SOFONIAS 2

1Chamol taq awiib', cha kapaaj taq riij chib'ih taq i naa a'nam i hat taq tinamit ma' ti' k'ixik ta taq k'isinoq chub'anariik i yiib' wach na'ojb'al. 2Re' taq i hat i komajaa' imponik i q'iij chi naa taq ak'ulum i ti' k'axik. Eh re' i q'iij xa je' i nik'ik i rutuus i ixiim panteew. Je' re' noq konee rub'an chi nee taq inakapaaj riij chib'ih taq i naa a'nam ruum komajaa' i ruyeew i rujosq'iil taq cha naah. 3Re' taq i hat i xa atoob' taq wach ak'ux wilkaat taq wach ak'al, konee rub'an chi nee taq inasik' i Dios i tib'anik taq reh i ruq'or i ruk'uhb'aal. Eh cha sik' taq i ruk'ul chi b'anarik, konee oon naq tiko'ljik taq chuwach i runimaal rujosq'iil i Dios naa ruye'em chupaam taqe i q'iij re' re'. 4Re' tinamit Gaza ma' xta chik i naa rukahniik chupaam, re' taqe i aj Ascalón q'e' naa rutib'iik kik'ux. Re' taqe i aj Asdod pan q'iij naa ruq'uchariik i chib'ih keh, re' taqe i aj Ecrón naa rusachariik kiwach. 5Re' taq i hat aj Creta i wilkaat taq chi chii' i palaw q'e' taq ti' i naa ak'ulum. Re' i QaJaaw Dios ruq'orom chi naa ruye'em i ti' taq cha naah: Re' taq i hat aj Canaán i wilkaat taq pankiyuq'ul i aj filisteo, naa taq nusacham awach. Ma' jino'q chik i k'achareel naa rukahniik taq panatinamiit. 6Re' i ye'aab' chi chii' i palaw, naa rupimb'iik i ch'ahn chuwach, Eh ar naa kianam kiwa' tentzun, eh naa rukahniik chi kikoraal i tentzuun, inki i Dios. 7Eh nik' chik k'ihaal i ruqox i tinamit Judá, naa kikahniik re' chik i keh naa kehchaniik reh i kiye'aab' i aj Ascalón, ar naa kiwihiik. Eh pantaq chaq'ab' ar naakiwiriik chupaam i kiye'aab' i aj Ascalón, re' i kaJaaw i ki Dios naa rutoob'iniik keh, noq naa wo' chik ruketeljiik kiwach. 8Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin xb'iraj noq re' taqe i aj Moab, taqe i aj Amón xkib'aj i nutinamiit. Eh xkesaj i rajaawriik i nutinamiit, xkehchaaj i ruye'aab'. 9Re' hin i k'achlik Dios nim wajaawriik hin ki Dios i aj Israel. Re' hin i nuq'or chi naa rusahchiik kiwach i aj Moab je' rukab' i xkik'ul i aj Sodoma, naa rusahchiik kiwach i aj Amón je' rukab' i xkik'ul i aj Gomorra. Eh k'iix chik i naa rupoq'iik cho pan kiye'aab', xa aatz'aam ab'aj chik i naa ruwihiik ar, ma' xta chik i naa ruwihiik ar. Eh re' i nutinamiit naakiko'ljiik re' chik i keh naa kehchaniik reh i chib'ih keh, inki i Dios. 10Eh chu'nchel i ti' k'axik re' re' naa ruchaliik chikinaah i aj Moab, i aj Amón, ruum q'e' nim kiwach inki a'n kiib', eh inkib'aj, rutinamiit i Dios nim rajaawriik. 11Re' taqe i re' q'e' ti i naa rub'aan keh ruum i QaJaaw Dios ruum naa rusachariik wach chu'nchel i kitiyoox. Eh xa re' chik i k'achlik Dios naa kiloq'em taqe i tinamit xa aha' yuuq', je' wo' wilkeeb' chaloq panlahtz'. 12Je' wo' taq i hat aj Etiopía, naa wo' ruye'em q'ab' i QaJaaw Dios chi naa taq akanteesjiik ruuk' i q'aslaj ch'ihch'. 13Re' i QaJaaw Dios naa taqe ruye'em chutojariik i kimahk i aj Asiria, re' i wilkeeb' reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij. Naa rusacham kiwach i aj Nínive, naa rukahniik chi xa je' chik chiq yuuq' i kiye'aab'. 14Re' naa ruyojib'iik i kipaat re' ruuk' i chakaltee' kiyejaa' wii', naa rukahniik chi kiye'aab' tentzuun, chi kiye'aab' josq'laj chikop. Eh re' naq i wilkeeb' wii' taqe i ajaab'ees yu'naak chikop chik i naa kiwihiik ar, re' taqe i nimaq taq tz'ok, taqe i tuhkur naa kiyejaam kisuuq' chinaah taqe i rib'ojal i kipaat. Eh ar naakitz'uyiniik chaloq taqe i kok' tz'ikin. 15Re' i tinamit re' re', ch'iklik wo' naq kik'ux ruuk' inki a'n q'e' nim kiwach inki a'n kiib', naa ruponiik i q'iij noq naa rukahniik chi ntz'irik kiwach. Eh re' i kiye'aab' naa rukahniik chi kiye'aab' josq'laj chikop, eh awach naakik'iik ilwoq reh i kitinamiit naakikaqse'laam naakipohq'aam paam i kiq'ab'.


Copyright
Learn More

will be added

X\