2 CORINTIOS 2

1'Lige ne alé sebásaká, alué ra'íchali ruwisáká ne alé, 'lige 'emi ralámuli 'we seweka mochíbamili nímilikuru alué ra'íchali akisá. Neka tabilé seweka mochiánili 'emi uchéchigo siné. 2Neka tabilé sebánili alé 'emi tabilé a'résaká alué chátiri 'nátili. Neka najkí napurigá 'la ganíliga mochímala 'emi 'lige 'we a'lá 'nátaga bi'lepi 'nátili. Alarigá nokisáká 'emi, 'liko 'we ganíliga sebámala ne alemi. 3Ne bilé apeli nábolegéturu alé 'mi napurigá 'la gatewa alué ra'íchali 'emi a'bopi 'la ganíliga. Ne bo'né tabilé gaténili alé sébaga. Neka tabilé ra'ichánali chibiyeti ra'íchali. Neka 'la ganíliga sebánili alé. 'Lige ne 'we a'lá ganíliga asimela napu'lige 'emi ralámuli 'we a'lá benigá mochígichi alué rejcholi. 'Lige 'emi ralámuli 'we ganíliga mochímalachigó alé. 4'Lige ne 'we seweka 'siéturu alué osilí osá, 'lige nalaka 'siéturu ne. 'Lige 'we galé ne 'emi, alekeri osé ne 'emi. Alué osilí, tabilé ne'ogí kéré. 5Alé ajtí bilé rió 'we inílime 'we resí olá 'emi ralámuli, pe bo'nepi gompaniérola ke wa'lú seweli 'ya 'emi. Ne abiénachigó 'we seweka ajtí alarigá mochígichi 'emi. 'Émika abéchigo resí nilia mochí alué rió chojkila gite, tabilé ganíliga mochíkuru 'emi nibilé nétiri ganíliga ajtíkuru. Neka tabiléchigo ne'ochániligó alué rió uché rajpé. 6'Émika 'máchigo gastigárilime siné. 'Ma 'la júkuru. 7Jípeko 'emi e'kámala ke alué rió, ku amigo niraga etewa. Jípeko ku na'temápua alué rió napurigá tabilé a'rémala Onorúgame na'tálila 'nata. 8Jipe ne taní napurigá simámala 'emi alué rió e'nemia, napurigá 'emi anémala alué rió 'ma ku 'la galeo 'emi alué rió. 9Neka oséguru 'emi pala 'la e'wara 'emi, pala 'la e'kara 'emi alué rió. 10'Emi 'la e'kásaká alué rió 'liko ne abiénachigó 'la e'kámala alué rió. Neka abiena 'la 'nata ajtí napurigá suwábaga ku 'la ganíliga nokísimala 'emi ralámuli. Alué Krístoka 'wéchigo 'la e'negá ajtigame ne'chí, alekeri gaténili ne napu'lige ralámuli e'kurú nokogá e'yénachi, siné kachi 'la gatémala ne. 11Alarigá alué Remónisi tabilé chérigá neyúromala. 'La machirú alieri ko alué Remónisi. Alué 'sime júkuru Onorúgame ra'ichálila najsabua. 12'Lige ne alé we'ká riógichi Tróasi anilichi sebasa, ne 'la ruwíturu alué ra'íchali Kristo nila rejcholi. 'Lige Onorúgame 'we a'lá nejkúrale ne'chí beniria napurigá 'la semáriga ma'chínamala alué ra'íchali. 13'Lige ne bo'neko ta'mé 'we ganíliga rejpíkuru 'nalina, pecha ajtigá alué rió Tito anilime alué ne gompaniérola. 'Lige alekeri simíturu ne uchéchigo bilena alé Maseronia anilime gawí bo'ígichi, Tito 'yasia alemi. 14Rekó neka a'rigé alué ra'íchali beniria alé we'ká riógachi Tróasi anilichi, Onorúgameka abiénachigo 'la nejkúrigo rekó panápuri eyénachi ne. Ralámulika ye ra'íchali akigá, benime ju Onorúgame nila ra'íchali. Jaré ralámuli 'la benime ju ye ra'íchali, 'lige jaré ralámuli tabilé benime ju ye ra'íchali. Rekó ta benime ke, 'we 'la machí a'boika Kristo oyérame nírigo ramué. 16Alué ralámulika tabilé Kristo oyérame ju, napu'lige aké ramué ra'ichálichi, 'we a'lá machíguru re'lé simámili ko alé injierno anilichi, nobi alué ralámulika tabiléchigo 'nátame júkó. 'Lige alué ralámuli Kristo oyérame, napu'lige aké ramué ra'ichálichi, 'we 'la machíguru 'pa rewagachi simamio. Onorúgame a'walí nígame júkuru napurigá 'la semáriga ma'chínamala suwábaga ye. 17Ramueka pecha beníriligo Onorúgame nila ra'íchali pe enomí koruka napurigá nokame ju uché jaré ralámuli, pe iligá i'kilí ruilíguru ralámuli napurigá 'la na'támala. Ramueka Onorúgamete nulérigime nírigime, 'lige Onorúgameka ramué e'negá ajtíkuru nabí rawé. 'Lige Kristo wa'lú a'walí nejíchigó.

will be added

X\