2 PETELO 2

1Kwike ahene na a bahangi a balomolomo baaliho u mu banhu, git'umo nu mu bing'we bakwandya kwilonga balangi balomolomo; bayenha mu nyasala-sala malange ga, nyakenaaguji, biyenhele wangu boi benekili mihayo ya kubakenaagula kulwa kunema u Seeba uyo wabagula. 2Bingi bakuyulondeela nhungwa jabo ja malofu, u mu giko i nzila ja butungilija jikuyusondagulwa kulwa nguno yabo. 3Na bakuyutumamila mihayo mikondooku kulwa nguno ya kwikumva kwabo, bipandikila solobo; u nsango gwabo a benabo gutuulilwe kufuma kale na kale, nugo gutudila u kushika, nu kukenaaguka kwabo kutatindilile! 4U Mulungu atubaleka giko duhu; git'umo atabalekile a bamalaika abo bakiita shibi, abo akabaponya mu kulimu, ubalugalila mu machongo ga giiti balanghanwe ng'wenumo balindiile nsango. 5Ni si ya kale atilekile giko duhu, akikenaagula n'ihuuma; ubayagaja pye a banhu, nguno baali na nhungwa ja malofu, uneka Noa duhu uyo wali ntangaja wa butungilija, na bangi mpungati. 6Hama i mizengo ya Sodoma na Gomola, nayo akigwisija nsango, wipemba. Wigalucha kubiza mabu, yubiza bulolelo wa mhayo uyo akubiitila abo batogilwe kwikala mu nhungwa jabubi. 7Umpija Lutu, uyo wali ntungilija; munhu uyo boli bompinihaja u busoso bo nhungwa ja bakenaaguji benabo. 8(Nguno iki wali ntungilija u munhu ng'wenuyo, aho wikalaga hamo nabo a bakenaaguji benabo, wali waluha no u mu ngholo yakwe, u kwikala ujibona na kujiigwa buli lushiku i nhungwa jabo ja malofu). 9Nose hu kuhaya u Seeba amanile chiza no u kubapija a beela, binge u mu kugeng'wa. Aliyo abo bati batungilija, a bene abalanghanile kushisha lishike i likanza lya nsango, u mu lushiku lo kulamulwa. 10Bakuluha no u mu nsango gwenuyo abo bakisosohajaga kulwa kukuubilija mihayo ya kwikumva kwa mili, na a badalahija ba busugi. Nguno a banhu benabo bagimu, niyo bikumilija; hangi batogohaga nuulu kubasondagula abo bigelile kukujiwa. 11Bakiitaga iyo nuulu bamalaika batagimaga kwiyita, nuulu iki a bene bali na nguzu na budula kutinda. A boi batababuulaga a benabo u ku butongi bo ng'wa Seeba mu kubasondagula. 12Aliyo a benaba bali giti shiinu ijo jiti na masala, ijo jikabyalagwa kulwa kuding'wa na kukenaagulwa duhu; nguno bakasondagulaga mihayo iyo batayitegelegije nuulu hado. U mhayo uyo bakagwitaga gwenuyo guli gwa kubakenaagula boi benekili; na nghana bakukenaaguka. 13Bakwanukula mheela yabubi kulwa nhungwa jabo ja malofu, nguno bakwitaga mihayo misoso na liimi hose, kulwa kwiganika giki baliita ya kuyeja. A banhu benabo bali mabbado ga kudimya minala. Ulu bali hamo ning'we mu makanza ga buyegi ba kwikala bakwilembagulaga mihayo yabo ya kwikumilija ! 14Banhu ba miso gokalile bushihani, nu kwikumva kwabo kwa kwita i yabubi kutashilaga. Balemba-lembi ba banhu abo bataali kubiza na nguzu u mu kuzunya. Bali na ngholo jimanilijiwe mhayo gwa kwikumva shibi; baana ba ng'wizumo! 15Batimo u mu nzila i ngololoku nuulu hado, bahubikile; bali balondeeji ba nhungwa ja ng'wa Balaamu ng'witunja o ng'wa Beoli, uyo akatogwa mheela ya nyabbuuli. 16Aliyo u mu buhahaalizu bokwe wenubo uhang'wa, nzobe iyo itayombaga yunyombya n'ilaka lya banhu; yubiza yakaga lutuga lo nghangi! 17A banhu benaba bali nzwinzi nghalamuku jiti na minzi, malunde mabbuupu, ga kwikala gakuhuhuujiagwa nyaga; balindiililwe giiti sha gamha, isho batuulililwe. 18Bakikumilijaga kunu bakuyombaga mihayo mitaale aliyo miduhu, nuulu iki ikadutaga maganiko ga banhu abo kwikumva kwabo kwa mili kubaheebile; huna u mu giko bayubagwasha abo bakupulugukaga kwinga mu makono ga banhu ba nhungwa ja malofu. 19Bakabisagijaga wiyabi, aliyo a boi benekili bali mu busese wa shibi, nguno uyo aheebilwe na mhayo gose-gose, u ng'wenuyo nsese u ku mhayo gwenuyo. 20Iki ulu giki bakapuluguka binga u mu busoso bo mu si aho bang'witegeleja u Seeba na Mpija wise Yesu Kilisto, aliyo hangi i mihayo yeniyi yubaheeba yubitaliginja, i nghalilo yabo ili yabubi kutinda u wandijo wabo. 21Nguno ili hambu-hambu ulu ni baali batimanile gete i nzila ya butungilija, kutinda kwimana huna bugaluka na kulekana nasho i shilagilo sheela isho bakinhwa. 22U mu giko bakwishikilijaga i mihayo ya lusumo lwa nghana ulo luhayile giki, "I mva ikashokelaga maluki gayo!" Na giki, "I ngulubi nuulu yoojiwa ikashokaga hangi kugalagala mu tembe!"

will be added

X\