2 TIMOTEO 2

1Mué Timoteo, napurigá ne inolá neraga ju mué, Esukristo a'walílate nocháwaká napurigá 'la sébali olámala mué alué Onorúgame nejílala nóchali. 2Mueka asíriga 'la benile rejcholi napu ne ruwí we'ká ralámuli akériga. Mueka 'we 'la ruyéwaká uché jaré ralámuli napu ekí Onorúgame oyérame ju. Alueka amináchigo uché jaré ralámuli benírimili júkuru. 3'La anachawa napu'lige resí nílilie napurigá Kristo Esusi sontálola. 4Bilé 'we 'la sontáloka pecha chebilena chujkírame júkó, pe iligá sébali oliáme 'nátame ju nóchali napu alué gapitani 'yálige napurigá sontalo nímala. Alué sontáloka najkíguru napurigá 'we ganíliga asimela alué gapitani alué bo'né sontalo 'yuga. Alarigá ju ramué Esukristo oyérame pe bi'lepi na'tálime júkuru napurigá nulá bo'né Esukristo. 5Bilé rió 'we roweme nisa, 'la sébali olámili júkuru napurigá ju bilé re'gí. Tabilé sébali olásaká, 'liko tabilé mémala. 6Abiénachigo alué echame, bajchá go'meli júkuru alué go'ame rakégame. 7'We 'la ná'tawa napurigá aní ne. Onorúgame 'la nejkúrimala napurigá 'la námapua suwábaga ye ra'íchali. 8'We 'la na'tawa ye. Esukrístoka uchéchigo siné narélekuru alawá siné mukusá, 'ma ku ajagá ajtí. 'Lige Esukristo alué wa'lula nulame Rabí rijimala nile 'we 'ya ajtígame. Ye ra'íchali júkuru napu ne ruwí, 9alekeri 'we resí nília ajtí ne. Karénate buluruga ajtí ne napurigá bilé rió ralámuli me'gá ilírome, nobi rekó neka buluruga ajtigé, Onorúgame ra'ichálilaka tabiléchigo buluruga ajtíkó. 10Neka 'la anáchame júkuru rekó 'we resí oliáe uché jaré ralámuli gu'íriga, alué ralámuli napu Onorúgame bayélige, napurigá 'la a'kabámana e'yénigime nímala 'la Onorúgame oyériga. Kristo Esusi 'sime ju buyana a'kabámana jawa. Alué ralámulika asíriga 'la semáriga mochímala senibí 'pa rewagachi Onorúgame 'yuga. 11Alué napu jipe ruwimela ne, 'we 'la bijchiá ju: 'La bijchígisiká Esukristo mukúligo napurigá a'kabámana jawániliga 'lige tabilé chátiri bowechi mochisa, 'liko ramué abiénachigo Esukristo 'yuga mochiwa. 12Napu ekí 'la anáchame ju, 'la nochámala Esukristo 'yuga. Tabilé machiórisúga chiériko Esukristo, 'liko Esukristo tabilé machió orimela 'liko ramué. 13Ramué tabilé oyérisiká Esukristo ra'ichálila, alueka abirigá sébali olámili júkuru napurigá anílige bo'né. Alueka abirigá sébali olame ju, alueka Onorúgame kame, pecha 'yégime júkó. 14'We a'kué ruyewa napurigá 'la 'nátaga mochímala ye ra'íchali alué ralámuli. Ruyewa pecha 'la júkó na'áuka mochilia a'bopi, ruyewa Onorúgame asíriga 'la e'negá ajtigó. Alarigá ra'ichalia, pecha 'la júkó. Pe najsibume ju alué 'we 'la gepume ralámuli. 15Napusí gainaru si nochawa alué nóchali napu mué ni napurigá Onorúgame 'la 'we nóchame neraga etémala 'la sébali olame, 'liko 'la tabilé chijunámala mué. 