SAN LUKAS 2:36

36Chaymanta Tata Diospa wasinpi tiyarkan suk alli yachachikuk warmi. Paypa shutin karkan Ana. Tatanka karkan Fanuel. Ñawpa awilun karkan Aser. Payka shipashlla kashpa kasararkan. Chaymanta kanchis wata kasarashkanwasha kusan wañurkan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1257 Languages.

Learn More