HECHOS 24

1'Lige maligi rawé nujubapi kachi sébale alué wa'lula balé Ananíasi anilime rió Rusaleni ajtígame, sébale alé Sesarea anilichi. 'Lige jaré e'wélala jurío 'yuga nawale alué rió alé. 'Lige alué rió Tértulo anilime abiena nawale aléchigó. Alué rió Tértulo anilime 'we benégame nile alué ra'íchili gatega, alekeri a'páliru alé. 'Lige alué ralámuli alé jsile napu asale alué wa'lula selígame Pélisi anilime. 'Lige alué ralámuli alué ra'íchili ruimea jsile, napurigá saega ra'ichámala alué Páulo olagá. 2'Lige Páulo alé a'pásiga, 'lige alué rió Tértulo alemi a'mulipi simigá napu asale alué Pélisi 'lige anele: ―Wa'lú cheliérabá mué wa'lula selígame, ramué ralámuli 'we ganíliga mochiru tabilé chélagá. 'We ra'sálagá mochiru ramué ralámuli, napurigá nulá mué rió wa'lula 'we a'lá ju, 'we semáriga nulame ju mué rió wa'lula Pélisi. 'We semáriga gu'írime ju mué ralámuli. 3'Lige alué napurigá nulá mué rió, bochígimi 'la larigá nokiá ramué we'ká ralámuli. 'Lige 'we ra'sálagá mochiru ramué ralámuli. Wa'lú cheliérabá. 4Neka pe u'kabi ra'íchali ruwimela, ramueka tabilé we'lisi resibátinile mué. Neka taní napurigá 'we 'la gepúmala mué ye pe u'kabi ra'íchali. 5Ramué ralámuli machiaa ye Páulo 'we chátiri rió ko. 'Lige 'we bochígimi gawichí eyéname ko ye rió pe alué ralámuli jurío na'áwitiga alemi we'kaná we'ká riógichi mochígame ralámuli. 'Lige wa'lula nulame ju ye Páulo alué we'ká ralámuli nuleme napu uché bilé 'nátili cha'pile napu Nasareno anélime ju. 6'Lige aminami tabilé nirame ju alué wa'lú re'obá ramué ralámuli nila. 'Lige ramué ralámuli alekeri cha'pirúturu ye rió Páulo, 'ma najsibúnilime ramué nila rejcholi. 8'Lige mué bo'né 'la rukewa alué Páulo napurigá 'la machiboa pala 'la bijchiá ko. 9'Lige alué ralámuli jurío napu ekí mochílige alé, anile: ―'La bijchiá ju napurigá aní ―anile alué ralámuli. 10'Lige alué wa'lula selígame nulele sekate ra'íchaga napurigá alué Páulo ra'ichámala alé. 'Lige alué Páulo yati ra'íchale nulésiga. Anile: ―Neka 'we ra'sálagá ruwimela ye ra'íchili jena iligá mué ajtígichi, neka pecha chokílaká. Neka 'we a'lá machí mué rió we'ká bamí ajtigá mué jena we'kaná we'ká riógichi ra'íchali gatea. 'Lige alekeri ne 'we a'lá machí mué rió 'we a'lá benégame ko ra'íchali gatega. 11Ne pe kulí seba alé wa'lú we'ká riógichi Rusaleni, pe kulí makué oká rawé ju ne alé sebasa. Neka alé simíturu wa'lú cheliera 'yamia Onorúgame. 12'Lige ne tabilé 'wesi che anigá ra'íchaturu alué Rusaleni mochígame ralámuli olagá. 'Lige ne tabilé 'wesi ralámuli na'áwitige alé wa'lú re'obachi. 'Lige alé u'kuchí jurío re'obálachi tabilé na'áwiti ne alué ralámuli. 13'Lige rekó 'we rukelie alué ralámuli, tabilé asé ruwimela alué ralámuli napurigá ne alieti najsibuga eyena. 14'La bijchiá ju Onorúgame oyérame ju ne napurigá alué 'ya mochígame ne rijimala. Abiénachigó oyérame ju ne alué 'nátili napu Nuebo Bowé anilime ju. 'We 'la bijchígame ju ne suwábaga napu Moisesi osálige 'lige abiénachigó bijchígame ju ne napu osálige alué ralámuli 'ya mochígame napu ruwime nílige napu anele Onorúgame. 15Neka bijchigi Onorúgame ku ajánimio alué ralámuli suwígame, alué a'ká ralámuli 'lige tabilé a'ká ralámuli. Alué suwábaga bijchígime ju ne. Ye ralámuli jurío jena mochígame abiena 'la bijchigi ye ra'íchali. 