'We 'la gepuwa alué 'we 'la bijchiá ra'íchali, 'lige aminami 'we 'la e'wawa. 16Pecha 'la júkó tabilé neraga ra'ichalia Onorúgame. Ralámuli tabilé Onorúgame 'nátaga ra'íchame ka, aminacho we'ká ra'ichámala sairúgame neraga Onorúgame 'yuga. 17Ralámulika yati oyéramala alué cha nokame ralámuli ra'ichálila. Alué oká rió 'we cha nokame, bilé Jimeneo anilime ju, 'lige uché bilé Bileto anilime ju, 18alué noká Onorúgame ra'ichálila najsibua. Alué oká rió anile: «'Ma simírale raweli napu'lige uchéchigo siné ajánamaráe suwígame.» Pe ralámuli najsibuga aní alué 'la Onorúgame oyérame. 19Tabilé chéré rekó alué cha nokame ralámuli lanié, pe Onorúgame ra'ichálila tabilé we'kásaká 'la júkuru. Onorúgameka pecha we'kuámili júkó alué oyérame. 'La machiáguru alarigá ko napugiti Onorúgame ra'ichálila regáchigo aniame: «Alué Wa'lula Onorúgame 'we 'la machí bo'né 'kúchila ralámuli.» Abiena regá aní: «Ralámuli 'la bijchiá oyérame ko Wa'lula Onorúgame, 'la nígame ju a'walí napurigá a'rémala cha noká.» 20Bilé wa'lú galí ilígichi we'ká e'karúgame newárigime ju 'órote 'lige plátate, 'lige aminami igútiri e'karúgame newárigime ju 'lige wejcholítiri. Jaré go'ame ajchilime ju 'lige jaré pe repuga ajchálime ju. 21Bilé rió a'résaká alué resítiri raweli, 'liko alué rió asíriga a'lá nímala, asíriga rejchirúgame suwábaga nóchali nóchaga napu Onorúgame 'ya. Asíriga 'la rió nímala, 'la Onorúgame oyérasaká, 'liko napurigá bilé bilato 'órote newárigime nímala, tase napurigá bilé sikolí repuga ajchala. 22'Ma a'rewa alué chátiri 'nátili napu mué 'nátame nile re'malí ka. 'We 'la niraga etewa ralámuli. 'We 'la sébali rió nínilisiká, asíriga 'la sébali olawa napurigá aní Onorúgame nila ra'íchali. Asíriga 'la galegá etélime júkuru ralámuli, asíriga 'la niraga aminami. Alarigá nírukuru 'la bi'ígame sulégame níriká. 23Tabilé gepuwa uché jaré ralámuli na'áuka ra'icha jágichi, pecha 'la júkó alué ra'íchali. Alué ralámulika pe tabilé Onorúgame 'nátiga ra'íchame ju. Pecha ra'ichálime júkó alué ralámuli 'yuga. Rekó rukechi pecha nejélime júkó. Mué alué ralámuli 'yuga ra'ichásaká, pe na'áwili o'wímala. 24Mueka Wa'lula Onorúgame 'yuga nóchame júkuru, alekeri tabilé nejkómili júkuru mué uché jaré ralámuli 'yuga. Eligá abé 'la ju gompaniérola niraga etelia uché jaré ralámuli. Asíriga 'la 'nátaga asiame júkuru napu'lige alué ralámuli Onorúgame ra'ichálila ruyea. Tabilé chélegá etélime júkuru alué ralámuli. Tabilé chéré rekó alué ralámuli cha nokame ke, napurigá 'la machimela Onorúgame nila ra'íchali. 25Asíriga 'la rejcholi i'lime júkuru alué ralámuli napu sairúgame neraga mochí, tabilé riólame rió neraga 'yawa rejcholi. Siné kachi 'la gu'írimala Onorúgame alué ralámuli napurigá 'la bijchígimala alué 'la bijchiá ra'íchali. 26Alarigáká 'we 'la na'támili júkuru, 'lige 'ma a'rémili júkuru alué Remónisi na'tálila. Jípeko Remónisi asíriga cha'pigá ajtí alué ralámuli, 'lige alué ralámuli e'wame ju napu Remónisi najkí.

will be added

X\