ZACARIAS 9

1Re' i QaJaaw Dios xuq'or reh i Zacarías i ti' k'axik xuk'ul koq'uun i tinamit Hadrac, i tinamit Damasco, je' wili xuq'or: Re' taqe i tinamit wilkeeb' paruyuq'ul i Siria re' wo' ruuk' i nutinamiit. Je' wo' hoq jar ch'uq chi kiib' i aj Israel. 2Je' wo' i tinamit Hamat re' ruuk' i nutinamiit, re' i wilik chi kika'jaah i tinamit Tiro, i Sidón, weht'al chib'ih jariik imb'aan ar. 3Re' i tinamit Tiro xkiyejaa' kinajt naah paat ko'lenb'al kiib', xkimol wach i plata chi je' i molarik wach pooq, eh xkimol wach i oro chi je' inmolarik wach ch'uwa' pantaq b'eeh. 4Eh re' hin i Dios naa nuq'uchum keh chu'nchel i re', naa nukutum pam palaw i kib'ehomal, eh naa nuk'atam i kitinamiit. 5Eh noq naakilom chi je' re' i aj Ascalón naa kiyo'jiik. Eh re' taqe i aj Gaza, naa wo' kik'ulum i ti' i keh, re' naq i ch'iklik wii' kik'ux i aj Ecrón ma' naa ta rojiik eloq wach. Re' taqe i aj Gaza naa rukimiik kireey, eh re' Ascalón naa rukahniik chi ma' xta chik tinamit chupaam. 6Eh Asdod tokoom tinamit chik taqe i naa nuye'em chi patinik ar, ruuk' i re' naa wesam i runimaal kiwach i aj filisteo. 7Re' hin ma' naa ta chik nuye'em q'ab' chi naa kik'uxum i kik', i tiwik ma' toob' ta chi k'uxarik. Re' la' chik i hin naakiin kiloq'em, eh re' i naa kikahniik re' chik i keh naa ruk'amwiik kib'eeh i aj Judá. Eh re' taqe i aj Ecrón naa kikahniik chi je' kikab' i aj jebuseo. 8Re' hin naa nuwihiik kuuk' i aj Israel, naa nuko'leem taqe pan kiq'ab' i nixowanik kiwach. Eh ma' xta chik naa kuuchjiik kuum i aj ixowaal, ruum re' hin naa nucha'jiniik keh, inki i QaJaaw Dios. 9Suuqb'oq taq ak'ux i hat i wilkaat taq pantinamiit Sión. Eh titz'uyinoq taq ruum i rusuqkiil ak'ux i wilkaat taq Jerusaleem, ruum k'isiin ma' k'uloq taq aareey. Re' reh xa atoob' wach ruk'ux, iqlik chi riij jinaj i k'isa b'uurux, rak'uun jinaj ati't b'uurux. 10Re' reey re' re' naa rusachwiik wach i kikareta reh q'aq'inik i aj Efraín, je' wo' hoq i ki kawáyu i kiflecha i aj Jerusaleem. Eh naa ruq'orom rib'iral chi naa ruwihiik i suq kiil k'uxliis chupaam i ju'jun seht chi tinamit. Naa ruwihiik rajaawriik chi taaq'anik, chi chii' i palaw, eh konaa ruponiik chi chii' i palaw jinaj, naa ruponiik i chi junsuut i wach ak'al. 11Re' taq i hat aj Jerusaleem, ruum chi xayeew taq rajaawriik i xqayejaa' wach noq xa chihkaaj taq i kik', re' hin je' naa pan chaam laj jul ma' xta ha' chupaam naawisam taqe chaloq aatinamiit k'amooj taqe reje pan tokoom tinamit. 12Re' taq i hat aj Israel i ti' taq wilkaat ponoq pan tokoom tinamit, ko ch'iklik taq ak'ux chi naa taq kaat nuko'leem, ti sutinoq taq cho wuuk'. Re' hin xiik' chik naah i wotob'il naa nuye'em taq cha naah. 13Re' taq i hat aj Judá je' taq hat flecha, re' taq i hat aj Efraín je' taq hat i q'as ju' ch'ihch'. Eh re' taq i hat aj Sión je' taq hat ch'ihch' k'ul q'as re' taq i hat naa taq a'nam i q'aq'inik kuuk' i aj Grecia, inki i QaJaaw Dios. 14Re' i QaJaaw Dios naa ruk'amwiik kib'eeh, je' rukab' i ruch'aab' kahoq noq naa kikutum i kiflecha. Re' i QaJaaw Dios naa ruxulem i tuun je' rukab' i kowlaj teew inchalik pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij noq naa kojiik chi q'aq'inik. 15Re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik naa ruko'liniik reh i rutinamiit. Eh naakiyeq'em panak'al ab'aj naakikutariik wii' naa kisacham wach taqe i nixowanik kiwach, naakichihkaam i rukik'eel, naa kuk'em i je' rukab' noq inuuk'jik i k'ahlaj ha', je' rukab' noq imolarik i kik' chupaam i nimlaj kulk noq inkichihkaaj chinaah i rukaa' i artaal. 16Eh chupaam i q'iij re' re', re' i QaJaaw Dios naa ruko'liniik keh, je' rukab' noq i ruko'leej taqe i rutentzuun i cha'jen tentzun. Eh noq wilkeeb' chik pan kitinamiit naa ruye'ariik kiloq'il, chi je' kikab' i k'ih tz'aaq ab'aj inokik chuwach i corona. 17Re' i QaJaaw Dios naa ruye'em i rotob'il chikinaah i tinamit re' re'. Re' i ki trigo naa ruwachiniik, re' i ki uuva naa ruye'em i riis. Eh re' taqe i k'ijolaq, re' taqe i q'ahxoq, naa rusuuqb'iik kik'ux.


Copyright
Learn More

will be added

X\