FöRsta Moseboken 16

1Och Sarai, Abrams hustru, hade icke fött barn åt honom. Men hon hade en egyptisk tjänstekvinna, som hette Hagar; 2och Sarai sade till Abram: “Se, HERREN har gjort mig ofruktsam, så att jag icke föder barn; gå in till min tjänstekvinna, kanhända skall jag få avkomma genom henne.” Abram lyssnade till Sarais ord; 3och Sarai, Abrams hustru, tog sin egyptiska tjänstekvinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram, sedan denne hade bott tio år i Kanaans land. 4Och han gick in till Hagar, och hon blev havande. När hon nu såg att hon var havande, ringaktade hon sin fru. 5Då sade Sarai till Abram: “Den orätt mig sker komme över dig. Jag själv lade min tjänstekvinna i din famn, men då hon nu ser att hon är havande, ringaktar hon mig. HERREN döme mellan mig och dig.” 6Abram sade till Sarai: “Din tjänstekvinna är ju i din hand, gör med henne vad du finner för gott.” När då Sarai tuktade henne, flydde hon bort ifrån henne. 7Men HERRENS ängel kom emot henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Sur. 8Och han sade: “Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer du, och vart går du?” Hon svarade: “Jag är stadd på flykt ifrån min fru Sarai.” 9Då sade HERRENS ängel till henne: “Vänd tillbaka till din fru, och ödmjuka dig under henne.” 10Och HERRENS ängel sade till henne: “Jag skall göra din säd mycket talrik, så att man icke skall kunna räkna den för dess myckenhets skull.” 11Ytterligare sade HERRENS ängel till henne: “Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att HERREN har hört ditt lidande. 12Och han skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara emot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder.” 13Och hon gav HERREN, som hade talat med henne, ett namn, i det hon sade: “Du är Seendets Gud.” Hon tänkte nämligen: “Har jag då verkligen här fått se en skymt av honom som ser mig?” 14Därav kallades brunnen Beer-Lahai-Roi; den ligger mellan Kades och Bered. 15Och Hagar födde åt Abram en son; och Abram gav den son som Hagar hade fött åt honom namnet Ismael. 16Och Abram var åttiosex år gammal, när Hagar födde Ismael åt Abram.

will be added

X\