Marcos 2:16

16Moiséspa shiminta yaçhaj fariseucunana Jesústa ricaran chiquipashan juchaçhu arujcunawan jillayta shuntajcunawan micurcaycajta. Chaymi Jesúspa purïshijnincunata tapuran: ¿Imanirtaj juchaçhu arujcunawan, jillayta shuntaj chiqui runacunawan Jesús micun? nir.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1187 Languages.

Learn More