SOFONIAS 3

1Q'e' ti' i naakik'ulum i aj Jerusaleem ma' kinimanik taj, yiib' wach kina'ojb'al, ye'el panti' k'axik i kas kichaaq'. 2Ma' nkib'iram taj i kiq'ilariik, ma' xkiyeew ta kik'ux ruuk' i QaJaaw, ni xata xkipahqaaj i rotob'il. 3Re' taqe i k'amal kib'eeh, xa je' chik taqe josq'laj kaq b'ahlam. Eh re' taqe i q'atal q'orik xa je' chik taqe i josq'laj xojb' i kichop i kitiib' chaq'ab', ma' xta chik jino'q i rub'aqil inkikanaa' reh chi junwaar. 4Re' taqe i jalal ruq'oral i chi kixilak, ma' tiklik ta kib'anik, xa aj jot'ool taqe. Re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij inkich'uwarisaj paam i rupaat i Dios, eh inkiyoj wach i ruk'uhb'aal. 5Re' i Dios xa re' holohik i rub'an kuuk' i tinamit re' re'. Eh ma' rukanaam ta rub'aan i rub'ehel, eqal eqal la' pantaq wahq'eq i ruk'uhtaaj i rotob'il. Eh re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al keh xa k'ixb'ilaal kib'anik. 6Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin ma' k'isiin i nimaq tinamit xnusach kiwach, eh xnusach kiwach inajt kinaah tz'aq wilik chi kijunsuut. Eh xan tz'irik chik paam i kib'eeh, ma' jino'q chik i k'achareel ki-ik'ik ar, eh ma' jino'q chik chi patineel i xkahnik chupaam. 7Eh je' wili i xnukapaaj: Noq neenkilow i re' i aj Jerusaleem nee kinkiyohleej, neenkaaj chi nee taqe i nuk'uhb'alej. Chi je' re' ma' nee ta nsahchik wach i kiye'aab' ruuk' ti' k'axik naa nuye'em chikinaah, kinki. Eh re' i keh xa reh reh chik i yiib' wach na'ojb'al inki a'n 8Ruum aj re' chawuy-eej pee taq i hat naa ruponiik i q'iij noq naa nutehem wach taq amahk reh i ruq'atariik i q'orik taq cha naah. Re' hin Dios kinq'orik reh chi je' wili: Naa numolom kiwach i nimaq taq tinamit, je' wo' taqe i reey, reh chi naawik'sam i nujosq'iil chikinaah, xa je' chik inqop q'aaq', noq naa nuye'em chikinaah 9Noq naa nub'anam i re' pan jinaj ponoq q'iij, naa nuye'em q'ab' keh i tinamit chi holohik chik naa kiq'oriik, reh chi re' chik hin nee kinkiloq'ej, reh chi neenkahnik chi xa jinaj chik wach kik'ux chi nunimjiik. 10Re' i nutinamiit tukimaj kiwach wilkeeb' i ar i Etiopía, chi juntar taqe i nim ha' naa wo' chik kichaliik chi nulooq'jiik, eh naa kik'amam chaloq i kimayiij chi nuwach. 11Hat taq nutinamiit, chupaam ponoq taqe i q'iij re' re', ma' naa ta chik taq ak'ixiik ruum taq amahk xa a'n chi nuwach, ruum re' taqe i xiik' naah kajaawriik, eh xa nim chik kiwach inki a'n kiib', naawisam iloq taq chaxilak. Eh ma' jaruuj chik naakik'uhtaam i runimaal kiwach chupaam i nuSantolaj ye'aab'. 12Re' hin xama' nimaq ta tii wach kajaawriik, xa neb'aa' ti taqe i naa nukanaam taq chaxilak, eh wuuk' i hin naakiye'em kik'ux. 13Re' i kiqox i tinamit Israel, ma' xta chik i yiib' wach na'ojb'al naa kianam, eh ma' naa ta chik kichukwiik q'orik ma' xta chik tz'aqaj wach k'utaaj naa reliik cho pan kichii'. Naa kik'uxlaam kiib' chi korik, ma' awach ta chik naa ruyohb'isaniik keh noq naakihi'liik, inki Dios. 14Re' taq i hat aj Sión ti tz'uyinoq taq. Je' wo' taq i hat aj Israel titz'uyinoq taq ruum i rusuqkiil taq ak'ux eh re' taq i hat aj Jerusaleem suuqb'oq taq ak'ux chi korik 15Re' i QaJaaw Dios xrisaj chik i ti' k'axik taq cha naah, xresaj taqe reje i ki-ixowinik taq awach. Eh re' chik i QaJaaw naa rukahniik taq chi aaReey, ma' xta chik taq neetiyo'jik wii', ruum ma' xta chik i ti' k'axik taq cha naah. 16Eh chupaam taqe ponoq i q'iij re' re', je' wili i naa ruq'oriik keh, i aj Jerusaleem: Matyo'jik taq i hat wilkaat taq ar Sión, ma' rub'an taq kiib' ak'ux kiuchjoq. 17Re' chik aaWaJaaw aaDios naa ruwihiik taq awuuk', eh wilik rajaawriik taq chako'ljiik. Eh naa rusuuqb'iik ruk'ux taq chawiij, ruuk' i runimaal i ruk'axb'al naa ruye'em taq aweh i ak' laj k'acharik, naa taq atz'uyem wach ruum i rusuqkiil taq ak'ux. 18Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin naa taq kaat wesam chupaam i ti' k'axik, je' jinaj ninq'iij taq cha weh, eh naa taq kaat wesam pan k'ixb'ilaal. 19Chupaam i q'iij re' re', re' hin naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk i kib'anik taq ti' k'axik aweh. Eh re' taq i hat naa taq kaat nuko'leem ruum je' taq akab' i tentzun ti' wilkeeb', re' taq ak'ixb'ilaal naa nusutem chi tz'uuy, eh naa nukanaam chi holohik taq awib'iral chi junsuut i wach ak'al. 20Eh chupaam taqe i q'iij re' re', naa nuketelaam taq awach naa numolom taq awach, naa taq kaat nuye'em chupaam aa ye'aab', eh naa nuye'em runimaal taq awach, chi kixilak chu'nchel i tinamit wilkeeb' chi junsuut i wach ak'al, inki QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\