma tabilé ayómikuru rekó ruyechi ne bilena gulusichi mukúligo Esusi. 12Alué napu ekí nulagá e'yena napurigá sikirétigame nímala 'emi pe'tá isílala wi'chila, abé 'la kepa a'bopi ga'libusa. 13'Emi Onorúgame oyérame napurigá ne, Onorúgame 'we semátiri 'nátili 'yale 'emi, alekeri tase chátiri 'nátili 'nátaga e'yénawa. Iligá 'we 'la galewa uché jaré ralámuli, 'la niraga etewa, 'la gu'íriwa, tabilé che anewa, o'maka 'la nakúriga nochawa a'bopi. 14Suwábaga alué nulalí rejcholi napu a'rele Moisesi regá anime kéré: «'We 'la ganíliga etewa uché jaré ralámuli napurigá na'temá mué bo'nepi.» 15'Emi 'we na'áuka ra'íchame nisa a'bopi, 'ma tabilé bi'lepi 'nátaga e'yénamala 'emi o'maka, 'ma tabilé Onorúgame nila 'nátili 'nátaga e'yénamala 'emi. 16'We 'la e'wiwa napu nulá Onorúgame Alawala, alarigaka 'la tase e'wímala 'emi alué chátiri 'nátili napu 'nata 'emi. 17Alué 'nátili napu pe 'emi 'nátame ju, alueka tabilé a'chigóriga ju napurigá alué 'nátili napu 'la Onorúgame Alawala nejí, alué 'emi na'tálilaká pe najsibume ju alué 'nátili napu Onorúgame Alawala ju, pe nejkumeme ju rekó 'la na'tánilichi kachi 'emi. 18'Emi 'ma 'la oyérame nísaká alué 'nátali napu nejí Onorúgame Alawala 'liko 'emi 'ma tabilé e'wémili júkuru alué 'nátili napu pe 'emi a'boi nígame ju. 19'We 'la ma'chígime nérekáme ju napu'lige bilé ralámuli tabilé 'la e'wachi napu nulá Onorúgame. Napu'lige ralámuli Onorúgame oyérame 'ma a'resa Onorúgame oyeria, yati se'winá nokame ju, pe apiépiri umugí 'yuga okome ju tase 'la a'boi upila, jaré rióchoká napuíka okome ju, tabilé anáchame ju tabilé se'winá nokogá, 20'we tánime ju iwérali apiépiri tábiri tabilé Onorúgame, 'lige 'we galeme ju sujkumuga beniame, 'lige 'we gichiga eteme ju uché jaré ralámuli, 'lige tabilé siné gu'írame ju uché jaré ralámuli, pe chibiyeti aniá mochime ju, 'lige 'we na'áuka ejperégame ju, tabilé chéláme ju la'sika uché jaré ralámuli ejperélachi, tabilé ganíliga, we'kaná chojkégame rojáname ju ralámuli napurigá pe na'áuka mochímala, 'lige tabilé 'la a'chigóriga 'nátame ju o'maka, 21pe chibiyeti 'nata mochime ju, tabilé anáchame ju tabilé bajiga, pe ichúrimi e'yéname ju napurigá nokame ju ejtemali re'egochi. Jipe ruimé ne napurigá anié ne 'ya bajchabé rawé: Suwábaga ralámuli napu ekí alarigá 'nátame tabilé 'la suériga etéwili ju Onorúgamete. 22Napu'lige bilé ralámuli Onorúgame oyérasa, 'lige 'we 'la e'wisa Onorúgame Alawala tabilé chátiri 'nátame ju, 'lige 'we 'la niraga eteme ju uché jaré ralámuli. Alueka 'we ganílime ju 'lige tabilé e'karúgame chátiri 'nátame ju. Tabilé ayome ju, 'we 'la ra'sá olame ju uché jaré ralámuli 'yuga. 'We 'la sébali olame ju suwábaga napu aní. 23'We 'la na'temaka eteme ju suwábaga ralámuli. 'We 'la anáchame ju tabilé che'sika. Alué Moisésika tabilé anime ujchale: «Tabilé 'la júpá napurigá ralámuli 'we 'la ganíliga ejperélamala o'maka.» 24Ramué napu 'ma 'la oyérilime niru Kristo Esusi 'ma tabilé chibi nokigá e'yéname niru rekó chátiri 'nátaga ikisuga, napu'lige 'nátaga ikisuga apiépiri umugí 'yuga gojchiame 'lige we'ká e'karúgame niga mochínilime pe tabilé nélegá Onorúgame. 25Ramueka 'ma Onorúgame oyérame nírukuru 'lige 'ma 'la Onorúgame Alawala ajchágame nírukuru, 'liko abichilubi 'we 'la sébali olagá nokísiwa o'maka napurigá najkí Onorúgame Alawala. 26Tabilé riólame niwa, tase che anewa ralámuli najkigá pe napurigá na'áuka ejperélamala, napurigá najkuelia mochímala mué chojkila gite.

will be added

X\