BAHEBULANIA 6

1Nose hu kuhaya twingagi u mu malange a ga kwandija u mu mhayo go ng'wa Kilisto, tusegejagi twingile mu mihayo ya nyataale; yaya u kwikala twishokeela kwilanga mihayo h'iyene duhu, giti ya kugaluka kwinga mu nhungwa jichile, na ya kunsanya Mulungu; 2nuulu malange ga mihayo ya bubatiijiwa na ya butuulilwa bo makono, nuulu ya kujuuka kwa bafu na nsango gwa welelo na welelo. 3Na nghana i yeniyo nayo tukwiyita u Mulungu ulu utuzunilija. 4Kwike abo bamala kutiimilwa, bushiloja ni shakwinhwa sha kufuma ng'wigulu, bubiza na busangi nanghwe nu Moyo Ng'wela; 5bubuloja nu wiza bo mhayo go ng'wa Mulungu, pyi ni nguzu ja ng'wikanza ilo liliza; 6a benabo ulu bulinda butala, itadulikanile u kubashosha bupya hangi giki bagaluke, nguno bakongejaga kunkoma hangi boi benekili u Ng'wana wa ng'wa Mulungu, na kundimya minala bo hape-hape! 7H'umo ili nuulu i si, nayo ulu ikutulagwa mbula gwa-gwa-gwa yang'wa minzi, ikubagunaana a balimi bayo ulu yuzwisha isho shikalimagwa; u mu giko ikwanukula mbango kufuma kuli Mulungu. 8Aliyo ulu yubiza ya kuyuzwisha minghwa na kuponeka mo shokolo duhu, ikudalahwa; niyo ikubiza ili hihi na kugwa ng'wizumo; i nghalilo yaho ikupemva nose! 9Kwike nahene badugu nuulu iki tulihaya giko, tuli na kusanya giki a bing'we i mihayo ying'we ili yawiza, ilimo u mu bupiji. 10Huna luulu iki u Mulungu ntungilija, atudula u kwiba umo shili i shitwa shing'we nu butogwa wing'we ubo mukoolechaga kulwa lina lyakwe u mu kubagunaana a beela. 11Aliyo i nghumbu jise jili giki, buli ng'wene u mu bing'we ooleche bukomeezu wa mbika yeniyo mu kwisagilwa kushikanile, kushisha ku nghalikijo. 12Yaya u kwinogolelwa, aliyo bizagi balondeeji babo abo bakwingilaga u mu wisagijiwa mu nzila ya kuzunya na kwiyumilija. 13U Mulungu aho wang'wisagijaga u Abulahamu wali atiho ntaale ungi kutinda we, wa kwitonga mu lina lyakwe; na luulu akitonga mu lina lyakwe wei ng'wenekili. 14Akahaya giki, "Nakukufuuha nghana, nu bubyile wako nakubu kwija." 15Ali luulu u Abulahamu iki wali ng'wiyumilija, akapandika isho wali wisagijiwa. 16A banhu bakitongaga mu lina lya ntaale kutinda boi; huna nuulu buliho wihalalija bukushila, ulu shulinda shutuulwa ho shilahilo. 17Na luulu u Mulungu akatuula ho shilahilo, nguno wali atogilwe no-no-no kubamanikija a bingiji ba mu wisagijiwa, giki u mhayo gwakwe uyo wamala kuguhela guti gwa magalu-galu. 18Huna u mu mihayo iy'ibili yeniyo iyo iti ya kugaluka, iyo Mulungu atudula kwihaya mu bulomolomo, a bise tukulungujiagwa no-no-no; a bise abo tukupeelaga kuja ku butongi kujuwanukula u wisagijiwa ubo butuulilwe ko. 19U wisagijiwa wenubo hu yene i nghingi ya kuzunya kwise, mhayo uyo gukutwinhaga mhola na nguzu ja kwingila mo u mu gati, u ku mpindo y'isenge. 20H'uko watonga kwingila u ntongeeji wise u Yesu; ali kwenuko kulwa nguno yise giki abize Ngabiji Ntaale wa shiku jose ja welelo na welelo, mu mbika ya bugabiji bo ng'wa Melikizedeki.


Copyright
Learn More

will be added

X\