16Alekeri nabí 'we jirétime ju ne alué rejcholi napurigá tabilé chátiri na'támala ne Onorúgame 'yuga, 'lige aminami napurigá alué ralámuli 'yuga tabilé chélagá asimela ne. 17› 'Lige a'kinana we'kabé bamí kachi ne ichúrimi einasa, 'lige a'kinana ku alé Rusaleni simíturu ne enomí 'yamia alué ralámuli tabilé nígame alé mochígame, 'lige aminami me'limea bilé ajágame alé wa'lú re'obachi cheliera 'yamia Onorúgame. 18Napu'lige ne alé ba'ichí bajkisá, 'ma bi'ígame alawégame aniame nile, 'lige nujubá etéturu ne'chí alué ralámuli jurío alé re'obachi go'ame kogi ilígichi ne Onorúgame. Tabilé we'ká ralámuli e'yénituru ne'chí 'yuga 'lige tabilé 'wesi e'yénituru nejkumega. 19Alué ralámuli jurío napu alé e'yénilige Asia mochígame nile. Alué níligekuru napurigá jena mochímili ne tabilé nirame nísaká alué wa'lú re'obá, alué ralámuli etéligame ne alé ajtígachi. 20'Lige aminami ye ralámuli jurío napu mochí jena, 'la animéliguru tachiri gite nejíriligo ne alé Rusaleni ajtígachi alué e'wélala jurío mochígichi. 21Siné kachi pe alekeri nejíligeréko ne'chí, siná ne: «Napu'lige bilé rió mukusá, ku ajánamala», aniéturu ne. Siné kachi pe alekeri chojkila kéréko ne ―anile alué Páulo. 22Alué wa'lula selígame Pélisi 'we a'lá machime nile alarigá nokame ko alué ralámuli napu Bowé Nuebo aneme nile, alué Esukristo oyérame ralámuli. 'Lige alué Pélisi akisá alué ra'íchali, 'lige yati a'rele alué ra'íchili gatélime. Anile: ―Napu'lige alué abé wa'lula sontalo Lisia anilime nawasa, a'lige kulí gatewa alué ye ra'íchili ―anile alué wa'lula. 23'Lige alué wa'lula Pélisi, nulele bilé sontalo gapitánila napurigá aminabi repúmala alué Páulo. 'Lige yaba'lá lisensia nígame nile alué Páulo napurigá a'bemi einámala. 'La elile napurigá sebámala alué Páulo amígola napurigá tebúmala alué Páulo. 24'Lige pe u'kabi rawé kachi, nawale alué wa'lula Pélisi alé alué upila si napu Brusila anilime nile napu jurío nílige. 'Lige alé sebasa, bayele Páulo napurigá nawámala alé napu wa'lula asale bo'né upila 'yuga. 'Lige alué okánika akele Páulo ra'íchachi. Anile: ―'La bijchígiwa chieri níliga alué Kristo Esusi napu rewagáchika nawálige. 25'Lige alué Páulo alé asagá alué ralámuli 'yuga, 'lige ruwile alué we'ká ra'íchili rejcholi. Ruwíleke'é napurigá 'la bi'lepi 'nátaga bejtélawa Onorúgame nila 'nátili ralámuli gu'íriga. 'Lige aminami napurigá tabilé oyérawa alué ralámuli tabilé 'la 'nátame. 'Lige aminami ruwile bilé rawé sebamio Onorúgame gastigárimia alué ralámuli cha nokame, 'lige alué ralámuli tabilé cha nokame Onorúgame 'yuga simámala. 'Lige alué rió wa'lula Pélisi 'we majáleke'é 'liko alué ra'íchili akisá. 'Lige anele alué rió Pélisi alué Páulo: ―Jípeko 'ma 'la sébali ju, ya simibógó alé ku miná. 'Lige napu'lige ne bo'né 'la ikiro, uché siné bayémala ne mué napurigá ku nawámala mué jeka ra'ichasia ―anele alué wa'lula. 26'Lige alué rió wa'lula selígame Pélisi 'we najkile napurigá alué Páulo najtétimala enomite napurigá ma'chínamala alué Páulo. 'Lige pe alekeri a'kué bayele aleka alué wa'lula Pélisi ra'ichamia Páulo 'yuga. 27'Lige oká bamí oláliru alé alarigá olá alué Páulo. 'Lige alué rió Pélisi arigá 'ma ma'chínale wa'lula selígame asagá alé. 'Lige alué rió Pélisi ma'chínasa selígame asagá alé, 'lige alué rió Porsio Besto anilime asíbale wa'lula. 'Lige alué rió Pélisi 'we a'lá niraga etélime najkile alué ralámuli juríote, alekeri a'réliru alué Páulo galírale bajcháriga.

will be added

X\