Psaltaren 146

1Halleluja! Lova HERREN, min själ. 2Jag vill lova HERREN, så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till. 3Förliten eder icke på furstar, icke på en människoson, han kan icke hjälpa. 4Hans ande måste sin väg, han vänder tillbaka till den jord varav han är kommen; då varda hans anslag om intet. 5Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till HERREN, hans Gud, 6till honom som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, till honom som håller tro evinnerligen, 7som skaffar rätt åt de förtryckta, som giver bröd åt de hungrande. HERREN löser de fångna, 8HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN upprättar de nedböjda, HERREN älskar de rättfärdiga, 9HERREN bevarar främlingar, faderlösa och änkor uppehåller han; men de ogudaktigas väg vänder han i villa. 10HERREN är konung evinnerligen, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!


Copyright
Learn More

will be added

X\