Lucas 6:47

47- 48 Juc runa çhasquicamar shimïta wiyacuptin, shungü munashanta ruraptin, alli wasita rurajwan tincuchï. Wasita alli rurar, chucruman çhayashancaman simintuta ujtin. Jinarcur rumiwan simintuta jallarachin. Chaymi llujlla çhayarsi, wasita mana juçhuchinchu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1187 Languages.

Learn More