ISAÍAS 21

1Jatun Qochanejpi ch'in pampa imaynachus kananmanta willakun. Neguevmanta muyoj wayra jamun, ajinata manchachikuy ch'in jallp'amanta jamun. 2Diosqa mosqoypi jina manchachikunata rikuchiwan. Wasanchajqa wasanchan; chinkachejpis chinkachin. Sayarikuy ari, Elam, soldadosniykiwan; qampis Media, soldadosniykiwan llajtata jap'inapaj muyuykuchiy. Tukuy ayqochisusqankuta tukuchini. 3Chayrayku tukuy cuerpoy nanawan; nacechikoj warmi imaynatachus nanaywan q'ewiykachakun, ajinata q'ewiykachakuni. Chay phutikusqayqa mana uyarejta saqewanchu; manchachikuywan mana rikuytapis atinichu. 4Yuyayniy chinkawan; manchachikuywan kharkatitini. Ch'isiyaykunanta suyasqayqa manchachikunaman tukupun. 5Mesaqa churasqaña, patanmampis mast'ata churankuña; jatun mikhoyqa qallarikunña. Kamachejkuna, sayariychej ari; jark'akuna escudostapis wirawan jawiychej. 6Señorpuni ajinata niwan: Qanqa rispa, uj qhawajta churamuy, tukuy rikusqanta willanampaj. 7Maypachachus rikonqa caballospi lloq'asqasta iskaymanta iskay jamushajta, wakenqa burrospi, chayrí camellospi lloq'asqasta chaypacha, chayta sumajta qhawachun, nispa. 8Chantá qhawajqa qhaparerqa: Wiraqochíy, sapa p'unchay maypichus kanaypi noqaqa kashani. Sapa ch'isi noqaqa imachá qhawanay kajta qhawashani. 9Ashkha runasta caballospi lloq'asqasta iskaymanta iskay jamushajta rikuni, nispa. Chaymantataj waj runa nerqa: Babiloniaqa urmanña, urmanña, jinallataj lantisnimpis pampapi p'akirasqa rikhurin, nispa. 10Ayllúy, trigo era jina sarusqa, wayrachisqataj. Noqaqa willarqayki Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmanta imatachus uyarisqayta. 11Edompa contranta willay: Pichá qhaparimuwan Seirmantapacha: Qhawaj runa, kunan ch'isi ima horasñatajri? Qhawaj runa, kunan ch'isi ima horasñatajri? nispa. 12Qhawaj runataj kuticherqa: Sut'iyamushanña, chaymantaqa ch'isiyayñataj jamushan. Sichus munankichej tapukuyta chayqa, tapukuychej, ujtawantaj kutimuychej, nispa. 13Arabiaj contranta willay: Dedanmanta purejkuna, Arabia orqospi uj ch'isita puñunkichej. 14Rispa, ch'akichikojta yaku aparisqa taripamuychej; Temapi tiyakojkuna, ayqekojta taripamuspa, mikhunata qoriychej. 15Espadamanta ayqekushanku, sumaj filochasqa espadamanta, flechanapaj mat'isqa arcomanta, chay sinch'i wañuchinaku maqanakuymantawan. 16Señortaj niwarqa: Kaymanta uj wataman, runaj sirvinan wata jina, Cedarpa tukuy jatun kaynin tukukonqa. 17Cedarpa wapu flechajkunamanta puchojkunaqa pisilla kanqanku, nispa nin Israelpa Diosnin Tata Diosqa.

will be added

X\